Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Wedding Ceremonies in Historical Turkish Novels of M.Turhan Tan

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 23 - 38, 01.12.2008

Abstract

M Turhan Tan is well-known for the novels that he wrote in 1928-1 939. So as not to betray the history, the writer adheres to historical facts as mııch as possible. With these aspects, the historical novels written by the writer present a richness that rejlect the life, view of life, beli(!(, traditions and cııstoms of the era and the society that he wrote aboııt. fn this article, wedding ceremonies told in historical Tıırkish novels of Turhan Tan were evaluated in terms of invitation ta the wedding, date and place of wedding, entertainments and performances presented in the wedding, ojfered presents and wedding food. The fact that the coıırse of political, social, cultııral and economic degeneration observed in the society throııghoııt history was parallel in terms of wedding  ceremonies mentioned in the analyzed novel was a striking outcome.

References

  • ANONİM. (1940). "Turhan Tan'ın Ölümü". Yeni Adam, 4 İkinci Kanun 1 940, S. 262, ss. 6.
  • ÇELEBİ, Ata. (1939). "Tetkikler Yanlış Olursa". Yedi Gün, 1 3 Mayıs 1939, S. 10, ss. 15 .
  • ÇORUHLU, Yaşar. (2002). Türk Mitolojisinin Ana Hatları. İstanbul : Kabalcı Yayınları.

M. Turhan Tan'ın Tarihi Türk Romanlarında Düğün Merasimleri

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 23 - 38, 01.12.2008

Abstract

M. Turhan Tan, 1 928- 1 939 yılları arasında kaleme aldığı tarihi romanlarıyla adından söz ettirir. Yazar, tarihe ihanet etmeme adına tarihi gerçeklere olabildiğince bağlı kalır. Bu yönüyle yazarın kaleme aldığı tarihi romanlar, konu edindiği dönemin ve o dönem toplumunun yaşayışını, hayata bakışını, inanışını, gelenek-göreneklerini, örf ve adetlerini yansıtan zengin bir görünüm sunar. Bu yazıda Turhan Tan'ın tarihi Türk romanlarında anlatılan düğün merasimleri, düğüne davet, düğün zamanı ve mekanı, düğünde düzenlenen eğlenceler ve gösteriler, takdim edilen hediyeler ve düğün sofrası açısından
değerlendirilmiştir. Tarihi süreç içerisinde toplumda görülen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yozlaşma seyrinin, incelenen romanlardaki düğün merasimleri açısından da paralellik taşıması dikkat çekici bir sonuçtur.

References

  • ANONİM. (1940). "Turhan Tan'ın Ölümü". Yeni Adam, 4 İkinci Kanun 1 940, S. 262, ss. 6.
  • ÇELEBİ, Ata. (1939). "Tetkikler Yanlış Olursa". Yedi Gün, 1 3 Mayıs 1939, S. 10, ss. 15 .
  • ÇORUHLU, Yaşar. (2002). Türk Mitolojisinin Ana Hatları. İstanbul : Kabalcı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Selma Baş This is me (Primary Author)

0014-0015-0016-0017
Türkiye

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Baş, S. (2008). M. Turhan Tan'ın Tarihi Türk Romanlarında Düğün Merasimleri . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 23-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/405924