Year 2018, Volume 11 , Issue 22, Pages 49 - 68 2018-06-18

A FOLKLORIC ANALYSIS OF SOME OF THE TRADITIONAL CHILDREN’S GAMES FROM TRABZON TERRITORY
TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ

Mustafa AÇA [1]


The province of Trabzon is one of the important cities of our country in general and specifically in Eastern Black Sea region in terms of historical and cultural processes. Trabzon has an important place at the point of representing the ethnographical and oral cultural aspects of the Eastern Black Sea region. One of the most important reasons for achieving this position is that it has been the cultural center of the region for centuries. The province has always been a cultural center because it has both a well-established history and is a busy seaport and because it is the most economically developed province of the region.

A common and holistic approach towards the research-based forms and techniques of the scope of child folklore and the types included within this scope has not been put forth as one of the topics covered by Turkish folklore research which has become popular since the early 1990s. In the pioneer studies and in latter studies with similar characteristics in terms of examination methods and techniques, it is seen that children's games are mostly examined in terms of characteristic features and materials.

In this study, Trabzon region has been determined as the sample area for traditional children's games, which has not been studied holistically before. Children's games determined through field research in the region will be evaluated in a multifaceted way in terms of historical and cultural processes, characteristic features, functions and continuity potentials with popular culture. Proposals and suggestions for the examination of children's games, one of the important representations of children's folklore, in the context of modern folklore approaches will be put forward.

Trabzon ili, genelde ülkemizin özelde de Doğu Karadeniz bölgesinin tarihsel ve kültürel süreçleri açısından önemli illerinden birisidir. Doğu Karadeniz bölgesi sözlü kültürünün ve etnografyasının temsili noktasında Trabzon’un önemli bir yeri vardır. Bu konumu elde etmesindeki en önemli sebeplerden birisi, yüzyıllardır bölgenin kültür merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. İl hem köklü geçmişi hem işlek bir liman kenti olması hem de bölgenin ekonomik olarak en gelişmiş ili olması sebebiyle daima bir kültür merkezi olmayı başarmıştır.

Türk halkbilimi araştırmalarının kapsamına giren konulardan biri olarak 1990’ların başlarından itibaren daha çok ilgi gösterilmeye başlanan çocuk folklorunun kapsamı ve bu kapsama dâhil türlerin inceleme biçim ve tekniklerine dönük ortak ve bütüncül bir yaklaşım henüz ortaya konulabilmiş değildir. Yapılan öncü çalışmalarda da, inceleme yöntem ve teknikleri açısından benzer karakterli müteakip çalışmalarda da çocuk oyunlarının, çoğunlukla karakteristik özellikler ve materyaller bağlamında incelendiği görülmektedir.

Çalışmada, geleneksel çocuk oyunları daha önce bütüncül biçimde çalışılmayan Trabzon yöresi örneklem sahası olarak belirlenmiştir. Yörede alan araştırmaları ile tespit edilen çocuk oyunları tarihsel ve kültürel süreçleri, karakteristik özellikleri, işlevleri ve popüler kültür karşısındaki süreklilik potansiyelleri gibi açılardan çok yönlü olarak değerlendirilecektir. Çocuk folklorunun önemli temsil alanlarından biri olan çocuk oyunlarının modern halk bilimi yaklaşımları çerçevesinde incelenmesine dönük teklif ve öneriler ortaya konulmuştur. 

  • AKSOY, Hüseyin (2014). “Çocuk Oyunlarının İşlevleri: Sarıkeçili Yörük Çocuk Oyunları”. Millî Folklor, S. 101, s. 265-276.
  • BORATAV, Pertev Naili (1973). 100 Soruda Türk Folkloru. 2. b., İstanbul: Gerçek Yayınevi.
  • CENGİZ, Serpil (1996). “Çocuk Oyunlarının Sınıflandırılması”. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 38 (1-2), s. 287-300.
  • ÇELİK, Ali (1999). Trabzon-Şalpazarı Çepni Kültürü. Trabzon: Trabzon Valiliği Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0784-9846
Author: Mustafa AÇA (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 18, 2018

Bibtex @research article { mahder417475, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {49 - 68}, doi = {10.12981/motif.457}, title = {TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {AÇA, Mustafa} }
APA AÇA, M . (2018). TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 11 (22) , 49-68 . DOI: 10.12981/motif.457
MLA AÇA, M . "TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 11 (2018 ): 49-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/37581/417475>
Chicago AÇA, M . "TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 11 (2018 ): 49-68
RIS TY - JOUR T1 - TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ AU - Mustafa AÇA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12981/motif.457 DO - 10.12981/motif.457 T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 68 VL - 11 IS - 22 SN - 1308-4445- M3 - doi: 10.12981/motif.457 UR - https://doi.org/10.12981/motif.457 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ %A Mustafa AÇA %T TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ %D 2018 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 11 %N 22 %R doi: 10.12981/motif.457 %U 10.12981/motif.457
ISNAD AÇA, Mustafa . "TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 11 / 22 (June 2018): 49-68 . https://doi.org/10.12981/motif.457
AMA AÇA M . TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2018; 11(22): 49-68.
Vancouver AÇA M . TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN BAZILARININ HALK BİLİMSEL İNCELEMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2018; 11(22): 68-49.