Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Tasarım Programları Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Year 2020, Volume 11, Issue Ek (Suppl.) 1, 281 - 289, 29.12.2020
https://doi.org/10.29048/makufebed.792151

Abstract

Sürekli gelişen ve değişim gösteren dijital teknoloji araçları peyzaj mimarlığı tasarım ve sunum biçimlerini etkilemektedir. Önceleri sadece geleneksel tasarım yöntemleri yeterli iken, günümüzde çok yönlü bilgisayar destekli tasarım programları zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli çizim, planlama, tasarım ve sunum süreçleri analiz edilerek, bilgisayar destekli tasarım programlarının peyzaj mimarlığı bölüm öğrencileri tarafından nasıl kullanıldığı ve proje çalışmaları üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla, 2019-2020 öğretim yıllarında öğrenim görmüş 51 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, peyzaj mimarlığı bölümlerinde bilgisayar destekli tasarım araçlarının kullanılması ve uygulanması konularında değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.

References

 • Aydoğan, Ü. (2006). Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımlarının Stratejik Kullanımının Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Benli Yıldız, N., Sahtiyancı, E. (2019). Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Programlarının Yapı Ressamlığı Programı Öğrencilerinin Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7: 531-540.
 • İnan, N., Yıldırım, T. (2009). Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası İlişkiler Ve Eşzamanlı-Dijital Ortam Tasarım Olanakları. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24: 583-595.
 • Keskinel, F. (1985). CAD/CAM Sistemlerine Genel Bir Bakış. Mimarlık Dergisi, 85(9): 20-21.
 • Kotnik, T. (2010). Digital Architectural Design as Exploration of Computable Functions. International Journal of Architectural Computing, 8: 1-16.
 • Kurt, E., Eroğlu, E., Kaya, S. (2019). Bilgisayar Destekli Programların Bitkisel Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 15(2): 39-58.
 • Manovich, L. (2013). Software Takes Command, Bloomsbury Publishing.
 • Mıhlayanlar, E., Tachır, G. (2019). Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna. ARTİUM, 17(2): 167-179.
 • Mitchell, W. (2005). Disappearing Architecture: From Real to Virtual to Quantum. Constructing an Authentic Architecture of the Digital Era, s. 80-90, Germany.
 • Özdemir, B. (2008). Bilgisayar Destekli Tasarım Yöntemlerinin Peyzaj Mimarlığı açısından kullanımının yararları ve K.T.Ü. Kampüsünde Bir Uygulama Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Özdemir Işık, B. (2017). Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Mimarlık Eğitimine Katkısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51): 778-783.
 • Özen, A. (2006). Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim, 9-11 Şubat 2006, Denizli.
 • Özer, G. (2015). Bilgisayar Destekli Tasarım Program ve Teknolojilerinin İç Mimarlık Mesleki Tasarım Sürecinde Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Silver, M. (2006). Programming Cultures: Architecture, Art and Science in the Age of Software Development. Wiley&Sons, Oxford.
 • Taşdelen, H.S., Gül, L.F. (2017). Mimarlıkta Dijital Piyasa: Mimar Tasarım Süreçlerinde Yazılım Teknolojisi Politikaları. XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu 14-15 Haziran 2017, Ankara.
 • Tetik, M. (2018). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Sunum Tekniklerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Topçu, M. (2012). Bilgisayar Teknolojilerinin Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri. Yakındoğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.
 • Toyran, T. (2008). İnsan Davranışlarının Sayısal Ortamda İncelenmesi ve Tasarım Sürecine Etkisi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A.A. (2011). Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hatay.

Views of Landscape Architecture Students on Computer-Aided Design Programs: the Case Study of Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Year 2020, Volume 11, Issue Ek (Suppl.) 1, 281 - 289, 29.12.2020
https://doi.org/10.29048/makufebed.792151

Abstract

Digital technology tools that are constantly developing and changing have affected the landscape architecture design and presentation styles. While traditional design methods were sufficient in the past, nowadays multipurpose computer-aided design programs have become mandatory. The aim of this study is to explore how computer-aided design programs are used by students of landscape architecture department , and their effects on project studies by analyzing computer-aided drawing, planning, design and presentation processes. For this purpose, a face-to-face survey is applied to 51 students within 2019-2020 academic year. Considering the results from the study, evaluations and suggestions on the use and application of computer-aided design tools in landscape architecture departments are done.

References

 • Aydoğan, Ü. (2006). Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımlarının Stratejik Kullanımının Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Benli Yıldız, N., Sahtiyancı, E. (2019). Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Programlarının Yapı Ressamlığı Programı Öğrencilerinin Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7: 531-540.
 • İnan, N., Yıldırım, T. (2009). Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası İlişkiler Ve Eşzamanlı-Dijital Ortam Tasarım Olanakları. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24: 583-595.
 • Keskinel, F. (1985). CAD/CAM Sistemlerine Genel Bir Bakış. Mimarlık Dergisi, 85(9): 20-21.
 • Kotnik, T. (2010). Digital Architectural Design as Exploration of Computable Functions. International Journal of Architectural Computing, 8: 1-16.
 • Kurt, E., Eroğlu, E., Kaya, S. (2019). Bilgisayar Destekli Programların Bitkisel Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 15(2): 39-58.
 • Manovich, L. (2013). Software Takes Command, Bloomsbury Publishing.
 • Mıhlayanlar, E., Tachır, G. (2019). Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna. ARTİUM, 17(2): 167-179.
 • Mitchell, W. (2005). Disappearing Architecture: From Real to Virtual to Quantum. Constructing an Authentic Architecture of the Digital Era, s. 80-90, Germany.
 • Özdemir, B. (2008). Bilgisayar Destekli Tasarım Yöntemlerinin Peyzaj Mimarlığı açısından kullanımının yararları ve K.T.Ü. Kampüsünde Bir Uygulama Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Özdemir Işık, B. (2017). Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Mimarlık Eğitimine Katkısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51): 778-783.
 • Özen, A. (2006). Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim, 9-11 Şubat 2006, Denizli.
 • Özer, G. (2015). Bilgisayar Destekli Tasarım Program ve Teknolojilerinin İç Mimarlık Mesleki Tasarım Sürecinde Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Silver, M. (2006). Programming Cultures: Architecture, Art and Science in the Age of Software Development. Wiley&Sons, Oxford.
 • Taşdelen, H.S., Gül, L.F. (2017). Mimarlıkta Dijital Piyasa: Mimar Tasarım Süreçlerinde Yazılım Teknolojisi Politikaları. XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu 14-15 Haziran 2017, Ankara.
 • Tetik, M. (2018). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Sunum Tekniklerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Topçu, M. (2012). Bilgisayar Teknolojilerinin Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri. Yakındoğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.
 • Toyran, T. (2008). İnsan Davranışlarının Sayısal Ortamda İncelenmesi ve Tasarım Sürecine Etkisi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A.A. (2011). Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hatay.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Bora BİNGÖL (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9644-0921
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye

Publication Date December 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 11, Issue Ek (Suppl.) 1

Cite

APA Bingöl, B. , Yücedağ, C. & Kaya, L. G. (2020). Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Tasarım Programları Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (Ek (Suppl.) 1) , 281-289 . DOI: 10.29048/makufebed.792151

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.