Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sürdürülebilir Bina Tasarımı: Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Örneği

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 71 - 80, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1059635

Abstract

Dünyada artan nüfus ve sanayi faaliyetleri sonucunda, su kaynakları üzerine olumsuz etkiler giderek artmaktadır. Bu nedenle, su kaynakların yeni strateji ve yöntemlerle verimli kullanımı gerekmektedir. Su tüketim verilerine bakıldığında, su kaynakları yönetimi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sürdürülebilir bir su yönetimine sahip olunmadığı görülmektedir. Bu anlamda, su tüketim oranlarını azaltmayı amaçlayan, suyun etkin ve yeniden kullanımını hedefleyen su yöntemi projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Isparta Mesleki Eğitim Merkezi binası örneğinde dönüştürülebilir yağmur suyu projesi geliştirilmiştir. Bu amaçla, Isparta ili yağış verileri kullanılarak çalışma alanının çatısından elde edilen su miktarı hesaplanmıştır. Yağmur sularından depolanan su damla sistemine sahip sulama projelerinde kullanılabilir. Bu proje sadece eğitim binalarındaki dönüştürülebilir su sitemleri olarak düşünülmemeli, aynı zamanda öğrencilerin gelecek yaşantılarında sürdürebilirlik kavramına aşina olmalarını sağlayacaktır.

References

 • Bektaş, İ., Dinçer, A.E., Parlak Biçer, Z.Ö. (2017). Değişen iklim koşullarında çatı kaplama malzemelerinin verimliliğinin incelenmesi-Safranbolu örneği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33(3): 35-53.
 • CSB (2021). https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/su-kullanimi-i-85738 (Erişim Tarihi: 18.12.2021)
 • DIN (1989). Regenwassernutzungsanlagen. Deutsches Institut Normung, German.
 • Djalilova, L., Şahin, B.E. (2020). Sürdürülebilir okul tasarımında gün ışığı kullanımına yönelik uygulamalar üzerine bir inceleme. ARTİUM, 8(1): 44-60.
 • Erdede, S., Erdede, B., Bektaş, S. (2014). Sürdürülebilir yeşil binalar ve sertifika sistemlerinin değerlendirilmesi. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014, İstanbul, Türkiye.
 • Evran, A. (2012). Sürdürülebilir yapım ve eğitim binaları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • İncedayı, D. (2004). Çevresel duyarlık bağlamında davranış biçimi olarak sürdürülebilirlik. Mimarlık Dergisi, 318: 39-43.
 • Kayıhan, K.S., Tönük, S. (2011). Sürdürülebilirlik bilincinin inşa edileceği binalar olma yönü ile temel eğitim okulları. Politeknik Dergisi, 14(2): 163-171.
 • Kırtorun, E., Karaer, F. (2018). Su yönetimi ve suyun sürdürülebilirliği. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(2): 151-159.
 • MGM (2021). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/ilveilceleristatistik.aspx?k=undefined&m=ISPARTA (Erişim Tarihi: 18.12.2021).
 • Özbaysar, M. (2019). Sürdürülebilir mimarlık ve yaşamsal konfor bağlamında çevre kontrolü bileşenlerinin toplu konut binalarında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pradhan, R., Sahoo, J. (2019). Smart rainwater management: New technologies and innovation. In: Smart Urban Devolopment. Vobek, V. (eds.), IntechOpen, Almanya.
 • Sarış, F. (2021). Türkiye'de evsel su tedarik ve tüketim istatistiklerinin değerlendirilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 19(1): 195-216.
 • Sevimli, A. (2021). Yağmur suyu yönetimi uygulamaları: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Şahin, B.E., Dostoğlu N. (2015). Okul binaları tasarımında sürdürülebilirlik. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 20(1): 75-91.
 • TAGEM (2022). https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Tu%CC%88rkiyede%20Sulanan%20Bitkilerin%20Bitki%20Su%20Tu%CC%88ketimleri.pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2022)
 • Temizkan, S., Tuna Kayılı, M. (2021). Yağmur suyu toplama sistemlerinde optimum depolama yönteminin belirlenmesi: Karabük Üniversitesi sosyal yaşam merkezi örneği. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1): 102-116.
 • Turhan, E. (2012). Eğitim ve sürdürülebilir kalkınma (ESD) kavramı ve Türkiye’de okulların eko okula değişim ve dönüşümlerinde okul yöneticilerinin rolü. Education Sciences, 7(1): 99-108.
 • TÜİK (2021). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sektorel-Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2018-30673 (Erişim Tarihi: 14.12.2021)
 • URL-1 (2021). https://www.hortiturkey.com/yazilar/damla-sulama-sistemleri (Erişim Tarihi: 27.12.2021)
 • Üstün G.E., Can T., Küçük G. (2020). Binalarda yağmur suyu hasadı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(3): 1593-1610.

Sustainable Building Design: Case of Isparta Vocational Education Center, Turkey

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 71 - 80, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1059635

Abstract

As a result of increasing population and industrial activities in the world, the negative effects on water resources have been increasingly growing. For this reason, efficient use of water resources through new strategies and methods is required. Considering data regarding the water consumption, it has been seen that the necessary precautions are not taken in terms of water resources management and there is no sustainable water management. In this sense, it is necessary to develop and implement water management projects reducing water consumption rates and aiming at efficient and reuse of water. In this study, a transformable rainwater project was developed within the sample of Isparta Vocational Education Center building. For this purpose, the amount of water obtained from the roof of the study area was calculated using the precipitation data of Isparta. The water stored from rainwater can be used in irrigation projects with drip systems. This project should not only be considered as transformable water systems in educational buildings, but will also enable students to become familiar with the concept of sustainability in their future lives.

References

 • Bektaş, İ., Dinçer, A.E., Parlak Biçer, Z.Ö. (2017). Değişen iklim koşullarında çatı kaplama malzemelerinin verimliliğinin incelenmesi-Safranbolu örneği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33(3): 35-53.
 • CSB (2021). https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/su-kullanimi-i-85738 (Erişim Tarihi: 18.12.2021)
 • DIN (1989). Regenwassernutzungsanlagen. Deutsches Institut Normung, German.
 • Djalilova, L., Şahin, B.E. (2020). Sürdürülebilir okul tasarımında gün ışığı kullanımına yönelik uygulamalar üzerine bir inceleme. ARTİUM, 8(1): 44-60.
 • Erdede, S., Erdede, B., Bektaş, S. (2014). Sürdürülebilir yeşil binalar ve sertifika sistemlerinin değerlendirilmesi. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014, İstanbul, Türkiye.
 • Evran, A. (2012). Sürdürülebilir yapım ve eğitim binaları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • İncedayı, D. (2004). Çevresel duyarlık bağlamında davranış biçimi olarak sürdürülebilirlik. Mimarlık Dergisi, 318: 39-43.
 • Kayıhan, K.S., Tönük, S. (2011). Sürdürülebilirlik bilincinin inşa edileceği binalar olma yönü ile temel eğitim okulları. Politeknik Dergisi, 14(2): 163-171.
 • Kırtorun, E., Karaer, F. (2018). Su yönetimi ve suyun sürdürülebilirliği. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(2): 151-159.
 • MGM (2021). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/ilveilceleristatistik.aspx?k=undefined&m=ISPARTA (Erişim Tarihi: 18.12.2021).
 • Özbaysar, M. (2019). Sürdürülebilir mimarlık ve yaşamsal konfor bağlamında çevre kontrolü bileşenlerinin toplu konut binalarında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pradhan, R., Sahoo, J. (2019). Smart rainwater management: New technologies and innovation. In: Smart Urban Devolopment. Vobek, V. (eds.), IntechOpen, Almanya.
 • Sarış, F. (2021). Türkiye'de evsel su tedarik ve tüketim istatistiklerinin değerlendirilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 19(1): 195-216.
 • Sevimli, A. (2021). Yağmur suyu yönetimi uygulamaları: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Şahin, B.E., Dostoğlu N. (2015). Okul binaları tasarımında sürdürülebilirlik. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 20(1): 75-91.
 • TAGEM (2022). https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Tu%CC%88rkiyede%20Sulanan%20Bitkilerin%20Bitki%20Su%20Tu%CC%88ketimleri.pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2022)
 • Temizkan, S., Tuna Kayılı, M. (2021). Yağmur suyu toplama sistemlerinde optimum depolama yönteminin belirlenmesi: Karabük Üniversitesi sosyal yaşam merkezi örneği. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1): 102-116.
 • Turhan, E. (2012). Eğitim ve sürdürülebilir kalkınma (ESD) kavramı ve Türkiye’de okulların eko okula değişim ve dönüşümlerinde okul yöneticilerinin rolü. Education Sciences, 7(1): 99-108.
 • TÜİK (2021). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sektorel-Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2018-30673 (Erişim Tarihi: 14.12.2021)
 • URL-1 (2021). https://www.hortiturkey.com/yazilar/damla-sulama-sistemleri (Erişim Tarihi: 27.12.2021)
 • Üstün G.E., Can T., Küçük G. (2020). Binalarda yağmur suyu hasadı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(3): 1593-1610.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Bircan Selma YILMAZ This is me
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7389-0118
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ> (Primary Author)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0002-5360-4241
Türkiye

Publication Date June 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 1

Cite

APA Yılmaz, B. S. & Yücedağ, C. (2022). Sürdürülebilir Bina Tasarımı: Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 71-80 . DOI: 10.29048/makufebed.1059635

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.