Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

lmportance of Dance in Human Body And Mind

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 123 - 134, 01.12.2008

Abstract

Dance among ali the other alternative therapies is the strongest and important alternative art therapy. Although, Dance therapy which was first named as

Dance/Movement Therapy in 1940 's was rarely used in Turkey, becomes more known day afier day in present. Dance /movement therapy, through muscle, skeleton and the nervous system, has direct positive ajfect on osteoporosis, dementia, depression, and anger. The main goal of this article is, to present the importance of dance/movement therapy that has been used among the Turkish societies for a long time, through the results of scientijic researches.

References

  • ROSENBEG, Scott. (1968). "Dance therapy-a means of communication". Psychiatr Commun. 10, S. 1 , ss. 19-24.
  • ROSEMARY, Flores. (1995). "Dance for health: improving fıtness in African American and Hispanic adolescents". 110, S. 2, ss. 189- 193.
  • SAYAR, Özge Özgür. (2006). "Kentli ve sağlıklı olmaya sanatsal bir çözüm: sanat yoluyla insana yardım: Sanat Terapisi". Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/09 Haziran 2006 BURSA Bildiri Özetleri Kitabı - Sözel Bildirileri S. 64, ss. 308-309.

Dansın Beden Ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 123 - 134, 01.12.2008

Abstract

Dans, alternatif tedaviler arasında önemli bir yer tutan, sağlığı koruma ve sürdürmenin yanı sıra tedavi edici ve onarıcı etkisi bulunan güçlü bir Sanat Terapisi türüdür. 1 940 yılında Dans/Hareket Terapisi adıyla uygulanan bu yöntem Türkiye' de az uygulanmasına rağmen, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Kas iskelet sistemi ve sinir sistemine doğrudan etki ederek iyileşme sağlayan dans terapisi; osteoporoz, demans, depresyon ve öfke kontrol süreçlerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu derlemenin amacı; Türk topluluklarında uzun yıllardır rehabilitasyon için kullanılan dans/hareket terapisininin insanın beden ve ruh sağlığına etkisini, yapılmış olan bilimsel araştırma sonuçları ile okuyucuya sunmaktır.

References

  • ROSENBEG, Scott. (1968). "Dance therapy-a means of communication". Psychiatr Commun. 10, S. 1 , ss. 19-24.
  • ROSEMARY, Flores. (1995). "Dance for health: improving fıtness in African American and Hispanic adolescents". 110, S. 2, ss. 189- 193.
  • SAYAR, Özge Özgür. (2006). "Kentli ve sağlıklı olmaya sanatsal bir çözüm: sanat yoluyla insana yardım: Sanat Terapisi". Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/09 Haziran 2006 BURSA Bildiri Özetleri Kitabı - Sözel Bildirileri S. 64, ss. 308-309.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Ayşegül Bilge This is me (Primary Author)

0019-0020-0021-0022
Türkiye


Filiz Öğce This is me

0020-0021-0022-0023
Türkiye

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Bilge, A. & Öğce, F. (2008). Dansın Beden Ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 123-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/406122