Year 2017, Volume 10 , Issue 20, Pages 263 - 276 2017-12-30

İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ
Birth Tradition in Inebolu Folk Culture

Elif Saygı [1]


Hayatımızda üç önemli geçiş dönemi vardır. Bunlardan birincisi doğumdur. İnebolu halk kültüründe, doğum ile ilgili birtakım geleneklerin ve inançların uygulandığı görülmektedir. Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler bu gelenek ve inançların değişmesine ya da unutulmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada İnebolu halk kültürü ürünlerinden olan bölgeye ait doğum âdetleri ile ilgili bölge halkının inanç ve uygulamaları üzerinde durulacaktır. Bu âdetlerin yok olmasını engellenmeyi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladık. Çalışmada alan araştırması, gözlem, görüşme ve yazılı kaynaklardan yararlanma yöntemleri kullanılmıştır. İnebolu’da bu âdetleri bilen, uygulayan kaynak kişilerle görüşülmüştür. Çalışmaya kaynaklık eden kişilerden bazıları bu adetleri hâlâ uygulamayı sürdüren ilçedeki yaşlı kişiler, diğerleri ise değişik yaş gruplarına ve eğitim düzeyine mensup kişilerdir. Bu bahsi geçen şahıslar, unutulmaya yüz tutmuş bu uygulamaları tecrübe etmiş ve günümüzde de aktif olarak kullanılmasını savunmuşlardır. İnebolu halk kültüründe önemli bir dönem olan doğum âdetlerini doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere üç bölümde inceleyeceğiz. 

There are three important transitional periods in our lives. First of all is the birth. In Inebolu folk culture, A set of traditions and customs have been applied related with birth. Nowadays, scientific and technological developments cause to be forgotten or change of these cultures and beliefs. At this study, we are going to discourse local community’s belief and workship related with the birth traditions belonging to the region in Inebolu folk culture. We aim to transfer to next generation and prevent disappearance of these traditions. Fieldwork method, observation, interview and written source has been applied at the work. Tradition bearers who know and apply those customs have beeen interviewed in some villages and neighbourhood of the province. At this study, some of the tradition bearers are the old ones in this town who have still applied those traditions and the others are included different age groups and educational levels. People who are mentioned has experienced these practices that are about sinking into oblivion and argue for practicing actively nowadays. We are going to examine the birth tradition having an important role in Inebolu culture in three ways; before birth, at the time of birth and after birth. 

  • ALTUN, Işıl (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme, Ölüm. Kocaeli: Yayıncı Yayınları.
  • Kastamonu İl Kültür ve Turizm Bakanlığı. İnebolu, Erişim:08.12.2017, http://www.kastamonukultur.gov.tr/TR,63820/inebolu.html
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı. Doğum, Erişim:26.02.2017, http://aregem.kulturturizm.gov.tr
  • Örnek, Sedat Veyis (1995). Türk Halk Bilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif Saygı

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { mahder374381, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {263 - 276}, doi = {}, title = {İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ}, key = {cite}, author = {Saygı, Elif} }
APA Saygı, E . (2017). İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 10 (20) , 263-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/33831/374381
MLA Saygı, E . "İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 10 (2017 ): 263-276 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/33831/374381>
Chicago Saygı, E . "İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 10 (2017 ): 263-276
RIS TY - JOUR T1 - İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ AU - Elif Saygı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 276 VL - 10 IS - 20 SN - 1308-4445- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ %A Elif Saygı %T İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ %D 2017 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 10 %N 20 %R %U
ISNAD Saygı, Elif . "İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 10 / 20 (December 2017): 263-276 .
AMA Saygı E . İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2017; 10(20): 263-276.
Vancouver Saygı E . İNEBOLU HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÂDETLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2017; 10(20): 276-263.