Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of Bartın River Pollution Using the Physical Parameters

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 52 - 58, 12.03.2016

Abstract

In this study, the determination of the changes that occurred physical water quality in Bartın River was studied. For this purpose, temperature, pH, conductivity and dissolved oxygen parameters were monitored between December 2012- December 2013 for 12 months. At the end of the measurements, throughout the year temperatures, pH, conductivity, dissolved oxygen values were varied in the range of 7.5-26.4 oC, 7.3 -8.5, 535 - 735 μs/cm, 4.98 - 8.92 mg/L, respectively. As evaluated the obtained results, it was found out that Bartin River replaced in water quality class II and III based on the Water Pollution Control Ordinance Inland Water Resources Quality Value. 

References

 • Anonim. (2013b). 2012 Yılı İl Çevre Durum Raporu. T.C. Bartın Valiliği İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü. Bartın.
 • Anonim. (2012). Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Sayısı: 28483. Kasım, Ankara.
 • Anonim. (2012). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı. Resmi Gazete Sayısı: 25687. Aralık, Ankara.
 • Anonim. (2001). Eğrekkaya Baraj Gölü ve Havzasında Kirlilik Araştırması Raporu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü. Şubat, Ankara.
 • Dülger B. (1997). Nilüfer Çayı’nda Bazı Bakteriyolojik Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması. Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Gümrükçüoğlu M., Baştürk O. (2008). Sürdürülebilir nehir kirliliği üzerine bir çalışma. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart, 2008, Ankara.
 • Kalyoncu H., Barlas M., Şerbetçi B., Gün B., Dayıoğlu H., Yorulmaz B., Zeybek M. (2010). Aksu Çayı'nın su kalitesinin OMNIDIA programına göre belirlenmesi, karşılaştırılması ve indekslerin fizikokimyasal parametrelerle ilişkisi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos, 2010, Bolu, Bildiri kitapçığı, s 32.
 • Kara C. ve Çömlekçioğlu U. (2004). Karaçay (Kahramanmaraş)’ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1).
 • Okur B., Yener H., Okur N. ve İrget E. (2001). Büyük Menderes Nehrindeki Bazı Kirletici Parametrelerin Aylık Ve Mevsimsel Olarak Değişimi. Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi PAJES 7 (2): 243-250.
 • Pejman A.H., Bidhendi G.R.N., Karbassi A.R., Mehrdadi N. ve Bidhendi M.E. (2009). Evaluation of Spatial ans Seasonal Variations in Surface Water Quality Using Multivariate Statitistical Techniques. Int. J. Environ. Sci. Tech., 6(3): 467 – 476.
 • Sabae S.Z. ve Rabeh S.A., Evaluation of The Microbial Quality of The River Nile Waters at Damietta Branch, Egypt, Egyptian Journal of Aquatic Research, 33 (1), 301 – 311, 2007.
 • Taş M., Kırgız T., Arslan N., Çamur-Elipek B., Güher H. (2008). Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 25(4): 253–257.
 • Yüceer A. Ve İnkayalı N.G. (2004). Aşağı Seyhan Nehri Su Kalite Değişiminin QUAL2E Modeli İle İncelenmesi, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi 14(3): 1-8.

Bartın Irmağı Kirlilik Profilinin Fiziksel Parametrelerle Belirlenmesi

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 52 - 58, 12.03.2016

Abstract

Bu çalışmada Bartın Irmağı’nın fiziksel su kalitesinde meydana gelen değişiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Aralık 2012- Aralık 2013 tarihleri arasında sıcaklık,  pH, iletkenlik ve çözünmüş oksijen parametreleri 12 ay süreyle izlenmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda yıl boyunca sıcaklık değeri 7,5- 26,4oC, pH değeri 7,3- 8,5, iletkenlik değeri 535 - 735 µS/cm ve çözünmüş oksijen değeri ise 4.98 - 8.92 mg/L aralığında değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Değerleri esas alınarak Bartın Irmağı’nın II. ve III.  sınıf su kalite sınıfına girdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bartın Irmağı, Su Kirliliği, pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen 

References

 • Anonim. (2013b). 2012 Yılı İl Çevre Durum Raporu. T.C. Bartın Valiliği İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü. Bartın.
 • Anonim. (2012). Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Sayısı: 28483. Kasım, Ankara.
 • Anonim. (2012). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı. Resmi Gazete Sayısı: 25687. Aralık, Ankara.
 • Anonim. (2001). Eğrekkaya Baraj Gölü ve Havzasında Kirlilik Araştırması Raporu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü. Şubat, Ankara.
 • Dülger B. (1997). Nilüfer Çayı’nda Bazı Bakteriyolojik Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması. Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Gümrükçüoğlu M., Baştürk O. (2008). Sürdürülebilir nehir kirliliği üzerine bir çalışma. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart, 2008, Ankara.
 • Kalyoncu H., Barlas M., Şerbetçi B., Gün B., Dayıoğlu H., Yorulmaz B., Zeybek M. (2010). Aksu Çayı'nın su kalitesinin OMNIDIA programına göre belirlenmesi, karşılaştırılması ve indekslerin fizikokimyasal parametrelerle ilişkisi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos, 2010, Bolu, Bildiri kitapçığı, s 32.
 • Kara C. ve Çömlekçioğlu U. (2004). Karaçay (Kahramanmaraş)’ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1).
 • Okur B., Yener H., Okur N. ve İrget E. (2001). Büyük Menderes Nehrindeki Bazı Kirletici Parametrelerin Aylık Ve Mevsimsel Olarak Değişimi. Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi PAJES 7 (2): 243-250.
 • Pejman A.H., Bidhendi G.R.N., Karbassi A.R., Mehrdadi N. ve Bidhendi M.E. (2009). Evaluation of Spatial ans Seasonal Variations in Surface Water Quality Using Multivariate Statitistical Techniques. Int. J. Environ. Sci. Tech., 6(3): 467 – 476.
 • Sabae S.Z. ve Rabeh S.A., Evaluation of The Microbial Quality of The River Nile Waters at Damietta Branch, Egypt, Egyptian Journal of Aquatic Research, 33 (1), 301 – 311, 2007.
 • Taş M., Kırgız T., Arslan N., Çamur-Elipek B., Güher H. (2008). Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 25(4): 253–257.
 • Yüceer A. Ve İnkayalı N.G. (2004). Aşağı Seyhan Nehri Su Kalite Değişiminin QUAL2E Modeli İle İncelenmesi, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi 14(3): 1-8.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Handan UCUN ÖZEL


Betül GEMİCİ

Publication Date March 12, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Ucun Özel, H. & Gemici, B. (2016). Bartın Irmağı Kirlilik Profilinin Fiziksel Parametrelerle Belirlenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 52-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/19429/206618

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.