Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Story of Murat Reis by Aşık Mevlüt İhsani in Terms of Different Narrative Mediums

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 59 - 75, 01.12.2008

Abstract

In this study the Story Of Murat Reis by Asik Mevlut lhsani is compared in terms of difef rent narrative mediums. Asik told the story in front of the audience in a forma! medium for the fist time and for the second time he told us the story in his house while we are compiling the story. The emergent story texts were evaluated in terms of the narrator, the audience, literary genres and performance. Some story texts were attached to the end of the story.

References

  • Cemiloğlu, Mustafa, (2001), "Aşık Mevlüt İhsani-Hayatı ve Hikayeciliği", Milli Folklor, Sayı: 5 1 , Güz. s: 80-92.
  • Çobanoğlu, Özkul, (2000), "İşgal Edilen Vatan Topraklarında Aşık Edebiyatının İşlevleri ve Aşık Şenlik", Aşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri, 22-23 Mayıs 1 997, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • Düzgün, Dilaver, ( 1 997), Aşık Mevlüt İhsanf-Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Farklı Anlatım Ortamları Açısından Aşık Mevlüt İhsani'nin Murat Reis Hikayesi

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 59 - 75, 01.12.2008

Abstract

Bu çalışmada Aşık Mevlüt İhsani 'nin Murat Reis hikayesi farklı anlatım ortamları açısından karşılaştırılmıştır. Aşık hikayeyi ilk olarak resmi ortamda dinleyici karşısında, ikinci olarak da ev ortamında derleme yaptığımız sırada bize anlatmıştır. Ortaya çıkan hikaye metinleri anlatıcı, dinleyici, tür ve performans açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuna hikaye metinleri ilave edilmiştir.

References

  • Cemiloğlu, Mustafa, (2001), "Aşık Mevlüt İhsani-Hayatı ve Hikayeciliği", Milli Folklor, Sayı: 5 1 , Güz. s: 80-92.
  • Çobanoğlu, Özkul, (2000), "İşgal Edilen Vatan Topraklarında Aşık Edebiyatının İşlevleri ve Aşık Şenlik", Aşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri, 22-23 Mayıs 1 997, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • Düzgün, Dilaver, ( 1 997), Aşık Mevlüt İhsanf-Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

İşıl ALTUN This is me

0015-0016-0017-0018
Türkiye

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Altun, İ. (2008). Farklı Anlatım Ortamları Açısından Aşık Mevlüt İhsani'nin Murat Reis Hikayesi . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 59-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/405962