Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Review of LEED Certificated Green Buildings and Indoor Environmental Quality

Year 2016, Volume 7, Issue Özel (Special) 1, 18 - 28, 15.08.2016

Abstract

This study involves LEED certificated green buildings and indoor environmental quality affections. In the first part, LEED certification and green buildings have described and their influences have investigated on people and nature. In the second part, indoor environmental quality was described and specified getting measurement on the structures. Finally, the results of study explained according to research data.

LEED Belgeli Yeşil Binalar ve İç Mekan Kalitesinin İncelenmesi

Year 2016, Volume 7, Issue Özel (Special) 1, 18 - 28, 15.08.2016

Abstract

LEED belgeli yeşil binaların incelendiği çalışmada iç hava kalitesi ve etkileri ele alınmıştır. Birinci bölümde LEED Belgesi ve yeşil binalar tanımlanıp çevre ve insanlara etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde iç ortam hava kalitesinin tanımı yapılıp kullanıcılar üzerindeki etkileri ve yapılarda alınacak önlemler üzerinde araştırmalar belirtilmiştir. Son bölümde ise araştırma verilerinden elde edilen sonuç açıklanmıştır.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

İmren Hümeyra ORHAN This is me


Latif Gürkan KAYA
0000-0001-8033-1480

Publication Date August 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue Özel (Special) 1

Cite

APA Orhan, İ. H. & Kaya, L. G. (2016). LEED Belgeli Yeşil Binalar ve İç Mekan Kalitesinin İncelenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Special Issue 1 (2016) , 18-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/24657/260800

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.