Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Soyut Resim Sanatının Mekansal Tasarımına Aktarılması

Year 2016, Volume 7, Issue Özel (Special) 1, 9 - 17, 15.08.2016

Abstract

Görsel sanat eserlerinin içine giren resim, mimari ve heykel farklı alanlar olarak görülse de, ortak noktaları sanattır. İki boyutlu resimler de, 3 boyutlu mimari ve heykeller de bir sanat eseridir. Bir yapının sanatsal değeri yoksa mimari değeri de yoktur. Resimle mimarlık arasında kurulan bağ, yaratıcılığı artırmada ve yeni ürünler oluşturma da tasarımcılara yardımcı olabilir. Resimle tasarım arasında bir ilişki kurulabilir, hatta birlik oluşturabilir.

Bir mekânı tasarlarken, tasarımın çıkış noktası olarak bir sanat eserini ele alabilmek, soyut resmin üzerinde bulunan nokta, çizgi, düzlem ve geometrik şekilleri kütle olarak üçüncü boyuta aktarıldığında, sanata dokunabilmek, algılayabilmek ve sanatın içinde sanatı yaşatabilmektir.

Transferring Abstract Painting Art to the Spatial Design

Year 2016, Volume 7, Issue Özel (Special) 1, 9 - 17, 15.08.2016

Abstract

Even if paintings, architecture and sculpture enter into the visual arts can be considered different areas, art is common. Two- dimensional images, three dimensional architecture and sculpture are also a work of art. If a building has not an artistic value, there is no architectural value. Connections established between architecture and painting can assist the designers in creating new products and boost creativity. It can even create unity by establishing a relationship between design and painting.

Being able to handle an artwork as a start point of a design when design when designing a place means that being able to touch an art, perceive it and being able to foster the arts in art when transferring o point, the line, the plane and geometric shapes like a mass to the third dimension.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Çiğdem ÇİÇEK


Latif Gürkan KAYA
0000-0001-8033-1480

Publication Date August 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue Özel (Special) 1

Cite

APA Çiçek, Ç. & Kaya, L. G. (2016). Soyut Resim Sanatının Mekansal Tasarımına Aktarılması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Special Issue 1 (2016) , 9-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/24657/260799

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.