Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Women (Bride) Costum e Tradition in Mengen District of Bolu Province

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 108 - 122, 01.12.2008

Abstract

In historical development process, dress and finery style which became the symbol of Anatolian women and which is considerably normal is certainly a feast far the outer ones who observe, and far us, who tries to understand this custom later on. Turkish Women A pparels are part of our dress and jinery tradition that was formed in centuries. Even today, in remote places of Anatolia, daily dresses of our women are prepared according to the customs and present a rich variety with their changing characteristics. Geography, social and economic conditions, beliefs and traditions, which are in a sense, life style of the region influences in formation of this peculiar style. In addition to this, social and economic condition, age and character of women adds an ethnographic richness to this formation. These dresses which are rather rare today were tried to be kept in museums and chests, but these efforts were not sufficiently carried aut. In this study, regional women dresses of Mengen district of Bolu province were individually examined, their technical and aesthetic features such as color, form and accessory were determined, regional characteristics were detected and far preventing these dresses from disappearing they were put under analysis.

References

  • CEREMES, Wolfgang İbrahim. ( 1967). Giyim Kuşam Sözlüğü. İstanbul: Türk Folklor Araştırmaları, 17 (325).
  • EKER, Ö. G. (1997). "Türk Kültürü İçindeki Geleneksel Bolu Evlenme Adetlerinin Yeri", Bolu 'da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu. Bolu: Abant İzzet Baysal Ünv. Yayınları, No: 10.
  • ERDEN, A. (1998). Anadolu Giysi Kültürü. Ankara: Dumat Ofset.

Bolu İli Mengen İlçesi'nde Kadın (Gelin) Kıyafet Geleneği

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 108 - 122, 01.12.2008

Abstract

Tarihi gelişim süreci içinde, Anadolu kadınının simgesi haline gelen ve son derece olağan olan giyim-kuşam tarzı, dışarıdan bakan için, hele sonradan bu geleneği anlamaya çalışan bizler için gerçek anlamda bir şölendir. Türk Kadın Giysileri yüzyıllar içinde oluşmuş giyim-kuşam geleneğimizin bir parçasıdır. Anadolunun ücra köşelerinde bugün bile kadınlarımızın günlük giyim eşyası gelenek ve göreneklere göre hazırlanırlar ve yörelere göre değişen özellikleri ile zengin bir çeşitlilik sunarlar. Yörenin coğrafyası, sosyal ve ekonomik koşulları, inanç ve gelenekleri yani yaşam biçimi bu kendine özgü tarzın oluşmasında etkendir. Bunun yanı sıra kadının sosyal ve ekonomik durumu, yaşı ve karakteri de bu oluşuma kendi içinde etnografik bir zenginlik katar. Günümüzde çok az örnekleri bulunan bu kıyafetler müzelerde, sandıklarda korunmaya çalışılmış, fakat bu çalısmalar yeterli düzeyde yapılmamıştır. Bu araştırmada Bolu İli Mengen İlçesine ait ait yöresel kadın kıyafetleri tek tek incelenmiş, renk, şekil, aksesuar gibi teknik ve estetik özellikleri belirlenmiş, bölgesel özellikleri tespit edilmiş ve
bu giysilerin yok olmasının önlenmesi amacıyla inceleme altına alınmıştır.

References

  • CEREMES, Wolfgang İbrahim. ( 1967). Giyim Kuşam Sözlüğü. İstanbul: Türk Folklor Araştırmaları, 17 (325).
  • EKER, Ö. G. (1997). "Türk Kültürü İçindeki Geleneksel Bolu Evlenme Adetlerinin Yeri", Bolu 'da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu. Bolu: Abant İzzet Baysal Ünv. Yayınları, No: 10.
  • ERDEN, A. (1998). Anadolu Giysi Kültürü. Ankara: Dumat Ofset.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Melda Özdemir This is me (Primary Author)

0016-0017-0018-0019
Türkiye


Fatma Yetim This is me

0017-0018-0019-0020
Türkiye


Hülya Köklü This is me

0018-0019-0020-0021
Türkiye

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Özdemir, M. , Yetim, F. & Köklü, H. (2008). Bolu İli Mengen İlçesi'nde Kadın (Gelin) Kıyafet Geleneği . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 108-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/406118