Year 2017, Volume 10 , Issue 19, Pages 161 - 172 2017-06-01

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYEYİ YAŞAYANLAR-III

Abdullah ACEHAN [1]


Bu çalışmada öncelikli olarak ölüm ve devamında da ölümün bir çeşidi olan çocuk ölümleri üzerinde duruldu. Yalnız burada ele aldığımız çocuk ölümlerinin bir özelliği de tamamının edebiyatçılarının evlatları olmasıdır. Daha önceki iki çalışmamızda ifade ettiklerimin dışında kalan kalem sahibi olup da bu acıyı yaşamak zorunda kalanlar üzerinde duruldu. Sonuç kısmında konu özetlendikten sonra kaynaklarda da faydalandığım bibliyografra alfabetik olarak sıralandı.  

Edebiyat, Ölüm, Eser, Çocuk, Kaybetmek
  • AKAY, Hasan. (1998). Servet-i Fünun Şiir Estetiği, İstanbul: Kitabevi Yayınları AKKANAT, Cevat. (2015). “Şiirin Şiddeti” İstanbul: Metamorfoz Yayınları ALPTEKİN. Turan.(2015). “Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür, Bir İnsan”, İstanbul: İletişim Yayınları ALTINEL, Şavkar. (2003). Soğuğa Açılan Kapı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ARGUNŞAH, Hülya. (2016). Kadın ve Edebiyat, İstanbul: Kesit Yayınları. AYDEMİR, Mustafa. (2014). “Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Sanatı ve Şiirinde Çocuk”, Atatürk Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, No:51, s.224 BEKİROĞLU, Nazan. (2013). Mimoza Sürgünü, İstanbul: Timaş Yayınları. ÇOLAK, Veysel. (2004). Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?, İstanbul: Papirüs Yayınları EKREM, Recaizade Mahmut. (1911), Pejmurde, İstanbul: Alem Matbaası. HIZLAN, Doğan. (2010). Şiir Çilingiri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları HIZLAN, Doğan. (2014). Edebiyat Dönencesi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları KEFELİ, Emel. (2007). “Türk Edebiyatında Çeviri”, (Editör: Talat Sait Halman), Türk Edebiyatı Tarihi, C:3, s.51-61 ÖZDENÖREN Alaeddin, (1986). “Kerem’e Ağıt”, Mavera, C:10, No:111, s.6 ÖZDİL, Yılmaz. (2016). Adam, İstanbul: Kırmızıkedi Yayınları PARMAKSIZ, M. Nuri. (2010). Türk Edebiyatında Ağıt Yakma Geleneği, Ankara: Akçağ Yayınları TAT, Mehmet. (2014). “Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeye Genel Bir Bakış”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:12, N:3, s.279-293 TÖR, Vedat Nedim. (2010). Yıllar Böyle Geçti, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. http://www.kardelendergisi.com/yazi.php?yazi=1555
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah ACEHAN (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 1, 2017

APA ACEHAN, A . (2017). YENİ TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYEYİ YAŞAYANLAR-III. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 10 (19) , 161-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/34094/377245