Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Principles of Parking Lots Design and User Requirements: A Case Study of Süleyman Demirel University Campus in Isparta, Turkey

Year 2019, Volume 10, Issue 2, 176 - 188, 20.12.2019
https://doi.org/10.29048/makufebed.629422

Abstract

The rapid increase in the world population, technological and economic developments and the consequent rising welfare level in human life, the need for parking spaces has been increased in line with the increasing number of vehicles in our country as well as in all over the world. Although the increasing car park needs in urban areas brings the importance of parking lot design into prominence, there are limited numbers of research on the relationships between parking lot and landscape design in our country. Therefore, this study aims to reveal the design of parking lots in university campuses in accordance with user preferences and ecological principles in the case of Süleyman Demirel University. The methods of the research are consisted of physical analysis of the campus site and a questionnaire survey carried out among campus users. In this context, the existing situation of each parking lot in the campus was evaluated in terms of landscape design principles and problems related to these areas were first determined. Then a questionnaire survey was carried out among academic and administrative personal working in the university campus in order to determine their use patterns, preferences and expectations about campus parking lots. In the lights of the findings, design proposals considering the user preferences and ecological design approaches were developed for parking lots of the university campus.

References

 • Açıkay, S.H. (2015). Kent İçi Üniversite Kampüslerinin Ekolojik Peyzaj Tasarım İlkeleri Kapsamında İrdelenmesi. İs-tanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 151s, İstanbul.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Barhani, E. (2005). Sürdürülebilir Ulaşıma Uygun Otopark Yönetim Stratejileri: İstanbul Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Baş, T. (2005). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlen-dirilir. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ben Joseph, E. (2012). Rethinking A Lot: The Design and Culture of Parking. The MIT Press. Cambridge.
 • De Vaus, D.A. (1990). Surveys in Social Research, Thou-sand Oaks, CA: Sage.
 • Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L., (2010). Üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı. (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Basımda.
 • Güngör, E.K., (2006). Konya Şehir Merkezindeki Otopark Sorunu ve Öneriler. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137s, Konya.
 • Haldenbilen, S., Murat, Y.Ş., Baykan, N., Meriç, N., (1999). Kentlerde otopark sorunu: Denizli örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5 (2-3), 1099-1108.
 • Itır Özbuğday, T., (2009). Antakya Kenti İmar Planlarında Otopark Gereksiniminin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 128s, Hatay/Antakya.
 • Kozalı, B., (2014). Kentiçi otopark hizmetlerinde özel sektör katılımının sürücülerin park etme tercihleri ve tutumları üzerine etkisi, Journal of Life Economics Dergisi, 1(2), 191-230.
 • Landscape Discount, (2018). Bodpave Installation Diagram. Erişim Tarihi: 25.06.2008. https://www.landscapediscount.com/default.asp
 • Okubay, M., (2008). Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 287s, İzmir.
 • Özdemir, V.İ., (2006). Park Et ve Devam Et Tesisleri ve Harem Otoparkı Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 88s, İstanbul.
 • Robson, C., (1993). Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers (1st Ed.) Oxford: Blackwell Publishers.
 • Sabitoğlu, B., (2011). Alternatif bir Yeşil Alan Modeli Olarak Otopark Üstü Park ve Bahçeler İstanbul Esenler Nenehatun Parkı Örneğİ. Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 125s, İstanbul.
 • Selim, C., (2011). Otopark Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri: Ege Üniversitesi Yerleşkesi Örneği. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 222s, İzmir.
 • Şimşek, N., (2011). Ağaçlandırma Dikim Tekniği. İBB Park Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 50s. İstanbul.
 • Şirin, O. ve Altanhan, H., (2004). Plansız ve Yetersiz Bir Şekilde İnşa Edilen Yolların Trafik Güvenliğine ve Ülke Ekonomisine Zararları, II. Trafik Şurası Serbest Bildiriler I, Bildiri No: 403, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2005, Ankara, 471-476.
 • Taş, C., (2012). Kent İçi Otoparkların Planlama ve Yönetim Uygulamalarının İncelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 143s, İstanbul.
 • Yılmaz, S., (2015). Bir kampüs açık mekanının peyzaj tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi binası. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Basımda.

Otopark Alanlarının Tasarım İlkeleri ve Kullanıcı Talepleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi Örneği

Year 2019, Volume 10, Issue 2, 176 - 188, 20.12.2019
https://doi.org/10.29048/makufebed.629422

Abstract

Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ve yükselen refah düzeyi neticesinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araç sayısı çoğalmış ve otopark alanlarına olan ihtiyaç artmıştır. Kentlerdeki artan otopark ihtiyacı otopark tasarımının önemini ön plana çıkarmakla birlikte, ülkemizde otopark alanlarının peyzaj tasarımı ile ilişkisini ortaya koymaya yönelik sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, üniversite yerleşkelerindeki otopark alanlarının kullanıcı tercihleri ve ekolojik prensipler doğrultusunda tasarımını Süleyman Demirel Üniversitesi örneğinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemini alanın fiziksel analizi ve yerleşke kullanıcıları ile yapılan bir anket çalışması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle yerleşkedeki her bir otoparkın mevcut durumu peyzaj tasarım kriterleri açısından incelenmiş ve bu alanlar ile ilgili sorunlar ve eksiklikler ortaya konulmuştur. Daha sonra üniversite yerleşkesini kullanan insanların otoparklar ile ilgili kullanım alışkanlıkları ile tercih ve beklentilerini belirlemek amacıyla üniversitede görev yapan akademik ve idari personel arasında kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, üniversite yerleşkesindeki otoparklar için insanların kullanım tercihlerini ve ekolojik tasarım prensiplerini ön plana alan tasarım önerileri geliştirilmiştir.

References

 • Açıkay, S.H. (2015). Kent İçi Üniversite Kampüslerinin Ekolojik Peyzaj Tasarım İlkeleri Kapsamında İrdelenmesi. İs-tanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 151s, İstanbul.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Barhani, E. (2005). Sürdürülebilir Ulaşıma Uygun Otopark Yönetim Stratejileri: İstanbul Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Baş, T. (2005). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlen-dirilir. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ben Joseph, E. (2012). Rethinking A Lot: The Design and Culture of Parking. The MIT Press. Cambridge.
 • De Vaus, D.A. (1990). Surveys in Social Research, Thou-sand Oaks, CA: Sage.
 • Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L., (2010). Üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı. (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Basımda.
 • Güngör, E.K., (2006). Konya Şehir Merkezindeki Otopark Sorunu ve Öneriler. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137s, Konya.
 • Haldenbilen, S., Murat, Y.Ş., Baykan, N., Meriç, N., (1999). Kentlerde otopark sorunu: Denizli örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5 (2-3), 1099-1108.
 • Itır Özbuğday, T., (2009). Antakya Kenti İmar Planlarında Otopark Gereksiniminin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 128s, Hatay/Antakya.
 • Kozalı, B., (2014). Kentiçi otopark hizmetlerinde özel sektör katılımının sürücülerin park etme tercihleri ve tutumları üzerine etkisi, Journal of Life Economics Dergisi, 1(2), 191-230.
 • Landscape Discount, (2018). Bodpave Installation Diagram. Erişim Tarihi: 25.06.2008. https://www.landscapediscount.com/default.asp
 • Okubay, M., (2008). Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 287s, İzmir.
 • Özdemir, V.İ., (2006). Park Et ve Devam Et Tesisleri ve Harem Otoparkı Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 88s, İstanbul.
 • Robson, C., (1993). Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers (1st Ed.) Oxford: Blackwell Publishers.
 • Sabitoğlu, B., (2011). Alternatif bir Yeşil Alan Modeli Olarak Otopark Üstü Park ve Bahçeler İstanbul Esenler Nenehatun Parkı Örneğİ. Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 125s, İstanbul.
 • Selim, C., (2011). Otopark Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri: Ege Üniversitesi Yerleşkesi Örneği. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 222s, İzmir.
 • Şimşek, N., (2011). Ağaçlandırma Dikim Tekniği. İBB Park Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 50s. İstanbul.
 • Şirin, O. ve Altanhan, H., (2004). Plansız ve Yetersiz Bir Şekilde İnşa Edilen Yolların Trafik Güvenliğine ve Ülke Ekonomisine Zararları, II. Trafik Şurası Serbest Bildiriler I, Bildiri No: 403, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2005, Ankara, 471-476.
 • Taş, C., (2012). Kent İçi Otoparkların Planlama ve Yönetim Uygulamalarının İncelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 143s, İstanbul.
 • Yılmaz, S., (2015). Bir kampüs açık mekanının peyzaj tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi binası. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Basımda.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Hatice YILDIRIM (Primary Author)
0000-0002-2739-3137
Türkiye

Thanks Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Tezli Yüksek Lisans Programında sunulan yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Publication Date December 20, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 10, Issue 2

Cite

APA Yıldırım, H. (2019). Otopark Alanlarının Tasarım İlkeleri ve Kullanıcı Talepleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 176-188 . DOI: 10.29048/makufebed.629422

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.