The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-2243 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | https://dergipark.org.tr/makufebed


The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering.

The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. Research notes, mini-reviews, opinions and letters to the editor are also considered for publication. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOTE: It is important for all our authors to continue their transactions by receiving the Researcher Number via ORCID (https://orcid.org).The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University

e-ISSN 1309-2243 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | https://dergipark.org.tr/makufebed
Cover Image


The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering.

The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. Research notes, mini-reviews, opinions and letters to the editor are also considered for publication. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOTE: It is important for all our authors to continue their transactions by receiving the Researcher Number via ORCID (https://orcid.org).Volume 11 - Issue 1 - Jun 3, 2020
 1. Rosmarinus officinalis Uçucu Yağı ile Verbascum cheiranthifolium ve Chrysanthemum cinerariaefolium Ekstraktlarının Sera Beyaz Sineği (Trialeurodes vaporariorum)’ne Etkileri
  Pages 1 - 11
  Basri ŞANLI , Arif ŞANLI , İsmail KARACA
 2. Dallı Servi ve Piramit Servi’nin Morfolojik Fidan Özellikleri
  Pages 12 - 21
  Murat USLU , Nebi BİLİR
 3. A Comparison of the Species Composition of Arrenurus Duges (Arrenuridae: Hydrachnidia: Acari) in Turkey and Some Countries in Palearctic Region
  Pages 22 - 33
  Orhan ERMAN , Başak ARSLAN , Pınar GÜLLE
 4. Konya ve Aydın İllerinde Çilekte Enfeksiyon Oluşturan Bazı Önemli Virüslerin Belirlenmesi
  Pages 34 - 37
  Handan ÇULAL KILIÇ , Raziye YETİK , Selda IŞIK
 5. Tasarıma Dayalı Eğitim Veren Bölümler İçin Sergi Alanı Önerisi: MAKÜ-MMF Örneği
  Pages 38 - 45
  Hüseyin Samet AŞIKKUTLU , Latif Gürkan KAYA , Cengiz YÜCEDAĞ , Utku KURTOĞLU
 6. Investigation of the Relationship between Vibration, Cutting Forces and Tool Wear During the Processing of Inconel 718 Super Alloy under Coolant Pressure Jet-Assisted Turning with Variance Analysis
  Pages 46 - 52
  Orhan GÜNGÖR , Hüseyin Bilal MACİT
 7. To Investigate the Electrochemical Behaviors of Bis-Chalcone Derivatives
  Pages 53 - 61
  Neslihan NOHUT MAŞLAKCI , Ali İhsan KÖMÜR , Abdullah BİÇER , Günseli TURGUT CİN , Ayşegül ÖKSÜZ
 8. To Create a CO2 Emission Reduction Scenario of a Mass Housing Settlement in Isparta, Turkey until 2050
  Pages 62 - 75
  Kübra SÜMER HAYDARASLAN , Yalçın YAŞAR
 9. Limonium sinuatum (L.) Mill. Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi
  Pages 76 - 85
  Cenk KILIÇ , Özlem AKAT SARÇOĞLU , Hülya AKAT , Handan ÇAKAR
 10. Sağlık Harcamalarının Tahmininde Karar Ağacının Kullanımı
  Pages 86 - 94
  Ersan OKATAN , Ali Hakan IŞIK
 11. Tarihi ve Kültürel Özellikleri İçeren Bir Çevrede Gerçekleşen Teknik Gezilerin İç Mimarlık Öğrencilerinin Kazanımlarına Etkisi: Trabzon Çaykara Bölgesi Örneği
  Pages 95 - 107
  Sebnem ERTAŞ BEŞİR , Göksu Selin ODACI , Makbulenur BEKAR , Mikail AÇIKEL , Mustafa Reşat SÜMERKAN
 12. Kenevir Liflerinin Eldesi, Karakteristik Özellikleri ve Tekstil Endüstrisindeki Uygulamaları
  Pages 108 - 123
  Seher KAYA , Eren ONER
Dergimiz Uluslararası Hakemli ve bazı alanlarda aynı zamanda Alan İndeksli bir dergidir.

Editör yazısına ulaşmak için tıklayınız.

CAB Abstracts tarafından gönderilen Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.