Year 2019, Volume 12 , Issue 26, Pages 330 - 343 2019-06-17

WOMEN WRESTLING IN GENDER: PROBLEMS AND SOLUTIONS
CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Nursel UYANIKER [1]


Gender, femininity and masculinity are brought from birth and are immutable; gender roles are changeable in a society. Gender is a biological reality; gender roles are cultural phenomena. In traditional cultures, social roles are taught to individuals. In this context, Turkish society has a traditional culture and has made some roles and responsibilities to individuals.

The subject of the study is to interpret wrestling sport in terms of transition from tradition to modernity according to gender-based perspectives. In this study, the interaction between the gender approach and the sports institution will be evaluated in general. In Turkish culture, women's interest in traditional sports, problems of women wrestlers and solution suggestions will be indicated. The scope of the study is the difficulties experienced by women wrestling in the Free Wrestling category in Istanbul.

The question of gender and roles, in which social, economic, psychological and cultural factors are determinant in the society, has led to the creation of some theories. While in Turkey in terms of exemplifying scientific studies on the status of women and the solution of the problem are inadequate. This study was evaluated within the framework of gender theories. The female wrestlers are discussed in this article is intended to contribute to the topic of gender studies in Turkey.

Cinsiyet yani, “kadınlık” ve “erkeklik” doğuştan getirilir ve değişmezdir; cinsiyet rolleri ise bir toplumda değiştirilebilir özelliktedir. Cinsiyet biyolojik bir gerçeklik iken; toplumsal cinsiyet rolleri kültürel bir olgudur. Geleneksel kültürlerde toplumsal roller bireylere öğretilmektedir. Bu bağlamda Türk toplumu, geleneksel bir kültüre sahiptir ve bireylere birtakım rol ve sorumluluklar biçmiştir.

Çalışmanın konusu geleneksellikten modernliğe geçişte güreş sporunu, toplumsal cinsiyet merkezli bakış açılarına göre yorumlamaktır. Çalışmada toplumsal cinsiyet yaklaşımı ile spor kurumunun etkileşimi genel olarak değerlendirilecektir. Türk kültüründe kadının geleneksel sporlara olan ilgisi, kadın güreşçilerin sorunları ve çözüm önerileri belirtilecektir. Çalışmanın kapsamı, İstanbul’da Serbest Güreş kategorisinde güreşen kadınların yaşadıkları zorluklardır.

Toplumda sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel etkenlerin belirleyici olduğu cinsiyet ve roller meselesi, bazı kuramların oluşturulmasına sebep olmuştur. Türkiye’de de kadının konumu ve sorunlarının çözümüne dair bilimsel çalışmalar olmakla birlikte örneklendirme bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet kuramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Makalede ele alınan kadın güreşçiler konusuyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

  • BUTLER, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity. New York: Routledge.ÇAPAN, M. Şevki (1990). “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Spor İzleri ve İlk Güreş Şeklimiz Üzerine Bir Araştırma II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, S: 42, ss. 13-22.DEAUX, K.-MAJOR, B. (1987). “Putting Gender into Context: An Interactive Model of Gender Related Behavior”. Psychological Review, 94/3, p. 369-389. DEMİRBİLEK, S. (2007). “Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi”. Finans & Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, C:44, S:11, ss. 12-27.GÜNGÖR, Şeyma (2001). “Dede Korkut Hikâyelerinde Kocalarını Güç Durumdan Kurtaran Kadınlar”. Kadın/ Woman 2000, Aralık, C.II, S.2, ss. 25-48.GÜNGÖR, Şeyma (2006). Türk Halk Edebiyatına Dâir. İstanbul: Çantay Yayınları.KAHRAMAN, Âtıf (1989). Cumhuriyete Kadar Türk Güreşi. C.1, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.KAYLI ŞAŞMAN, Derya (2013). Kadın Bedeni ve Özgürleşme. İzmir: İlya Yayınevi.KÂŞGARLI Mahmud (1941). Divanü Lügati’t-Türk Tıpkıbasımı “Faksimile”. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.KESKİN, F. – ULUSAN, A. (2016). “Kadının Toplumsal İnşasına Yönelik Kuramsal Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (26), ss. 47-68.KOÇ, Adem (2016). “Eşikteki Mücadele: Anadolu Düğünlerinde Kaynana-Kaynata Güreşi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:9, S: 42, ss. 252-274.ÖZÇELİK, Sadettin (2016). Dede Korkut -Dresden Nüshası- Metin, Dizin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.ÖZTEK, İbrahim (2011). Bilimsel Kuraş. Antakya: Antakya Belediyesi Kültür Yayınları.PEHLİVAN VARGEL, Pelin (2017). “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kuramsal Yaklaşımlar: Bir Literatür Taraması”. İstanbul Ticaret Üniversitesi SB Dergisi, Y: 16, S: 31, ss. 497-521. SAĞOL YÜKSEKKAYA, Gülden (2015). “Geleneksel Türk Sporlarının Destanlardaki Yansımaları”. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, ss. 199-201.TÜZÜN, Ahmet (2010). Türk Dünyasında Ortak Sporlar. Ankara: T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları.
  • İNTERNET KAYNAKLARIURL:https://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/792612007%20geleneksel_kusak_guresi_talimati__.pdfGÜRSES, Özlem (2018). “Güreşte İlklerin Kadını”, https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/gureste-ilklerin-kadini-2621447/ (Erişim: 12.09.2018)
  • KAYNAK KİŞİLERKK-1: Ali Karaca, Kelkit/Gümüşhane 1956, Üniversite Mezunu, Öğretim Üyesi. (Görüşme: 12.06.2014)KK-2: Esra Koç, Havza/Samsun 1998, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi, Beyoğlu Belediye Spor Kulübü sporcusu. (Görüşme: 28.01.2019)KK-3: Zeynep Yetgil, Erzurum 2000, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi, Beyoğlu Spor Kulübü sporcusu. (Görüşme: 28.01.2019)KK-4: Hamdi Sancaklı, Yenipazar/Yogoslavya 01.07.1959, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi. (Görüşme: 21.03.2017)KK-5: Zeynep Yıldırım, 1981, Marmara Üniversitesi BESYO Mezunu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü. (Görüşme: 28.01.2019)
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7204-7145
Author: Nursel UYANIKER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 17, 2019

Bibtex @research article { mahder558731, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {330 - 343}, doi = {10.12981/mahder.558731}, title = {CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {UYANIKER, Nursel} }
APA UYANIKER, N . (2019). CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 12 (26) , 330-343 . DOI: 10.12981/mahder.558731
MLA UYANIKER, N . "CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 330-343 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/45849/558731>
Chicago UYANIKER, N . "CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 330-343
RIS TY - JOUR T1 - CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Nursel UYANIKER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12981/mahder.558731 DO - 10.12981/mahder.558731 T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 343 VL - 12 IS - 26 SN - 1308-4445- M3 - doi: 10.12981/mahder.558731 UR - https://doi.org/10.12981/mahder.558731 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Nursel UYANIKER %T CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2019 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 12 %N 26 %R doi: 10.12981/mahder.558731 %U 10.12981/mahder.558731
ISNAD UYANIKER, Nursel . "CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 / 26 (June 2019): 330-343 . https://doi.org/10.12981/mahder.558731
AMA UYANIKER N . CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 330-343.
Vancouver UYANIKER N . CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 343-330.