e-ISSN: 1309-2243
Founded: 2010
Period: Biannually
Publisher: Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Cover Image
       

The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering. The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr


2022 - Volume: 13 Issue: 1

Research Article

İbadet Yapıları Bağlamında Tarihi Yapılarda Dönüşüm Olgusunun İrdelenmesi

Research Article

Topraksız Baş salata (Lactuca sativa var. capitata) Yetiştiriciliğinde Farklı Tuzluluk Düzeylerinin Bitki Besin Elementlerinin Üzerindeki Etkileri

Review

Salgın Hastalık Riskine Karşı Dirençli Kentlerin İnşasında “Doğa Koruma” Odaklı Bir Bakış

Review

Yapay Zeka Etiği: Toplum Üzerine Etkisi

Research Article

Suggestions and Solutions for Emergency Waiting Halls Interiors

Research Article

Bentler Tabiat Parkı'nın Rekreasyon Potansiyelini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma

Research Article

Kütahya Yöresi Orman Yangını Sahalarında Silvikültürel Uygulamaların Değerlendirilmesi

Research Article

Padova (İtalya) Prato Della Valle Meydanı’nın Tarihsel Süreçte Mekansal Planlama Açısından İncelenmesi

Research Article

Limon, Portakal, Greyfurt ve Nar Meyvelerinin Kabuklarının Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood, 1949'ya Karşı Kullanımı

Research Article

Hidro-Meteorolojik Karakterli Afet Riski Bulunan Alanlarda Mekânsal Planlama Kararları: Serik (Antalya) Örneği

Research Article

Yaşlıların Aile Sağlığı Merkezleri ve Yakınındaki Kentsel Aktivite Alanlarına Erişebilirliği: Karşıyaka Mahalleleri (İzmir) Örneği

Research Article

Dış Mekan Termal Konfor Koşullarının Zamansal ve Mekansal Dağılımı: Konyaaltı-Antalya Örneği

Research Article

Tarihi Mekânlarda Bitki Varlığı: Diyarbakır Örneği

Dergimiz Uluslararası Hakemli ve bazı alanlarda aynı zamanda Alan İndeksli bir dergidir.

Editör yazısına ulaşmak için tıklayınız.

CAB Abstracts Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.

Info

Sistemden ulaşılamayan Cilt: 9 - Sayı: Ek (Suppl.) 1 2018 Kapak ve Yayın Kuruluna ait dosya için tıklayınız.

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.