Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Distance Learning Process in Architectural Education: The Case Study of Department of Architecture at the MAKU-MMF

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 105 - 113, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1052623

Abstract

The COVID-19 epidemic process, which emerged towards the end of 2019 and has been continuing in our country since March 11, 2020, has affected all aspects of life as well as the education sector in many ways. In our country, it has been decided to use distance education systems in all educational institutions to avoid any disruption in education and training activities during the epidemic process. In this process, face-to-face courses in architectural education, where applied courses are predominant, started to be conducted online. Considering that distance education systems will continue to be used partially in architectural education after the pandemic period, the evaluation of existing systems and the development of suggestions for improvement are important in terms of increasing the quality and efficiency of architectural education. The study was conducted to investigate the sustainability and applicability of distance education after the pandemic period by evaluating the distance education process by the students of the architecture department. After examining the studies on distance education processes in architectural education and the applied questionnaires, an online questionnaire was designed and implemented by the students of the Department of Architecture at the Faculty of Engineering and Architecture in the Burdur Mehmet Akif Ersoy University (MAKU-MMF). As a result of the study, the data obtained at the end of the applied questionnaire were evaluated and suggestions were made to improve the existing system in case the distance education process continues.

References

 • Bingöl, B. (2020). COVID-19 sürecinde peyzaj mimarlığı öğrencilerinin acil uzaktan öğretim sistemi üzerine görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20): 890-897.
 • Coşkun, Ö., Özeke, V., Budakoğlu, İ., Kula, S. (2018). Tıp fakültesi öğretim üyelerinin e-öğrenmeye hazır bulunurluk düzeyleri: Gazi Üniversitesi örneği. Ankara Medical Journal, 18(2): 175-85.
 • Crawford, J., Butler Henderson, K., Rudolph, J., Glowatz, M. (2020). COVID-19: 20 countries higher education intra period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1): 9-28.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C.K., Hanson, D. (2020). The impact of Covid-19 on learning-the perspective of the Ghanaian student. European Journal of Education Studies, 7(13): 88-101.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlarla veri analizi-1. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N.F., Özkan, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 592-605.
 • Rajab, M.H., Gazal, A.M., Alkattan, K. (2020). Challenges to online medical education during the COVID-19 pandemic. Cureus, 12(7): e8966; DOI:10.7759/cureus.8966
 • Sakarya, K. (2019). İç mimarlık eğitimine yönelik uzaktan eğitim modeli önerileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(2): 388-401.
 • Sakarya, K. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile yürütülen teknik resim dersine dair bir değerlendirme: Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (25): 282-290.
 • Şekerci, Y., Mutlu Danacı, H., Kaynakcı Elinç, Z. (2021). Uzaktan eğitimin uygulamalı derslerde sürdürülebilirliği: Mimarlık bölümleri örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 54-68.
 • Topcu, Y., Uzundumlu, A.S. (2011). Yükseköğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2): 302-313.
 • Us, F. (2021). Mimarlıkta uzaktan eğitim: mimari tasarım stüdyosunda acil durum uzaktan eğitimi ve bir örnek üzerinden değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(3): 886-897.
 • Varma, A., Jafri, M.S. (2020). COVID-19 responsive teaching of undergraduate architecture programs in India: Learnings for post-pandemic education. International Journal of Architectural Research, 15(1): 10.1108/ARCH-10-2020-0234
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, Pandemi Special Issue: 3298-3308.

Mimarlık Eğitiminde Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi: MAKÜ-MMF Mimarlık Bölümü Örneği

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 105 - 113, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1052623

Abstract

2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hâlâ devam etmekte olan COVID-19 salgın süreci hayatın her alanını etkilediği gibi eğitim sektörünü de birçok açıdan etkilemiştir. Ülkemizde salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinde aksama olmaması için tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitim sistemlerinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç içerisinde, uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğu mimarlık eğitiminde de yüz yüze yapılmakta olan dersler çevrim içi olarak yürütülmeye başlanmıştır. Pandemi dönemi sonrası mimarlık eğitiminde kısmi olarak uzaktan eğitim sistemlerinin kullanılmaya devam edeceği düşünülürse mevcut sistemlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi mimarlık eğitiminin kalitesini ve verimliliğini arttırması yönünden önem arz etmektedir. Çalışma, uzaktan eğitim sürecinin mimarlık bölümü öğrencileri tarafından değerlendirilerek uzaktan eğitimin pandemi dönemi sonrasında devam edebilirliğinin ve uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Mimarlık eğitiminde uzaktan eğitim süreçlerini konu alan çalışmalar ve uygulanmış olan anketler incelendikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (MAKÜ-MMF) Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılım sağladığı çevrim içi anket tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, uygulanan anket sonunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi durumunda mevcut sistemi iyileştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

References

 • Bingöl, B. (2020). COVID-19 sürecinde peyzaj mimarlığı öğrencilerinin acil uzaktan öğretim sistemi üzerine görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20): 890-897.
 • Coşkun, Ö., Özeke, V., Budakoğlu, İ., Kula, S. (2018). Tıp fakültesi öğretim üyelerinin e-öğrenmeye hazır bulunurluk düzeyleri: Gazi Üniversitesi örneği. Ankara Medical Journal, 18(2): 175-85.
 • Crawford, J., Butler Henderson, K., Rudolph, J., Glowatz, M. (2020). COVID-19: 20 countries higher education intra period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1): 9-28.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C.K., Hanson, D. (2020). The impact of Covid-19 on learning-the perspective of the Ghanaian student. European Journal of Education Studies, 7(13): 88-101.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlarla veri analizi-1. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N.F., Özkan, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 592-605.
 • Rajab, M.H., Gazal, A.M., Alkattan, K. (2020). Challenges to online medical education during the COVID-19 pandemic. Cureus, 12(7): e8966; DOI:10.7759/cureus.8966
 • Sakarya, K. (2019). İç mimarlık eğitimine yönelik uzaktan eğitim modeli önerileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(2): 388-401.
 • Sakarya, K. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile yürütülen teknik resim dersine dair bir değerlendirme: Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (25): 282-290.
 • Şekerci, Y., Mutlu Danacı, H., Kaynakcı Elinç, Z. (2021). Uzaktan eğitimin uygulamalı derslerde sürdürülebilirliği: Mimarlık bölümleri örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 54-68.
 • Topcu, Y., Uzundumlu, A.S. (2011). Yükseköğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2): 302-313.
 • Us, F. (2021). Mimarlıkta uzaktan eğitim: mimari tasarım stüdyosunda acil durum uzaktan eğitimi ve bir örnek üzerinden değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(3): 886-897.
 • Varma, A., Jafri, M.S. (2020). COVID-19 responsive teaching of undergraduate architecture programs in India: Learnings for post-pandemic education. International Journal of Architectural Research, 15(1): 10.1108/ARCH-10-2020-0234
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, Pandemi Special Issue: 3298-3308.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Aslı ÇÜÇEN> (Primary Author)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0003-0091-8973
Türkiye


Adem SOLAK>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3911-190X
Türkiye

Publication Date June 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 1

Cite

APA Çüçen, A. & Solak, A. (2022). Mimarlık Eğitiminde Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi: MAKÜ-MMF Mimarlık Bölümü Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 105-113 . DOI: 10.29048/makufebed.1052623

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.