Year 2019, Volume 12 , Issue 26, Pages 440 - 448 2019-06-17

“HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ
“EVERYONE LIVES IN HEART’S CAGE, WATCHING THE EARTH THROUGH WOUNDS”: HILÂL KARAHAN POETRY

Emel KOŞAR [1]


Hilâl Karahan 2000 yılından itibaren şiir, röportaj ve inceleme yazıları yayımlıyor. Karahan, lirik ve tasavvufî şiirleriyle geleneği dönüştürürken anlatımcı şiirleriyle kadının toplumdaki yerini sorgular. Hilâl Karahan ağıtları, mektupları, şarkıları çağrıştıran şiirleriyle özellikle kadınların ve çocukların acılarına ortak olur. Karahan’ın şiirlerinde sağa yaslı, italik ve farklı puntoyla yazılmış bölümler dikkati çeker. Şiirde postmodern bir usul olan kolaj tekniğini kullanır. Söz konusu şiirler tek veya iki şiir olarak da okunabilir. Şiirde birden fazla şiir öznesi vardır. Bu bilinçaltı kolajları şairin şiirlerinin çok sesliliğini gösterir. Karahan makamla okunan Zebur surelerinin, âyinlerde okunan ilahilerin ve tekvinlerin (Allah’ın sıfatı, yoktan var etme, Tevrat’ın ilk bölümü, insanın yaratılışı) ritmini şiirlerinde yakalamaya çalışır. Evrenin yaratılışı sırasındaki ilk sesi -ona göre bütün sesler ondan türemiştir- şiirlerinde çoğaltmaya çalışan Hilâl Karahan dil insan ilişkisini sorgular ve dilin insan yaratılışındaki rolünü tasavvufî terimlerin ışığında okura yansıtır.

Çalışmamızda Karahan’ın şiirinin katmanlı yapısı gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı Hilâl Karahan’ın şiirlerinin kaynaklarını (tasavvuf, Tevrat, Yoga öğretisi...), şiir yazma yöntemini (kolaj) ve edebiyatımıza katkısını örneklerle göstermektir

Hilâl Karahan is publishing poetry, interview and research texts since 2000. Karahan interrogates tradition with her lyrical and mystical poems and questions the woman’s place in society with her narrative poems. Hilâl Karahan’s poems, which are connotative to laments, letters, songs, share the pain of women and children especially. In Karahan’s poems, sections that are written on the right, in italics and different fonts are noteworthy. She uses collage technique which is a postmodern method in poetry. These poems can be read as one or two poems. Poems have varios distinct poetry personas. These subconscious collages show the polyphony of the poet’s poems. Karahan tries to catch the rhythm of the psalms of Psalter, the hymns read in the rituals and the monuments (The God’s attribute, the first part of the Torah, the creation of man) read in the verses. Hilâl Karahan, who tries to reproduce the first voice during the creation of the universe -and all sounds derived from it- in her poems, questions the human relationship and reflects the role of language in human creation in the light of the mystical terms.

In our study, the multilayered structure of Karahan’s poetry is shown. The aim of our study is to show the sources of the poems of Hilâl Karahan (Sufism, Torah, the doctrine of Yoga ...), poetry writing method (collage) and its contribution to our literature with examples.

 • Ahmet Hâşim (2001). Bütün Şiirleri. Haz: İnci Enginün, Zeynep Kerman, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • AKTULUM, Kubilây (2007). Metinlerarası İlişkiler. İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • EAGLETON, Terry (2011). Şiir Nasıl Okunur. Çev. Kaya Genç, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • KARAHAN, Hilâl (2003). İç Sözlük-Bir Günün Özeti. Ankara: Kül Yayınları.
 • KARAHAN, Hilâl (2017). Ateşi Bölen Gece. İstanbul: Yasak Meyve Komşu Yayınları.
 • KARAHAN, Hilâl (2017). Gecikmiş Mumya. İstanbul: Yasak Meyve Komşu Yayınları.
 • KARAHAN, Hilâl (2017). Giz ve Sis. İstanbul: Yasak Meyve Komşu Yayınları.
 • KARAHAN, Hilâl (2017). Kırk Yama Kırk Yara. İstanbul: Yasak Meyve Komşu Yayınları.
 • KARAHAN, Hilâl (2017). Tepenin Önünde. İstanbul: Yasak Meyve Komşu Yayınları.
 • KOŞAR, Emel (2017). “Rakamlara İndirgenen Hayatların Şiiri”, www.yenicikanlar.com.tr, Erişim: 21.12. 2017.
 • TUNALI, İsmail (2014). Sanat Ontolojisi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3178-5771
Author: Emel KOŞAR (Primary Author)
Institution: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 17, 2019

Bibtex @research article { mahder545223, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {440 - 448}, doi = {10.12981/mahder.545223}, title = {“HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ}, key = {cite}, author = {KOŞAR, Emel} }
APA KOŞAR, E . (2019). “HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 12 (26) , 440-448 . DOI: 10.12981/mahder.545223
MLA KOŞAR, E . "“HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 440-448 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/45849/545223>
Chicago KOŞAR, E . "“HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 440-448
RIS TY - JOUR T1 - “HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ AU - Emel KOŞAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12981/mahder.545223 DO - 10.12981/mahder.545223 T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 448 VL - 12 IS - 26 SN - 1308-4445- M3 - doi: 10.12981/mahder.545223 UR - https://doi.org/10.12981/mahder.545223 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi “HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ %A Emel KOŞAR %T “HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ %D 2019 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 12 %N 26 %R doi: 10.12981/mahder.545223 %U 10.12981/mahder.545223
ISNAD KOŞAR, Emel . "“HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 / 26 (June 2019): 440-448 . https://doi.org/10.12981/mahder.545223
AMA KOŞAR E . “HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 440-448.
Vancouver KOŞAR E . “HERKES KALBİNİN KAFESİNDE YAŞAR, YARASINDAN BAKAR DÜNYAYA”: HİLÂL KARAHAN ŞİİRİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 448-440.