Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tasarıma Dayalı Eğitim Veren Bölümler İçin Sergi Alanı Önerisi: MAKÜ-MMF Örneği

Year 2020, Volume 11, Issue 1, 38 - 45, 03.06.2020
https://doi.org/10.29048/makufebed.701571

Abstract

Çalışmanın amacı, üniversitelerin tasarıma dayalı eğitim veren bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin jürilerinin yapılabileceği, sonrasında da bu proje ve maketlerin sergilenebileceği bir mekan düzenlemesi yapmaktır. Çalışmanın materyali, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin çizim atölyelerinin bulunduğu kattır. Çalışmada ilk olarak mekanın rölövesi çıkartılmış, AutoCAD programı kullanılarak sayısal plana aktarılmış ve daha sonra bu mekan için yapılan tasarım SketchUp, V-Ray ve Adobe Photoshop programları kullanılarak 3 boyutlu olarak görselleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerin proje jürilerinin yapılabileceği, ayrıca jürilerden sonra proje ve maketlerinin sergileneceği bir mekan önerilmiştir. Bu mekan önerisiyle sadece öğrencilerin derslere yönelik motivasyonlarında değil, aynı zamanda eğitim ve öğretimlerine dayalı başarıda da artış sağlanacaktır. Ayrıca, tüm yıl kullanılabilen daha yaşanabilir bir mekan oluşturmak ve mekandan tasarruf etmek mümkün olabilecektir.

References

 • Avcı, C. (2010). Sergi salonlarında gün ışığından yararlanma ve mekân tasarımına etkisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye, s: 92.
 • Ayan Ergen, B. (2013). Sanat yapıtı sergileme ve sunum çeşitlerine örnekler eşliğinde bir bakış. Akdeniz Sanat Dergisi. 6 (11): 130-143.
 • Bayar, Z. (2011). Sergileme tasarımında yeni yaklaşımlar ve bir proje önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Türkiye, s: 126.
 • Bayer, H. (1961). Aspects of design of exhibitions and museums. CURATOR. 4 (3): 257-288.
 • Çalışkan, C. (2016). Sergileme tasarımının gelişimi ve müze ile sanat galerilerinin karşılaştırılması. Yıldız Journal of Art and Design. 3 (1): 26-42.
 • Çetin, İ. (2016). Sergi mekânlarına dönüştürülen, işlevini yitirmiş olan yapıların çağdaş sergileme anlayışı kapsamında irdelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, s: 172.
 • Çokyiğit, H., Kaya, L. G., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, H. S. (2019). AVMlerde sergileme elemanlarının tüketici davranışına etkisi: Antalya örneği. İçinde: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Kaya, L. G. (eds.), Gece Kitaplığı, Ankara, Türkiye, 193-207.
 • Güler, Ö. K. (2009). Sergi mekanlarında ziyaretçi dolaşımı için bir simulasyon uygulaması. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, s: 87.
 • Kırbaş, İ. (2019). Binalarda enerji verimliliği uygulamaları: MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 10 (2): 141-149.
 • Lake-Hammond, A., Waite, N. (2010). Exhibition design: bridging the knowledge gap. The Design Journal. 13 (1): 77-98.
 • Tuğtağ, M. (2018). Sergilemede mekân tasarımları. Aydın Sanat. 4 (8): 107-117.
 • URL-1 (2019). Burdur harita. https://www.turkcebilgi.com/burdur_(il) (Erişim tarihi: 27/11/2019).
 • URL-2 (2019). Mühendislik Mimarlık Fakültesi. https://mmf.mehmetakif.edu.tr/icerik/265/463/genel-bilgi (Erişim tarihi: 27/11/2019).

Concept Exhibition Space for Departments with Design Education: Case Study of MAKU-MMF, Turkey

Year 2020, Volume 11, Issue 1, 38 - 45, 03.06.2020
https://doi.org/10.29048/makufebed.701571

Abstract

The aim of the study is to make a space arrangement where students exhibit their projects and models, and have their project juries at departments of universities with design education. The material of the study is the floor in which the drawing studios of the departments of Architecture and Landscape Architecture in the Faculty of Engineering and Architecture at the Burdur Mehmet Akif Ersoy University. In the study, first of all, the building survey of the place was first drawn, transferred to the digital plan using the AutoCAD program, and then the design made for this space was visualized in 3D using SketchUp, V-Ray and Adobe Photoshop programs. As a result of this study, a place where students' project juries can be performed and also their projects and models will be exhibited after the juries are proposed. With this space proposal, an increase not only in students' motivation for lessons, but also in their success based on their education and training will be achieved. In addition, it would be possible to create a more livable place that can be used all year and save space.

References

 • Avcı, C. (2010). Sergi salonlarında gün ışığından yararlanma ve mekân tasarımına etkisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye, s: 92.
 • Ayan Ergen, B. (2013). Sanat yapıtı sergileme ve sunum çeşitlerine örnekler eşliğinde bir bakış. Akdeniz Sanat Dergisi. 6 (11): 130-143.
 • Bayar, Z. (2011). Sergileme tasarımında yeni yaklaşımlar ve bir proje önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Türkiye, s: 126.
 • Bayer, H. (1961). Aspects of design of exhibitions and museums. CURATOR. 4 (3): 257-288.
 • Çalışkan, C. (2016). Sergileme tasarımının gelişimi ve müze ile sanat galerilerinin karşılaştırılması. Yıldız Journal of Art and Design. 3 (1): 26-42.
 • Çetin, İ. (2016). Sergi mekânlarına dönüştürülen, işlevini yitirmiş olan yapıların çağdaş sergileme anlayışı kapsamında irdelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, s: 172.
 • Çokyiğit, H., Kaya, L. G., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, H. S. (2019). AVMlerde sergileme elemanlarının tüketici davranışına etkisi: Antalya örneği. İçinde: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Kaya, L. G. (eds.), Gece Kitaplığı, Ankara, Türkiye, 193-207.
 • Güler, Ö. K. (2009). Sergi mekanlarında ziyaretçi dolaşımı için bir simulasyon uygulaması. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, s: 87.
 • Kırbaş, İ. (2019). Binalarda enerji verimliliği uygulamaları: MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 10 (2): 141-149.
 • Lake-Hammond, A., Waite, N. (2010). Exhibition design: bridging the knowledge gap. The Design Journal. 13 (1): 77-98.
 • Tuğtağ, M. (2018). Sergilemede mekân tasarımları. Aydın Sanat. 4 (8): 107-117.
 • URL-1 (2019). Burdur harita. https://www.turkcebilgi.com/burdur_(il) (Erişim tarihi: 27/11/2019).
 • URL-2 (2019). Mühendislik Mimarlık Fakültesi. https://mmf.mehmetakif.edu.tr/icerik/265/463/genel-bilgi (Erişim tarihi: 27/11/2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3518-7202
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Utku KURTOĞLU
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0817-7671
Türkiye

Publication Date June 3, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 11, Issue 1

Cite

APA Aşıkkutlu, H. S. , Kaya, L. G. , Yücedağ, C. & Kurtoğlu, U. (2020). Tasarıma Dayalı Eğitim Veren Bölümler İçin Sergi Alanı Önerisi: MAKÜ-MMF Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (1) , 38-45 . DOI: 10.29048/makufebed.701571

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.