The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1309-2243 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | https://dergipark.org.tr/makufebed


The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering. The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr


The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University

e-ISSN 1309-2243 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | https://dergipark.org.tr/makufebed
Cover Image


The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering. The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr


Volume 11 - Issue Ek (Suppl.) 1 - Dec 29, 2020
 1. Radyal Akı Yönlendirmeli Sabit Mıknatıslı Fırçasız DC Motorun Oluk-Kutup Sayısı Değişiminin Manyetik Akı Yoğunluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 256 - 265
  Asım Gökhan YETGİN
 2. Entomopatojen Fungus, Beauveria bassiana (Balsamo)’nın İki Farklı İzolatının Myzus persicae Üzerine Ölümcül Etkileri
  Pages 266 - 272
  Gizem BERBER, Ali Kemal BİRGÜCÜ
 3. Contributions to the Knowledge of Leaf Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) Fauna in Elazığ, Erzincan and Tunceli Provinces, Turkey
  Pages 273 - 280
  Ebru Gül ASLAN, Özgür Durmuş KAYA, Ebru ÜNAL
 4. Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Tasarım Programları Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
  Pages 281 - 289
  Bora BİNGÖL, Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA
 5. Müzelerin Açık Mekan Kalitesi ve Kullanıcı Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Pages 290 - 300
  Makbulenur BEKAR, Demet Ülkü GÜLPINAR SEKBAN
 6. Aydın Kenti Örneğinde Çocuk Oyun Alanlarının Hizmet Yarıçaplarının Araştırılması
  Pages 301 - 312
  Yasin AŞIK, Barış KARA
 7. Ankara Etimesgut Yıldırım Beyazıt Parkı Örneğinde Kurakçıl Peyzaj Tasarım Uygulaması
  Pages 313 - 323
  Meliha Zeynep METİN, Nurhan KOÇAN
 8. Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Organik Gıda Tüketim Tercihleri ve Algıları
  Pages 324 - 328
  Ebru AKGÜL, Sultan BARIN, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Damla BİLECEN ŞEN
 9. Bağcılıkta Araştırma-Yayım- Çiftçi İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Isparta, Burdur ve Antalya Örneği
  Pages 329 - 335
  Meltem EMRE, Dilek KARAMÜRSEL, Fatma ÖZTÜRK, Alamettin BAYAV, Mehmet Ali KİRACI
 10. Konut Bahçelerinin Bitkisel Tasarımında İçilebilir Türlerin Kullanımı Üzerine Kullanıcı Görüşleri: İzmir İli Örneği
  Pages 336 - 345
  Handan ÇAKAR, Hülya AKAT, Özlem AKAT SARAÇOĞLU
 11. Investigation of the Factors Affecting the Homicide Counts in the USA by Quantile Regression
  Pages 346 - 363
  Oğuzhan DEMİREL
 12. A Study on New Record Water Mite Species from Turkey: Atractides (Polymegapus) rutae (Lundblad, 1941)
  Pages 364 - 367
  Yunus BOYACI, Pınar GÜLLE
 13. Arkeolojik Buluntuların Sergilenmesi ve Korunmasında Yeni Yaklaşımlar
  Pages 368 - 379
  Özgü ÖZTURAN, Büşra GÖKÜZ, Zuhal KAYNAKCI ELİNÇ
 14. D Vitamininin Biyolojisi ve Doğal Kaynakları
  Pages 380 - 391
  Gülşah ÇOBANOĞLU
Dergimiz Uluslararası Hakemli ve bazı alanlarda aynı zamanda Alan İndeksli bir dergidir.

Editör yazısına ulaşmak için tıklayınız.

CAB Abstracts Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.