Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Associating Photovoltaic Energy Production with Meteorological Conditions: The Example of İzmir Bakırçay University

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 49 - 62, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1053282

Abstract

Turkey is located in a geographical region with high solar energy potential. Meteorological factors, which make the solar potential high, directly affect electricity production. Forecasting electricity production under predicted meteorological conditions for current generators will help to make production planning. At the same time, it will be encouraging for investors to predict power output in investments to be made in different regions. In this study, the production data of the 400kW solar power plant within the body of İzmir Bakırçay University for the year 2020 were analyzed together with the meteorological data obtained from the İzmir Regional Directorate of Meteorology and they were compared in monthly periods. It is aimed to guide the production and investments to be made in the future with the explanation of the change in the electricity produced by associating it with meteorological factors.

References

 • Bicek, E., Çelik, H.E. (2020). Fotovoltaik sistemin güç üretiminin meteorolojik değişkenler ile modellenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(3): 135-146.
 • Chaichan, M.T., Basher, M., Kazem, H. (2015). Effect of pollution and cleaning on photovoltaic performance based on experimental study. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6(4): 594-601.
 • Çakır, A., Onay, E. (2021). Fotovoltaik panellerin verimliliğinin arttırılmasında su soğutmalı otomasyon sistemi uygulaması: Antalya örneği. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 13(1): 22-23.
 • ETKB (2017). Yenilenebilir enerji kaynakları, https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-gunes (Erişim Tarihi: 01.08.2021)
 • Genç, G. (2018). Fotovoltaik panellerde gölge ve toz etkisinin analizi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GENSED (2021). Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, https://www.gensed.org (Erişim Tarihi: 29.07.2021)
 • Gerbinet, S., Belboom, S., and Léonard, A. (2014). Life cycle analysis (LCA) of photovoltaic panels: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38: 747-753.
 • Gürbüz, D. (2018). Kir ve tozlanmanın fotovoltaik sistem verimi üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ishii, T., Masuda, İ., (2017). Annual degradation rates of recent crystalline silicon photovoltaic modules. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 25(12): 953-967.
 • Kahveci, U.B. (2018). Dalgacık analizi kullanılarak optik fotoğraflardan bulutluluk oranı tayini. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • Kannan, N., Vakeesan, D. (2016). Solar energy for future world: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62:1092-1105.
 • Koç, A., Yağlı, H., Koç, Y., Uğurlu, İ. (2018). Dünyada ve Türkiye’de enerji görünümünün genel değerlendirilmesi. Mühendis ve Makine, 59(692): 86-114.
 • Koç, E., Kaya, K. (2015). Enerji kaynakları - Yenilenebilir enerji durumu. Mühendis ve Makina, 56(668):36-47.
 • Nižetić, S., Čoko, D., Yadav, A., Grubišić-Čabo, F. (2016). Water spray cooling technique applied on a photovoltaic panel: The performance response. Energy Conversion and Management, 108: 287-296.
 • Öztürk, M.Z., Çetinkaya, G., Aydın, S.H. (2017). Köppen-Geiger i̇klim sınıflandırmasına göre Türkiye’nin iklim tipleri. Journal of Geography, 35: 17-27.
 • Ranabhat, K., Patrikeev L., Revina, A.A., Andrianov K., Lapshinsky, V., Sofronova, E. (2016). An introduction to solar cell technology. Istrazivanja İ Projektovanja Za Privredu, 14(4): 481-491.
 • Said, S. A.M., Hassan, G., Walwil, H.M., Al-Aqeeli, N. (2018). The effect of environmental factors and dust accumulation on photovoltaic modules and dust-accumulation mitigation strategies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82:743-760.
 • Sayın, S., Koç, İ. (2011). güneş enerjisinden aktif olarak yararlanmada kullanılan fotovoltaik (PV) sistemler ve yapılarda kullanım biçimleri. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(3): 89-106.
 • Szabo, L. (2017). The history of using solar energy. International Conference on Modern Power Systems (MPS). Cluj-Napoca, 6-9 June, Cluj Napoca, Romania, Book of Proceedings, 1-8.
 • Turhan, S., Çetiner, İ. (2012). Fotovoltaik sistemlerde performans değerlendirmesi. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu: 12-13 Nisan, 2012, Bursa, Türkiye, Sempozyum Bildirileri, 26.
 • URL-1 (2021). Güneş elektriğinde veri kaydı, http://www.solar-academy.com/menu_detay.asp?id=1091 (Erişim Tarihi: 29.07.2021)
 • Zateroğlu, M.T., Kandırmaz, H.M. (2018). Türkiye için güneşlenme süresi değişiminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve bazı meteorolojik verilerle ilişkisinin belirlenmesi. ÇÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 35(3): 105-114.
 • Zeng, P, Wen, J. (2016). Foreword for the special section on sustainable power network planning. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2(1): 1-2.

Fotovoltaik Enerji Üretiminin Meteorolojik Şartlarla İlişkilendirilmesi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Örneği

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 49 - 62, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1053282

Abstract

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir coğrafi bölgede yer almaktadır. Güneş potansiyelini yüksek kılan meteorolojik faktörler, elektrik üretimini doğrudan etkilemektedir. Mevcut üreticiler için öngörülen meteorolojik şartlardaki elektrik üretimi tahmin etmek üretim planlaması yapmaya yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yatırımcılar için farklı bölgelerde yapılacak yatırımlarda güç çıkışını önceden tahmin etmek teşvik edici olacaktır. Bu çalışmada İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde bulunan 400kW güce sahip güneş enerji santralinin 2020 yılına ait üretim verileri, İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen meteorolojik verilerle birlikte analiz edilmiş ve aylık periyotlarda karşılaştırılması yapılmıştır. Üretilen elektrik enerjisindeki değişimin meteorolojik faktörlerle ilişkilendirilerek açıklanmasıyla birlikte ilerde yapılacak üretimde ve yatırımlarda yol gösterici olması amaçlanmıştır.

References

 • Bicek, E., Çelik, H.E. (2020). Fotovoltaik sistemin güç üretiminin meteorolojik değişkenler ile modellenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(3): 135-146.
 • Chaichan, M.T., Basher, M., Kazem, H. (2015). Effect of pollution and cleaning on photovoltaic performance based on experimental study. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6(4): 594-601.
 • Çakır, A., Onay, E. (2021). Fotovoltaik panellerin verimliliğinin arttırılmasında su soğutmalı otomasyon sistemi uygulaması: Antalya örneği. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 13(1): 22-23.
 • ETKB (2017). Yenilenebilir enerji kaynakları, https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-gunes (Erişim Tarihi: 01.08.2021)
 • Genç, G. (2018). Fotovoltaik panellerde gölge ve toz etkisinin analizi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GENSED (2021). Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, https://www.gensed.org (Erişim Tarihi: 29.07.2021)
 • Gerbinet, S., Belboom, S., and Léonard, A. (2014). Life cycle analysis (LCA) of photovoltaic panels: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38: 747-753.
 • Gürbüz, D. (2018). Kir ve tozlanmanın fotovoltaik sistem verimi üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ishii, T., Masuda, İ., (2017). Annual degradation rates of recent crystalline silicon photovoltaic modules. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 25(12): 953-967.
 • Kahveci, U.B. (2018). Dalgacık analizi kullanılarak optik fotoğraflardan bulutluluk oranı tayini. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • Kannan, N., Vakeesan, D. (2016). Solar energy for future world: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62:1092-1105.
 • Koç, A., Yağlı, H., Koç, Y., Uğurlu, İ. (2018). Dünyada ve Türkiye’de enerji görünümünün genel değerlendirilmesi. Mühendis ve Makine, 59(692): 86-114.
 • Koç, E., Kaya, K. (2015). Enerji kaynakları - Yenilenebilir enerji durumu. Mühendis ve Makina, 56(668):36-47.
 • Nižetić, S., Čoko, D., Yadav, A., Grubišić-Čabo, F. (2016). Water spray cooling technique applied on a photovoltaic panel: The performance response. Energy Conversion and Management, 108: 287-296.
 • Öztürk, M.Z., Çetinkaya, G., Aydın, S.H. (2017). Köppen-Geiger i̇klim sınıflandırmasına göre Türkiye’nin iklim tipleri. Journal of Geography, 35: 17-27.
 • Ranabhat, K., Patrikeev L., Revina, A.A., Andrianov K., Lapshinsky, V., Sofronova, E. (2016). An introduction to solar cell technology. Istrazivanja İ Projektovanja Za Privredu, 14(4): 481-491.
 • Said, S. A.M., Hassan, G., Walwil, H.M., Al-Aqeeli, N. (2018). The effect of environmental factors and dust accumulation on photovoltaic modules and dust-accumulation mitigation strategies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82:743-760.
 • Sayın, S., Koç, İ. (2011). güneş enerjisinden aktif olarak yararlanmada kullanılan fotovoltaik (PV) sistemler ve yapılarda kullanım biçimleri. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(3): 89-106.
 • Szabo, L. (2017). The history of using solar energy. International Conference on Modern Power Systems (MPS). Cluj-Napoca, 6-9 June, Cluj Napoca, Romania, Book of Proceedings, 1-8.
 • Turhan, S., Çetiner, İ. (2012). Fotovoltaik sistemlerde performans değerlendirmesi. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu: 12-13 Nisan, 2012, Bursa, Türkiye, Sempozyum Bildirileri, 26.
 • URL-1 (2021). Güneş elektriğinde veri kaydı, http://www.solar-academy.com/menu_detay.asp?id=1091 (Erişim Tarihi: 29.07.2021)
 • Zateroğlu, M.T., Kandırmaz, H.M. (2018). Türkiye için güneşlenme süresi değişiminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve bazı meteorolojik verilerle ilişkisinin belirlenmesi. ÇÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 35(3): 105-114.
 • Zeng, P, Wen, J. (2016). Foreword for the special section on sustainable power network planning. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2(1): 1-2.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Özgün UZ> (Primary Author)
IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITY
0000-0002-6752-2861
Türkiye


Tuğba ÖZDEMİR>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FİZİK (DR)
0000-0002-5606-4105
Türkiye


Özge TÜZÜN ÖZMEN>
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
0000-0002-5204-3737
Türkiye

Thanks Bu çalışmada kullanılan verilerin elde edilmesinde büyük yardımı olan ve aramızdan ayrılan merhum Doç. Dr. Selçuk Özmen’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Mekanı cennet olsun.
Publication Date June 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 1

Cite

APA Uz, Ö. , Özdemir, T. & Tüzün Özmen, Ö. (2022). Fotovoltaik Enerji Üretiminin Meteorolojik Şartlarla İlişkilendirilmesi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 49-62 . DOI: 10.29048/makufebed.1053282

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.