Year 2016, Volume 3 , Issue 2, Pages 36 - 46 2016-12-27

THE PLACE OF TABLE TENNIS IN TURKEY SPORTS TOURISM
TÜRKİYE SPOR TURİZMİNDE MASA TENİSİNİN YERİ

Olcay SALİCİ [1] , Kürşat ÖZDAŞLI [2]


Of the individual in terms of tourism, travel and entertainment express meanings such as, while in terms of countries has become an important element of the economic system. Place of the classical sea- sun tourism, nowadays has started tend to leave many alternative forms of tourism. Especially sports tourism is one of the alternative types of tourism recently. Sport tourism, generally brings to mind such as the Olympic Games and football World Cup organizations. However, considering the varieties of sport tourism, beside of passive forms that mentioned it is necessary to take into consideration the types of active sports tourism. Recently, the governments and civil society organizations in the promotion of sports and therefore the direction of active participation in sports tourism. Table tennis is one of the active participation in sports. In this study, the development of the table tennis in our country and in the world, in addition to place in sports tourism of Turkey were discussed and suggestions have been given.

Turizm birey açısından seyahat ve eğlence gibi anlamları ifade ederken ülkeler açısından ekonomik sistemin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Klasik deniz-güneş turizmi günümüzde yerini birçok alternatif turizm çeşidine bırakma eğilimine girmiştir. Özellikle son dönemde ön plana çıkan alternatif turizm türlerinden birisi de spor turizmidir. Spor turizmi genel bilgi itibariyle olimpiyat oyunları ve futbol dünya kupası gibi organizasyonları akla getirmektedir. Ancak, spor turizminin çeşitleri düşünüldüğünde ismi geçen pasif katılımlı turizm çeşitlerinin yanı sıra aktif katılımlı spor turizmi çeşitlerini de dikkate almak gerekmektedir. Son dönemde devletlerin ve sivil toplum örgütlerinin teşviki spora ve dolayısıyla spor turizmine aktif katılım yönündedir. Aktif katılımlı spor dallarından birisi de masa tenisidir. Bu çalışmada, masa tenisi branşının dünyada ve ülkemizdeki gelişiminin yanı sıra Türkiye spor turizmindeki yeri tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir. 

 • ALICANTE & ELCHE 2016 WORLD WETERAN TABLE TENNIS CHAMPİONSHİPS PROSPECTUS Erişim: http://www.wvc2016.com/descargas/Cat-ingles.pdf Erişim Tarihi: 28.05.2015
 • BALCI C., (2003), Olimpik Sporlar, Boyut Kitabevi, İstanbul
 • BAYER M.,Z., (1992), Turizme Giriş, Küre, İstanbul
 • ÇOBAN O., ÖZCAN C., C., (2013), “Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi:Nedensellik Analizi (1963-2010)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 8 (1), 243-261
 • GIBSON, H. (1998). “Sport tourism: A critical analysis of research” ,Spor Management Review, 1, s:45-76.
 • HIGNAM J., (2007), Sport Tourism Destinations, Routledge, Burlington,
 • HUSSEIN T,A ve SAÇ F., (2008), Genel Turizm, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • İSTANBUL ULUSLARARASI VETERAN MASA TENİSİ TURNUVASI Erişim:http://www.fbvtt.org/tr/uluslararasi-turnuvamiz/59/list.aspx Erişim Tarihi: 11.04.2016
 • STEVENDEN J. ve KNOP P.,(1999), Sport Tourism, Champaign: Human Kinetics, s:78
 • KEMER ULUSLARARASI VETERAN MASA TENİSİ TURNUVASI Erişim:http://www.ttvets.com/index.php/turnuvalar-mainmenu-27/antalya-uluslararasi-veteran-masa-tenisi-turnuvalar/353-21-international-veteran-tt-tournament-antalya Erişim Tarihi: 11.04.2016
 • KUNTAY O., (2004), Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Yayınevi, Ankara
 • KURTZMAN J., ve ZAUHAR J., (1999). “The virtual sports tourist”, Journal of Sport & Tourism, 5(4), s:25-36
 • McAFEE R., (2009), Table Tennis Steps to Success, Human Kinetics, USA
 • MENGÜTAY S., (2009), " Turizm Sektöründe Sporun Önemi" Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizm Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, 5-8 Kasım, Antalya, 14-15
 • MORPA SPOR ANSİKLOPEDİSİ, (2005), Morpa Kültür Yayınları, İstanbul
 • NOT JUST FOR HIPSTERS: PING PONG BOUNCES BACK Erişim: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/leisure/11591576/Not-just-for-hipsters-ping-pong-bounces-back.html Erişim Tarihi: 15.05.2016
 • PING-PONG BALL BOUNCES BETWEEN CONTINENTS Erişim: http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=ping-pong-ball-bounces-between-continents-2009-07-26 Erişim Tarihi: 28.05.2016
 • ROBINSON T, GAMMON S., (2004), “A question of primary and secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework”, Journal of Sport & Tourism, Volume 9, Issue 3, s.233
 • ROSS, D. S. (2001) . Developing Sports Tourism. National Laboratory for Tourism and eCommerce. Austria.
 • SALE OF 7.5 MILLION OLYMPIC TICKETS BEGINS IN RIO Erişim: http://www.reuters.com/article/us-olympics-brazil-tickets-idUSKBN0MR2EJ20150331 Erişim Tarihi: 28.05.2016
 • SGM-FEDERASYONLARA GÖRE SPORCU SAYILARI Erişim:http://sgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGM/kurumsal/istatistikler/2015/SPORCU%20SAYILARI%202007-2015.pdf Erişim Tarihi: 11.04.2016
 • STANDEVEN J., (1997), “Sport Tourism: Joint marketing – a starting point for beneficial synergies”, Journal of Vacation Marketing, 4 (1), ss.39-51
 • TURCO M., D., ROGER S.R. SWART K., (2002), Sport Tourism, Fitness Information Technology Inc., USA
 • TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 2015-2016 FAALİYET PROGRAMI Erişim: http://www.tmtf.gov.tr/?sf=c0&e=faaliyet-programi Erişim Tarihi: 11.04.2016
 • TÜRSAB AR&GE (2002), 150 milyar dolarlık bir pazar: Spor turizmi, Erişim:http://www.tursab.org.tr/dosya/1025/02ocspor_1025_1941484.pdf Erişim Tarihi: 15.05.2016
 • TÜRSAB, (2014), TÜRSAB 2014 Turizm Sezonu Raporu,
 • Erişim: http://www.tursab.org.tr/dosya/12187/tursab-2014-turizm-sezonu-raporu_12187_5495404.pdf Erişim Tarihi: 28.05.2016
 • TÜRSAB, (2016), TÜRSAB Spor Turizmi Raporu,
 • Erişim: http://www.tursab.org.tr/dosya/12195/tursab-spor-turizmi-raporu_12195_5670173.pdf Erişim Tarihi: 15.05.2016
 • WORLD TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS' ECONOMIC IMPACT OVER PROJECTIONS Erişim:http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2015-05/07/content_35512529.htm Erişim Tarihi: 15.05.2016
Subjects Social, Economics, Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Olcay SALİCİ
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Author: Kürşat ÖZDAŞLI
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Dates

Publication Date : December 27, 2016

APA Sali̇ci̇, O , Özdaşlı, K . (2016). TÜRKİYE SPOR TURİZMİNDE MASA TENİSİNİN YERİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 36-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makuiibf/issue/26780/281785