Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Karachi Folk Beliefs

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 106 - 121, 01.06.2008

Abstract

It is seen from the studies made up to this date that Karachi people, one of the folks having Turkish culture, had spread to vast areas geographically and are class!fied with new names according to these areas in which they !ive. in this study, we are going to try to convey the traditions and mainly beliefe of Agdash Karachi generally among Karachi people. While conveying this information, common or simi/ar characteristics ol Karachi beliefe with other folks having Turkish culture shall alsa be tried to be discussed.

References

  • KALAFAT, Yaşar , (2006), "Azerbaycan-Anadolu-Suriye Sözlü Kültüründe Kurt'', ll. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, 10- 12 Nisan.
  • KALAFAT, Yaşar (1997), "Halk İnançlarında Göğe Kaldırma Dini Pratiği, Damadın Göğe Kaldırılması", III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Ankara, ss. 133- 140.
  • KALAFAT, Yaşar (1993), "Halk İnançlarında Hususiyle Tahtacılarda Ayna", 1. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo Kültürel Yapısı 'Tahtacılar ' Sempozyumu, 26-27 Kasım, Ankara

Karaçi Halk İnançları

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 106 - 121, 01.06.2008

Abstract

Türk kültürlü halklardan biri olan Karaçilerin bugüne kadar yapılmış çalışmalarda coğrafi olarak geniş bir alana yayıldıkları ve yaşadıkları bu alanlara göre yeni adlar alarak sınıflandırıldıkları görülmektedir. Bu çalışmada bütün Karaçilerin içerisinde genel olarak Ağdaş Karaçi lerinin geleneklerini ve özellikle inanç/inanışları aktarılmaya çalışılacaktır. Bu b i lgi ler aktarıl ırken Karaçi inançlarının Türk kültürlü diğer halklarla ortak ya da benzer özelliklerine de yer verilecektir.

References

  • KALAFAT, Yaşar , (2006), "Azerbaycan-Anadolu-Suriye Sözlü Kültüründe Kurt'', ll. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, 10- 12 Nisan.
  • KALAFAT, Yaşar (1997), "Halk İnançlarında Göğe Kaldırma Dini Pratiği, Damadın Göğe Kaldırılması", III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Ankara, ss. 133- 140.
  • KALAFAT, Yaşar (1993), "Halk İnançlarında Hususiyle Tahtacılarda Ayna", 1. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo Kültürel Yapısı 'Tahtacılar ' Sempozyumu, 26-27 Kasım, Ankara

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Yaşar Kalafat This is me (Primary Author)

0007-0008-0009-0010
Türkiye

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Kalafat, Y. (2008). Karaçi Halk İnançları . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 106-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405845