Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

BURDUR’DA ORMAN GENETİK KAYNAKLARI

Year 2016, Volume 3, Issue 2, 6 - 12, 26.12.2016

Abstract

Mevcut ve potansiyel orman kaynakları büyük önem arz etmektedir çünkü son zamanlarda farklı kentsel sorunlardan kaçınmak için insanların ormanlardan talepleri artmıştır. Buna göre, gelecek kuşaklar için Dünya’da orman kaynaklarının korunması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Fakat hızlı nüfus artışı, düzensiz alan kullanımı planlamaları ve uygulamaları, iklim değişimi vb. sebepler orman genetik kaynaklarının korunması üzerine etkiler yapmaktadır. Sonuçta, bu çalışmada Burdur ili kısaca tanıtılmış, orman kaynakları değerlendirilmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.

References

 • Amaral, W., Thomson, L., Yanchuk, A. (2004), "Forest genetic resources conservation and management: overview, concepts and some systematic approaches", International Plant Genetic Resources Institute, Vol. 1, 106 p., Rome, Italy.
 • Anonymous, (2012), "Türkiye Orman Varlığı", T.C. Orman ve Su Işleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonymous, (2013), "İl Çevre Durum Raporu", T.C. Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur.
 • Anonymous, (2016a), http://ispartaobm.ogm.gov.tr.
 • Anonymous, (2016b), http://ortohum.ogm.gov.tr.
 • Anonymous, (2016c), http://altinyaylahem.meb.k12.tr.
 • Bayar, E., Türker, H., Genç, M.(2012), “Gölhisar – Burdur Anıt Ağaçları: Göller Bölgesi Anıt Ağaç Varlığına Yeni Ilaveler”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(22): 83-95.
 • Çetin, A.,Erdoğan, N., Genç, H. (2012a), "Burdur Gölü Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerine Bir Bakış", Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Sayfa 182-190. 13-15 Eylül, Tokat.
 • Çetin, A.,Erdoğan, N., Genç, H. (2012b), "Burdur Gölü Havzası Biyoçeşitliliğine Floristik Bir Bakış", Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Sayfa 28, 22-23 Mayıs, Ankara.
 • Ege, O., Yakın, B.Y., Tok, C.V.(2015),"Herpetofauna of the Lake District around Burdur", Turkish Journal of Zoology, 39:1164-1168.
 • FAO, FLD, IPGRI (2004), "Forest genetic resources conservation and management: Overview, concepts and some systematic approaches", International Plant Genetic Resources Institute, Vol. 1, Rome, Italy.
 • FAO, (2014), "The State of the World’s Forest Genetic Resources, Commission On Genetic Resources for Food and Agriculture", Food and Agriculture Organization of the United Nations, 304p., Rome, Italy.
 • Genç, M., Güner, Ş.T. (2003),“Göller Bölgesi’nin Anıt Ağaçları”, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Isparta.
 • Gezer, A., Yücedağ, C. (2013), "Orman Ağacı Tohumları ve Tohumdan Fidan Yetiştirme Tekniği", SDÜ Orman Fakültesi Yayınları, No: 56, Isparta.
 • Özçelik, H., Tavuç, İ. (2014), “Editöre Mektup”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, 9 (2): 201-202.
 • Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca, B., Koca, A., Tavuç, İ., Bebekli, Ö. (2014), "Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları", SDU Journal of Science, 9(2): 12-43.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2010), "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları", Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 2(2): 129- 143.
 • WBG, (2016), http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS/countries?display=graph.

FOREST GENETIC RESOURCES IN BURDUR, TURKEY

Year 2016, Volume 3, Issue 2, 6 - 12, 26.12.2016

Abstract

Actual and potential forest resources are of crucial importance because the demands of people from forests have increased to avoid different urban challenges lately. Accordingly, forest resources in the World need to be conserved and maintained for future generations. However, rapid population growth, unorganized land use planning and applications, climate changes and so on make pressures on conservation of forest genetic resources. Ultimately, in this study Burdur province is briefly introduced, its forest resources are elaborated and some recommendations are presented. 

References

 • Amaral, W., Thomson, L., Yanchuk, A. (2004), "Forest genetic resources conservation and management: overview, concepts and some systematic approaches", International Plant Genetic Resources Institute, Vol. 1, 106 p., Rome, Italy.
 • Anonymous, (2012), "Türkiye Orman Varlığı", T.C. Orman ve Su Işleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonymous, (2013), "İl Çevre Durum Raporu", T.C. Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur.
 • Anonymous, (2016a), http://ispartaobm.ogm.gov.tr.
 • Anonymous, (2016b), http://ortohum.ogm.gov.tr.
 • Anonymous, (2016c), http://altinyaylahem.meb.k12.tr.
 • Bayar, E., Türker, H., Genç, M.(2012), “Gölhisar – Burdur Anıt Ağaçları: Göller Bölgesi Anıt Ağaç Varlığına Yeni Ilaveler”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(22): 83-95.
 • Çetin, A.,Erdoğan, N., Genç, H. (2012a), "Burdur Gölü Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerine Bir Bakış", Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Sayfa 182-190. 13-15 Eylül, Tokat.
 • Çetin, A.,Erdoğan, N., Genç, H. (2012b), "Burdur Gölü Havzası Biyoçeşitliliğine Floristik Bir Bakış", Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Sayfa 28, 22-23 Mayıs, Ankara.
 • Ege, O., Yakın, B.Y., Tok, C.V.(2015),"Herpetofauna of the Lake District around Burdur", Turkish Journal of Zoology, 39:1164-1168.
 • FAO, FLD, IPGRI (2004), "Forest genetic resources conservation and management: Overview, concepts and some systematic approaches", International Plant Genetic Resources Institute, Vol. 1, Rome, Italy.
 • FAO, (2014), "The State of the World’s Forest Genetic Resources, Commission On Genetic Resources for Food and Agriculture", Food and Agriculture Organization of the United Nations, 304p., Rome, Italy.
 • Genç, M., Güner, Ş.T. (2003),“Göller Bölgesi’nin Anıt Ağaçları”, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Isparta.
 • Gezer, A., Yücedağ, C. (2013), "Orman Ağacı Tohumları ve Tohumdan Fidan Yetiştirme Tekniği", SDÜ Orman Fakültesi Yayınları, No: 56, Isparta.
 • Özçelik, H., Tavuç, İ. (2014), “Editöre Mektup”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, 9 (2): 201-202.
 • Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca, B., Koca, A., Tavuç, İ., Bebekli, Ö. (2014), "Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları", SDU Journal of Science, 9(2): 12-43.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2010), "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları", Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 2(2): 129- 143.
 • WBG, (2016), http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS/countries?display=graph.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Cengiz YÜCEDAĞ
MEHMET AKIF ERSOY UNIV


Bora BİNGÖL
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
0000-0001-9644-0921


Latif Gürkan KAYA
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
0000-0001-8033-1480

Publication Date December 26, 2016
Application Date December 27, 2016
Acceptance Date December 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Yücedağ, C. , Bingöl, B. & Kaya, L. G. (2016). BURDUR’DA ORMAN GENETİK KAYNAKLARI . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 6-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makuiibf/issue/26780/281782