Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Relation of New Building/Addition in Historical Environment and Context

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 27 - 39, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1031315

Abstract

The historical environment serves as a bridge from the past to the present by bringing together various information about the social, cultural, economic, sociological characteristics, traditions, aesthetic understandings and construction techniques of various civilizations that it has hosted for centuries. Change in the historical environment is inevitable due to various reasons such as the changing needs of the society, population growth and physical damage/dysfunction of historical buildings. A qualified change in the historical environment depends on the designer taking into account the context of the historical environment and choosing the appropriate design approach with the awareness of protecting the historical environment. In order to contribute to researchers and to designers who design new buildings/additions in the historical environment, in the scope of this study, information is given about the context, the historical environment, the new building /addition in the historical environment and the design approaches. In the light of this information, examples of new buildings/additions in the historical environment from various countries have been selected and examined. Then the opinions of various researchers about these samples have been given.

References

 • Akbıyık, N. (2013). Tarihi çevrede yeni yapı olgusu ve bağlam ilişkisinin güncel uygulamalar üzerinden irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akın, N., Batur, A. (2003). Kentsel korumada cephe sürekliliği: Konuralp örneği. Mimar.ist Dergisi, (10): 68.
 • Anderson, J. (2014). Mimari tasarım. Oksijen Basım ve Matbaacılık, İstanbul.
 • Aydın, E. (1998). Tarihi çevre içindeki yeni yapılaşmanın uygulama sonuçları. Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahadır, B. (2020). Tarihi çevre ile yeni yapı etkileşimi üzerinden sürdürülebilirlik. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Bektaş, C. (1992). Koruma onarım. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Belge, E. (2019). Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında tarihi çevrelerde düzenlenmiş mimari yarışmalar sonucu ödül almış yeni tasarımlarda bağlamsal analiz. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Branca, V.F.A. (1979). Tarihsel çevrede yapı eylemi. Çev. Özgür Ecevit. Mimarlık Dergisi, 79(1): 45-46.
 • Brolin, B. (1980). Architecture In Contect, Van Nostrand Reinhold Book Company, New York.
 • Büyükmıhçı, G., Kılıç, A. (2015). Tarihi dokuda yeni yapı uygulamaları; yasal ve eylemsel sınırlar. 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Edirne, Trakya Üniversitesi, 13-19.
 • Cambaz, C. (2009). Tarihi kentsel mekanlarda, yer duygusu ve yeni yapı tasarımı ilişkisi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Capon, D. S. (1999). Architectural theory Volume II: Le Corbusier's legacy. John Wiley&Sons, New York.
 • Dostoğlu, H. (1984). Çağımızın klasikçisi: Leon Krier. Mimarlık Dergisi, 84(6): 30-35.
 • Düzgün, H. (2010). Tarihi çevrelerde yeni yapı tasarımında kabuk-bağlam ilişkisinin temel ve güncel tasarım kavramları açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eldem, N. (1992). Tarih bilinci ve çağdaş kişilik. Arradamento Dekorasyon, 92(5): 100-101.
 • Eren, İ.Ö. (2009). Bağlamsal uygunluğun tarihi çevredeki açmazı olan biçim sorununa bir örnek. Mimar.ist Dergisi, 9 (31): 17-19. Göktuğ, N. (1978). Polonya'da tarihi ve doğal çevre korunması. TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul.
 • Güleç, G. (2011). Çağdaş mimarlıkta bağlamın yeniden kavramsallaştırılması üzerine eleştirel bir bakış. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güler, Ö. (2004). Tarihi çevrelerde çağdaş bina tasarımı: Ortaköy ve yakın çevresinde yeni bina uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kanat Duralı, İ. (2007). Tarihi çevrede yeni yapılaşma uygulamalarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kapubağlı, S. (2004). Tarihi çevrede yeni yapılaşma ve İstanbul örneğinde infill uygulamaların değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıç, A. (2015). Tarihi çevrede yeni yapı-yeni ek bağlamında Norman Foster yapıları. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Rasmussen, S.E. (2010). Yaşanan Mimari. Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Semes, S.W. (2007). Differentiated and compatible: four strategies for additions to historic settings. In: Sense of Place: Design Guidelines for New Construction in Historic Districts. A Publication of the Preservation Alliance for Greater Philadelphia, Philadelphia, 4-11.
 • Şahin, M. (1997). Ek bina tasarımında, geometrik düzen içindeki türdeş yaklaşımların form ilişkileri açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tan, B. (2020). Tarihi çevrenin korunmasında mimari tasarımın rolü. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Turhan Kut, Z. (2017). Tarihi çevrede yeni yapı tasarımına bir bakış: İstanbul özelinde bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • URL-1 (2021). https://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/building-repetition-through- history-motivations-and-implications/ (Erişim Tarihi: 10.04.2021)
 • URL-2 (2021). http://galeri.netfotograf.com/photo.asp?foto_id=265544 (Erişim Tarihi: 10.04.2021)
 • URL-3 (2021). https://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=70 (Erişim Tarihi: 10.04.2021)
 • URL-4 (2021). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Maison_Carr%C3%A9e_Nimes- 2007-10-23.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-5 (2021). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/USSupremeCourtWestFacade .JPG (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-6 (2021). https://en.wikipedia.org/wiki/La_Madeleine,_Paris#/media/File:Madeleine_Paris.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-7 (2021). https://tr.wikipedia.org/wiki/Partenon#/media/Dosya:The_Parthenon_in_Athens.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-8 (2021). https://en.wikipedia.org/wiki/La_Madeleine,_Paris#/media/File:%C3%89glise_de_la_ Madeleine_1,_Paris_July_2011.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-9 (2021). https://www.istanbulsanatevi.com/dunya-muzeleri/national-gallery-londra/ (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-10 (2021). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/National_Gallery_London_ Sainsbury_Wing_2006-04-17.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-11 (2021). https://galeri3.arkitera.com/var/albums/Arkiv.com.tr/Proje/sedad-hakki-eldem/sosyal- sigortalar-kurumu-tesisleri-zeyrek/2.jpg.jpeg (Erişim Tarihi: 18.04.2021)
 • URL-12 (2021). https://galeri3.arkitera.com/var/albums/Arkiv.com.tr/Proje/sedad-hakki-eldem/sosyal- sigortalar-kurumu-tesisleri-zeyrek/16.jpg.jpeg (Erişim Tarihi: 18.04.2021)
 • URL-13 (2021). https://www.structuremag.org/wp-content/uploads/2018/08/0918-library-2.jpg (Erişim Tarihi: 18.04.2021)
 • URL-14 (2021). https://www.sinangenim.com/tr/projects.asp?ID=4&Y=1978&PID=1&do=detail (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-15 (2021). https://www.arkitektuel.com/centre-pompidou/#jp-carousel-993 (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-16 (2021). https://en.tripadvisor.com.hk/LocationPhotoDirectLink-g190454-d592243-i273769553- Haas_Haus-Vienna.html (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-17 (2021). https://www.re-thinkingthefuture.com/case-studies/a2409-the-haas-haus-by-hans- hollein-contrasting-with-the-adjacent/ (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-18 (2021). http://architectuul.com/architecture/view_image/carre-dart/663 (Erişim Tarihi: 07.05.2021) URL-19 (2021). https://www.e-architect.com/images/jpgs/france/carre_d_art_nimes_fftp211108_ny_4 .jpg (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-20 (2021). https://www.ajbuildingslibrary.co.uk/projects/display/id/937 (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-21 (2021). https://alchetron.com/Giancarlo-De-Carlo#giancarlo-de-carlo-cc26695d-ad50-44ac- bdef-3d05da6181b-resize-750.jpeg (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-22 (2021). https://archoftheworld.tumblr.com/post/61932957367/architectureofdoom-il-magistero- the-university (Erişim Tarihi: 07.05.2021) Velioğlu, A. (1992). Tarihi çevre içinde mimari tasarım ve süreci üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Zeren, T.M. (2010). Tarihi çevrede yeni ek ve yeni yapı olgusu. Birinci Basım. Yalın Yayıncılık, İstanbul.

Tarihi Çevrede Yeni Yapı/Ek ve Bağlam İlişkisi

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 27 - 39, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1031315

Abstract

Tarihi çevre, yüzyıllardır içinde barındırdığı çeşitli uygarlıkların sosyal, kültürel, ekonomik, sosyolojik özellikleri, gelenekleri, estetik anlayışları, yapım teknikleri ile ilgili çeşitli bilgileri beraberinde getirerek geçmişten günümüze uzanan bir köprü görevi görmektedir. Toplumun değişen ihtiyaçları, nüfus artışı, fiziksel olarak tarihi yapıların zarar görmesi/işlevsiz kalması gibi çeşitli nedenlerle tarihi çevrede bulunan yapıların değişime uğraması kaçınılmaz hale gelmektedir. Tarihi çevrede değişimin nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi, tasarımcının tarihi çevrenin bağlamını dikkate alması ve tarihi çevreyi koruma bilinci ile uygun tasarım yaklaşımını seçmesine bağlıdır. Tarihi çevrede yeni yapı/ek tasarlayan tasarımcılara ve araştırmacılara katkı sağlamak amacıyla çalışma kapsamında bağlam, tarihi çevre, tarihi çevrede yeni yapı/ek ve tarihi çevrede yeni yapı tasarım yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler ışığında çeşitli ülkelerden tarihi çevredeki yeni yapı/ek örnekleri seçilerek incelenmiştir. Ardından bu örneklerle ilgili çeşitli araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir.

References

 • Akbıyık, N. (2013). Tarihi çevrede yeni yapı olgusu ve bağlam ilişkisinin güncel uygulamalar üzerinden irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akın, N., Batur, A. (2003). Kentsel korumada cephe sürekliliği: Konuralp örneği. Mimar.ist Dergisi, (10): 68.
 • Anderson, J. (2014). Mimari tasarım. Oksijen Basım ve Matbaacılık, İstanbul.
 • Aydın, E. (1998). Tarihi çevre içindeki yeni yapılaşmanın uygulama sonuçları. Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahadır, B. (2020). Tarihi çevre ile yeni yapı etkileşimi üzerinden sürdürülebilirlik. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Bektaş, C. (1992). Koruma onarım. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Belge, E. (2019). Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında tarihi çevrelerde düzenlenmiş mimari yarışmalar sonucu ödül almış yeni tasarımlarda bağlamsal analiz. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Branca, V.F.A. (1979). Tarihsel çevrede yapı eylemi. Çev. Özgür Ecevit. Mimarlık Dergisi, 79(1): 45-46.
 • Brolin, B. (1980). Architecture In Contect, Van Nostrand Reinhold Book Company, New York.
 • Büyükmıhçı, G., Kılıç, A. (2015). Tarihi dokuda yeni yapı uygulamaları; yasal ve eylemsel sınırlar. 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Edirne, Trakya Üniversitesi, 13-19.
 • Cambaz, C. (2009). Tarihi kentsel mekanlarda, yer duygusu ve yeni yapı tasarımı ilişkisi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Capon, D. S. (1999). Architectural theory Volume II: Le Corbusier's legacy. John Wiley&Sons, New York.
 • Dostoğlu, H. (1984). Çağımızın klasikçisi: Leon Krier. Mimarlık Dergisi, 84(6): 30-35.
 • Düzgün, H. (2010). Tarihi çevrelerde yeni yapı tasarımında kabuk-bağlam ilişkisinin temel ve güncel tasarım kavramları açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eldem, N. (1992). Tarih bilinci ve çağdaş kişilik. Arradamento Dekorasyon, 92(5): 100-101.
 • Eren, İ.Ö. (2009). Bağlamsal uygunluğun tarihi çevredeki açmazı olan biçim sorununa bir örnek. Mimar.ist Dergisi, 9 (31): 17-19. Göktuğ, N. (1978). Polonya'da tarihi ve doğal çevre korunması. TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul.
 • Güleç, G. (2011). Çağdaş mimarlıkta bağlamın yeniden kavramsallaştırılması üzerine eleştirel bir bakış. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güler, Ö. (2004). Tarihi çevrelerde çağdaş bina tasarımı: Ortaköy ve yakın çevresinde yeni bina uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kanat Duralı, İ. (2007). Tarihi çevrede yeni yapılaşma uygulamalarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kapubağlı, S. (2004). Tarihi çevrede yeni yapılaşma ve İstanbul örneğinde infill uygulamaların değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıç, A. (2015). Tarihi çevrede yeni yapı-yeni ek bağlamında Norman Foster yapıları. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Rasmussen, S.E. (2010). Yaşanan Mimari. Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Semes, S.W. (2007). Differentiated and compatible: four strategies for additions to historic settings. In: Sense of Place: Design Guidelines for New Construction in Historic Districts. A Publication of the Preservation Alliance for Greater Philadelphia, Philadelphia, 4-11.
 • Şahin, M. (1997). Ek bina tasarımında, geometrik düzen içindeki türdeş yaklaşımların form ilişkileri açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tan, B. (2020). Tarihi çevrenin korunmasında mimari tasarımın rolü. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Turhan Kut, Z. (2017). Tarihi çevrede yeni yapı tasarımına bir bakış: İstanbul özelinde bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • URL-1 (2021). https://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/building-repetition-through- history-motivations-and-implications/ (Erişim Tarihi: 10.04.2021)
 • URL-2 (2021). http://galeri.netfotograf.com/photo.asp?foto_id=265544 (Erişim Tarihi: 10.04.2021)
 • URL-3 (2021). https://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=70 (Erişim Tarihi: 10.04.2021)
 • URL-4 (2021). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Maison_Carr%C3%A9e_Nimes- 2007-10-23.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-5 (2021). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/USSupremeCourtWestFacade .JPG (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-6 (2021). https://en.wikipedia.org/wiki/La_Madeleine,_Paris#/media/File:Madeleine_Paris.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-7 (2021). https://tr.wikipedia.org/wiki/Partenon#/media/Dosya:The_Parthenon_in_Athens.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-8 (2021). https://en.wikipedia.org/wiki/La_Madeleine,_Paris#/media/File:%C3%89glise_de_la_ Madeleine_1,_Paris_July_2011.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-9 (2021). https://www.istanbulsanatevi.com/dunya-muzeleri/national-gallery-londra/ (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-10 (2021). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/National_Gallery_London_ Sainsbury_Wing_2006-04-17.jpg (Erişim Tarihi: 14.04.2021)
 • URL-11 (2021). https://galeri3.arkitera.com/var/albums/Arkiv.com.tr/Proje/sedad-hakki-eldem/sosyal- sigortalar-kurumu-tesisleri-zeyrek/2.jpg.jpeg (Erişim Tarihi: 18.04.2021)
 • URL-12 (2021). https://galeri3.arkitera.com/var/albums/Arkiv.com.tr/Proje/sedad-hakki-eldem/sosyal- sigortalar-kurumu-tesisleri-zeyrek/16.jpg.jpeg (Erişim Tarihi: 18.04.2021)
 • URL-13 (2021). https://www.structuremag.org/wp-content/uploads/2018/08/0918-library-2.jpg (Erişim Tarihi: 18.04.2021)
 • URL-14 (2021). https://www.sinangenim.com/tr/projects.asp?ID=4&Y=1978&PID=1&do=detail (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-15 (2021). https://www.arkitektuel.com/centre-pompidou/#jp-carousel-993 (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-16 (2021). https://en.tripadvisor.com.hk/LocationPhotoDirectLink-g190454-d592243-i273769553- Haas_Haus-Vienna.html (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-17 (2021). https://www.re-thinkingthefuture.com/case-studies/a2409-the-haas-haus-by-hans- hollein-contrasting-with-the-adjacent/ (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-18 (2021). http://architectuul.com/architecture/view_image/carre-dart/663 (Erişim Tarihi: 07.05.2021) URL-19 (2021). https://www.e-architect.com/images/jpgs/france/carre_d_art_nimes_fftp211108_ny_4 .jpg (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-20 (2021). https://www.ajbuildingslibrary.co.uk/projects/display/id/937 (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-21 (2021). https://alchetron.com/Giancarlo-De-Carlo#giancarlo-de-carlo-cc26695d-ad50-44ac- bdef-3d05da6181b-resize-750.jpeg (Erişim Tarihi: 07.05.2021)
 • URL-22 (2021). https://archoftheworld.tumblr.com/post/61932957367/architectureofdoom-il-magistero- the-university (Erişim Tarihi: 07.05.2021) Velioğlu, A. (1992). Tarihi çevre içinde mimari tasarım ve süreci üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Zeren, T.M. (2010). Tarihi çevrede yeni ek ve yeni yapı olgusu. Birinci Basım. Yalın Yayıncılık, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Sevim ATEŞ CAN>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0836-2084
Türkiye


Özge UYGURALP> (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK (YL) (TEZLİ)
0000-0002-0583-5520
Türkiye

Thanks Bu makale, 27-29 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan 1. Uluslararası Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Sempozyum bildiri kitabında yayınlanmış olan özet verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Publication Date June 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 1

Cite

APA Ateş Can, S. & Uyguralp, Ö. (2022). Tarihi Çevrede Yeni Yapı/Ek ve Bağlam İlişkisi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 27-39 . DOI: 10.29048/makufebed.1031315

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.