Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The King Who Played the Patterns of Word Land : Aşık Kenzi From Cyprus

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 27 - 40, 01.06.2008

Abstract

In this article it has been examined the poems ol Aşık Kenzi fi-om Cyprzıs. Aşık Kenzi 's poems, whiclı are written hy aruz meler, has a character that enlorced tlıe rules ()( tradition ol Tıırkislı minstrel poetry. Becaııse ol those poems are exceptional examples tlıat ways they lıave a/so examined in terms <Jlspice and 􀉞ype. On tlıe otlıer lıand neither tlıose examples o(poems have been neglected and nor took par! in tlıeoretical hooks. Tlıey are also not defined trıı(\' hy the researchers. So we nıade a present <Jl tlıose poems i

References

  • FEDAİ, Harid, (1997), "Kıbrıslı Aşık Kenzi'nin Başka Destanları", Erdem, Aydın Saygılı Özel Sayısı Ocak, Ankara.
  • İSEN, Mustafa, ( 1 993 ), "Divanlarda Heceyle Yazılmış Şiirler", Türk Kültürü Araştırmaları Prof. Dr. Şükrü Elçin'e Armağan, (Yıl XXIX/ 1-2, 1991), Ankara.
  • KAYGILI , Osman Cemal, (1937), İstanbul 'da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri, İstanbul .

Söz Mülkünün Kalıplarıyla Oynayan Sultan: Kıbrıslı Aşık Kenzi

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 27 - 40, 01.06.2008

Abstract

Bu yazıda Kıbrıslı Aşık Kenzl'nin Türk sözlü şiir sanatında geleneğin kurallarını zorlayıcı niteli kteki şiirleri incelenecektir. Bahse konu şiir örnekleri tür ve
biçim açısından sözlü şiir vadisinde ender görülen özellikleri haizdir. Bu şiir örnekleri ihmalin gölgesinde kalmış, nazariyat kitaplarına girmemiş ve tanımları yapılmamıştır. Yazı ile söz konusu şi irleri dikkatlere sunmak ve bu yolla Kıbrıslı Aşık Kenzi'nin Türk sözlü şiir sanatına katkı larını ortaya koymak gayesi güdülmüştür.

References

  • FEDAİ, Harid, (1997), "Kıbrıslı Aşık Kenzi'nin Başka Destanları", Erdem, Aydın Saygılı Özel Sayısı Ocak, Ankara.
  • İSEN, Mustafa, ( 1 993 ), "Divanlarda Heceyle Yazılmış Şiirler", Türk Kültürü Araştırmaları Prof. Dr. Şükrü Elçin'e Armağan, (Yıl XXIX/ 1-2, 1991), Ankara.
  • KAYGILI , Osman Cemal, (1937), İstanbul 'da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri, İstanbul .

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Metin ÖZARSLAN> (Primary Author)

0000-0001-5042-140X
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Özarslan, M. (2008). Söz Mülkünün Kalıplarıyla Oynayan Sultan: Kıbrıslı Aşık Kenzi . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405729