Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Hunting in the Tales of Dede Korkut

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 91 - 105, 01.06.2008

Abstract

The tales ol Dede Korkut are a work which has Tıırkish Nation 's collective genius a taste. it is a Picture that Turkish Nation 's national and social life has colourly and detailed. it is enclosed deep traces which based a !ot ofserial acts which came ji-om the depths ol Turkish History. Especial(v. it displays a possession whicw have belonged proceeding years when origined lslamic. But it can be dated befhre as much as B. C. it was writed at the end ol 1 5th century and at the begining l 6th centııry. There is a restricted geo its appearance and in the ... plan. On the other hand, Turkish geo 's main elements lie down in the behind o/' its adapted and comprehensive restricted geo directly or ıındirect(v. On accoıınt of time, aimlpurpose. surroindings and life is its soul 's expression which lasted its contents a hıındereds ol and thoıısands ol annual period. in connection wiht. in the Turkish cııltııre, the sııbject ol hunting is traced is witness which adjudged deep(v and correct(v.

References

  • AKALIN, L. Sami. ( 1 967). Dede Korkut Hikayeleri 'nin Folklor Bakımından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü.
  • BANARLI, Nihad Sami. (1971). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1 . İstanbul : Milli Eğitim Basımevi.
  • ERGİN, Muharrem. (1988). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Dede Korkut Hikayelerinde Av

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 91 - 105, 01.06.2008

Abstract

Dede Korkut Hikayeleri Türk milletinin ortak dehasının ve zevkinin eseridir. Türk milletinin milli ve sosyal hayatının renkli ve ayrıntı lı bir tablosudur. Türk tarihinin derinliklerinde yatan birçok olaylar silsilesinin derin izleriyle örülüdür. Özellikle İslamiyet'in doğuşunu takip eden yıllara ait bir varlık sergiler. Fakat milattan önceki yıllara kadar götürülebilir. 15 . yüzyılın sonu ile 1 6. yüzyılın başları yazıya geçirilmiştir. Görünüşte ve ön planda sınırlı bir coğrafyası vardır. Ancak belirli coğrafyanın arkasında doğrudan doğruya veya çoğu defa adapte edilmiş olarak bel li belirsiz şekilde geniş Türk coğrafyasının unsurları yatar. Zaman, çevre, hayat, amaç bakımından yüzlerce, binlerce yıllık bir sürecin ve muhtevanın süzülmüş ruhunun ifadesidir. Dolayısıyla Türk kültüründe av konusunun izinin sürülerek en derin en özlü hükme varılmasını sağlayabilecek tanıktır.

References

  • AKALIN, L. Sami. ( 1 967). Dede Korkut Hikayeleri 'nin Folklor Bakımından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü.
  • BANARLI, Nihad Sami. (1971). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1 . İstanbul : Milli Eğitim Basımevi.
  • ERGİN, Muharrem. (1988). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Hasan Yazıcı This is me (Primary Author)

0006-0007-0008-0010
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Yazıcı, H. (2008). Dede Korkut Hikayelerinde Av . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 91-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405839