Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kent Ormancılığı Faaliyetlerinin Sürdürülmesi: Çivril, Denizli Örneği

Year 2018, Volume 9, Issue Ek (Suppl.) 1, 216 - 223, 14.12.2018
https://doi.org/10.29048/makufebed.450200

Abstract

Yaklaşık 61000 nüfusa sahip olan Çivril, Denizli ilinin üçüncü en büyük ilçesidir. İlçe, Gümüşsu Şelalesi, Eumania Antik Kenti, Dedeköy ve Serbenşah camileri, Beycesultan, Işıklı Gölü, Gökgöl, Ak ve Çıtak Köprüleri, Akdağ Tabiat Parkı, Eski Konak, Koca Yayla ve Tokalı Kanyonu gibi önemli rekreasyonel ve turistik alanlara sahiptir. Bu çalışmada, Çivril ilçesinin parklarında, bahçelerinde, yol kenarlarında, refüjlerinde ve Işıklı Gölü, Gümüşsu Şelalesi ile Akdağ Tabiat Parkı’nda gözlem, inceleme, mülakat ve değerlendirmeler yürütülmüştür. Buna göre, kentin büyük parklarında odunsu bitki türü seçiminde, seçilen türlerin dikimi ve bakımı (sulama, ot alma, hastalıklarla mücadele vb.) konularında bir sorun bulunmamıştır. Ama küçük parklarda tür seçimi iyi ve yeterli olmasına rağmen, dikim ve bakım konularına dikkat edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Kaldırım ve refüjlerin dikim çalışmalarında kullanılan odunsu bitki türü seçiminde renk, estetik, görünüş, harmoni ve işlevsel değerlere dikkat edilmesine rağmen, türlerin eko-biyolojik özelliklerinin dikkate alınmadığı ortaya çıkmıştır. Gümüşsu şelalesi ve Akdağ Tabiat parkı rekreasyonel aktiviteler sağlamasına karşın, doğal güzelliğe sahip Işıklı Gölü herhangi bir rekreasyonel aktivite sağlamamaktadır. Bu alanların rekreasyonel kullanımı için ulaşılabilirlik negatif bir etmendir. Sonuç olarak, Çivril’in kent ormancılığı faaliyetlerine öncelikli olarak kent merkezindeki açık/yeşil alanların ekolojik ve teknik ölçütleri dikkate alan bütünleşik bir yolla planlanması, tasarımı ve yönetimi ile başlanmalıdır. 

References

 • Atmiş, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, W. (2012). Status, Use and Management of Urban Forests in Turkey. South-East European Forestry, 3(2): 69-78.
 • Atmiş, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, W. (2017). Factors affecting the use of urban forests in Turkey. Turkish Journal of Forestry, 18(1): 1-10.
 • Baytok, A., Yavuz, M. (2011). Akdağ tabiat parkının ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu. Sandıklı, Afyonkarahisar-Turkey.
 • Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Köse, E. (2012). Evaluation of surface water quality in Çivril lake. Anadolu University Journal of Science and Technology, 2(1): 1-8.
 • Çelik, M.A., Gülersoy, A.E. (2013). Investigation of Effects of Land Use Activities Around Işıklı Lake (Denizli, West Anatolia) on the Lake. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 29: 191-200.
 • Eroğlu, G., Öztürk, C., Kaşık, G., Doğan, H.H., Aktaş, S., Alkan, S. (2014). Some myxomycete from Çivril (Denizli-Turkey) province. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 3(4): 21-26.
 • Gezer, A. (1998). The Status of Isparta in terms of Urban Forestry. Unpublished conference note, Faculty of Forestry, Süleyman Demirel University, Isparta.
 • Gezer, A., Gül, A. (2009). Urban Forestry (Conceptual, Technical and Cultural Approaches). Süleyman Demirel University Forestry Faculty Publications, Isparta.
 • Gül, A., Yazıcı, N., Kuş Şahin, C. (2013). Opinions, tendencies and preferences about urban forestry of urban residents: A case study on the Isparta City-Turkey. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30(2): 933-944.
 • Kaya, L.G. (2009). Assessing Forests and Lands with Carbon Storage and Sequestration Amount by Trees in the State of Delaware, USA. Scientific Research and Essays, 4(10): 1100-1108.
 • Kenney, W.A., Van Wassenaer, P.J.E., Satel, A.L. (2011). Criteria and indicators for strategic urban forest planning and management. Arboriculture & Urban Forestry, 37(3):108-117.
 • Nowak, D., Walton, J., Dwyer, J.F., Kaya, L.G., Myeong, S. (2005). The Increasing Influence of Urban Environments on U.S. Forest Management. The Journal of Forestry, 103(8): 377-382.
 • Nowak, D., Dwyer, J.F. (2009). Urban Forestry. Owens, J.N., Lund, H.G., (Ed.), Forests and Forest Plants, Volume 1, Eolss Publishers Co. Ltd. Oxford, UK.
 • Özdemir, M.A., Tatar Dönmez, S. (2014). Ecotourism management plan for Işıklı Lake Çivril-Denizli in Turkey and its environs. Efe, R., Öztürk, M. (Ed.): Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Chapter 18, Cambridge Scholars Publishing, UK.
 • Patarkalashvili, T.K. (2017). Urban forests and green spaces of Tbilisi and ecological problems of the city. Annals of Agrarian Science, 15: 187-191.
 • Polat, S., Karğı S., Güney, Y. (2012). Gümüşsu (Homa) Waterfall (Çivril-Denizli). Selçuk University, Journal of Social Sciences Institute, 27: 203-216.
 • URL1, 2017. http://www.denizli.gov.tr/homa-gumussu-selalesi, retrieved from 30/06/2017.

Sustaining Urban Forestry Activities: The Case Study of Çivril District, Denizli-Turkey

Year 2018, Volume 9, Issue Ek (Suppl.) 1, 216 - 223, 14.12.2018
https://doi.org/10.29048/makufebed.450200

Abstract

Çivril is the third largest district of Denizli-Turkey with about 61000 of population. It has many important recreational and touristic areas including Gümüşsu (Homa) waterfall, Eumania antique city, Dedeköy and Serbanşah mosques, Beycesultan, Lake Işıklı, Gökgöl, Ak and Çıtak bridges, Akdağ Nature Park, old mansion, Koca plateau and Canyon Tokalı. In this study, the observation, examination, interview and assessment are done in the parks, gardens, roadsides and refuges of Çivril district, Lake Işıklı, Gümüşsu waterfall and Akdağ Nature Park. Accordingly, there is no problem with the selection of woody plant species, planting and maintenance (irrigation, weeding, struggle with disease etc.) in big parks of district but although the selection of those in small parks is good and adequate, planting and maintenance have not been taken care of. Color, aesthetics, appearance, harmony and functional values in the selection of woody plant species used in the planting activities of the pavement and the refuge are taken into consideration but not their eco-biological characteristics. Gümüşsu waterfall and Akdağ Nature Park provide recreational activities but Lake Işıklı which has natural visualization does not provide. Accessibility is a negative factor for the recreational usage of these areas. Finally, urban forestry activities of Çivril should be primarily started with the planning, designing and management of the open and green lands of the city center in an integrated way considering the ecological and technical criteria.

References

 • Atmiş, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, W. (2012). Status, Use and Management of Urban Forests in Turkey. South-East European Forestry, 3(2): 69-78.
 • Atmiş, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, W. (2017). Factors affecting the use of urban forests in Turkey. Turkish Journal of Forestry, 18(1): 1-10.
 • Baytok, A., Yavuz, M. (2011). Akdağ tabiat parkının ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu. Sandıklı, Afyonkarahisar-Turkey.
 • Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Köse, E. (2012). Evaluation of surface water quality in Çivril lake. Anadolu University Journal of Science and Technology, 2(1): 1-8.
 • Çelik, M.A., Gülersoy, A.E. (2013). Investigation of Effects of Land Use Activities Around Işıklı Lake (Denizli, West Anatolia) on the Lake. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 29: 191-200.
 • Eroğlu, G., Öztürk, C., Kaşık, G., Doğan, H.H., Aktaş, S., Alkan, S. (2014). Some myxomycete from Çivril (Denizli-Turkey) province. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 3(4): 21-26.
 • Gezer, A. (1998). The Status of Isparta in terms of Urban Forestry. Unpublished conference note, Faculty of Forestry, Süleyman Demirel University, Isparta.
 • Gezer, A., Gül, A. (2009). Urban Forestry (Conceptual, Technical and Cultural Approaches). Süleyman Demirel University Forestry Faculty Publications, Isparta.
 • Gül, A., Yazıcı, N., Kuş Şahin, C. (2013). Opinions, tendencies and preferences about urban forestry of urban residents: A case study on the Isparta City-Turkey. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30(2): 933-944.
 • Kaya, L.G. (2009). Assessing Forests and Lands with Carbon Storage and Sequestration Amount by Trees in the State of Delaware, USA. Scientific Research and Essays, 4(10): 1100-1108.
 • Kenney, W.A., Van Wassenaer, P.J.E., Satel, A.L. (2011). Criteria and indicators for strategic urban forest planning and management. Arboriculture & Urban Forestry, 37(3):108-117.
 • Nowak, D., Walton, J., Dwyer, J.F., Kaya, L.G., Myeong, S. (2005). The Increasing Influence of Urban Environments on U.S. Forest Management. The Journal of Forestry, 103(8): 377-382.
 • Nowak, D., Dwyer, J.F. (2009). Urban Forestry. Owens, J.N., Lund, H.G., (Ed.), Forests and Forest Plants, Volume 1, Eolss Publishers Co. Ltd. Oxford, UK.
 • Özdemir, M.A., Tatar Dönmez, S. (2014). Ecotourism management plan for Işıklı Lake Çivril-Denizli in Turkey and its environs. Efe, R., Öztürk, M. (Ed.): Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Chapter 18, Cambridge Scholars Publishing, UK.
 • Patarkalashvili, T.K. (2017). Urban forests and green spaces of Tbilisi and ecological problems of the city. Annals of Agrarian Science, 15: 187-191.
 • Polat, S., Karğı S., Güney, Y. (2012). Gümüşsu (Homa) Waterfall (Çivril-Denizli). Selçuk University, Journal of Social Sciences Institute, 27: 203-216.
 • URL1, 2017. http://www.denizli.gov.tr/homa-gumussu-selalesi, retrieved from 30/06/2017.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Cengiz YÜCEDAĞ
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Latif Gürkan KAYA (Primary Author)
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Hüseyin Samet AŞIKKUTLU This is me
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
0000-0002-3518-7202
Türkiye


Eşe SAĞIR
9999-9999-9999-9999

Publication Date December 14, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 9, Issue Ek (Suppl.) 1

Cite

APA Yücedağ, C. , Kaya, L. G. , Aşıkkutlu, H. S. & Sağır, E. (2018). Sustaining Urban Forestry Activities: The Case Study of Çivril District, Denizli-Turkey . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Volume: 9 Supplementary Issue: 1 , 216-223 . DOI: 10.29048/makufebed.450200

Cited By

Çanakkale Kentsel Yapısına Eleştirel Bir Yaklaşım: Butik Kent
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yavuz ALKAN
https://doi.org/10.29048/makufebed.605130

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.