Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Burdur Kenti Toplu Konut ve Site Alanlarının Peyzaj Tasarım Yeterliliğinin İncelenmesi

Year 2017, Volume 8, Issue 2, 114 - 122, 15.05.2017
https://doi.org/10.29048/makufebed.307525

Abstract

Çalışmanın amacı, Burdur kenti sitelerinin açık ve yeşil alanlarını incelemek ve peyzaj tasarım ölçütlerine göre değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu çerçevede, materyal olarak seçilen Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) yapılan konutlar dahil 73 sitede ilk olarak ön etüt yapılmış, sonra veri toplanmış ve son olarak da toplanan bu veriler değerlendirilmiştir. Buna göre, çalışılan sitelerin çoğunluğu güvenlik, otopark, çocuk oyun alanı ve spor alanı bakımından yetersiz bulunmuştur. Oturma-dinlenme alanı, bitkisel tasarım ve peyzaj donatı elemanları bakımından ise sitelerin genel olarak yeterli olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların toplu konut ve siteleri seçmelerinde, oturma-dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları, güvenlik, otopark ve bitkisel tasarım ölçütlerinin önemli hususlar olması sebebiyle, yeni inşa edilecek sitelerde bu ölçütlerin ilgili kişi ve kurumlarca göz önüne alınması son derece önemlidir. 

Investigation of Landscape Design Efficiency in the Housing Development and the Apartment Complexes of Burdur City, Turkey

Year 2017, Volume 8, Issue 2, 114 - 122, 15.05.2017
https://doi.org/10.29048/makufebed.307525

Abstract

The aim of this study is to examine the open and green lands of Burdur city apartment complexes and evaluate them according to the landscape design criteria. In this framework, 73 apartment complexes including housing made by the Housing Development Administration (TOKI) selected as the material were first preliminarily studied, then the data were collected and finally the collected data were evaluated. Accordingly, the majority of the studied the apartment complexes were found to be inadequate in terms of security, parking, children's playground and sports area. In terms of seating-rest area, plant design and landscaping elements, the sites were generally found to be sufficient. It is very important to be taken these criteria into consideration by relevant people and organizations in the newly constructed the apartment complexes because seating-rest areas, playground, sport lands, security, parking lots and planting design criteria in the selection of mass housing and the apartment complexes are the important points for users.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Cengiz YÜCEDAĞ


Latif Gürkan KAYA
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Altunay ULU This is me

Publication Date May 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Yücedağ, C. , Kaya, L. G. & Ulu, A. (2017). Burdur Kenti Toplu Konut ve Site Alanlarının Peyzaj Tasarım Yeterliliğinin İncelenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 114-122 . DOI: 10.29048/makufebed.307525

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.