Research Article
BibTex RIS Cite

A RESEARCH ON SOCIAL MEDIA ADDICTION AND DOPAMINE DRIVEN FEEDBACK

Year 2018, Volume: 5 Issue: 3, 882 - 897, 27.12.2018
https://doi.org/10.30798/makuiibf.435845

Abstract

Human relationships in societies consisted of face-to-face relationships until the middle of the 20th century. Throughout their lives, people have established social relationships with a limited number of people, sharing their sadness and happiness with them. The great technological developments coming up to date and began with the invention of the transistor in the mid-20th century allowed the technological communication tools to enter through our pockets and caused great changes in the way of communication of the societies. The virtual chat culture, which started with the introduction of the Internet into the houses, has reached the dimension of media sharing with the spread of mobile devices. Everyone in society has got the chance to become mediatic and famous, and many of them have started to make an effort for it. However, statistical and medical researches have made in recent years that this attractive media is addictive. Research has been conducted on changes in chemical movements and physiological behavior of individuals’ brain and nervous system. In this study, statistical information of the year 2018 on the use of internet and social media in the world are presented. In addition, the concept of addiction, addicted behavior and symptoms were examined. Research made about substances which cause biological and psychological addiction like alcohol, cigarettes and pills and chemicals which affect on behaviour of individuals such as dopamine. Symptoms of mania, depression and bipolar disorder were examined, and similarities between behaviors of individuals using social media for a long time and individuals who are addicted and sick were examined.

References

 • ALANKA, Ö., CEZİK, A. (2016), Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme, TRT Akademi, (1)2-Dijital Medya Sayısı, 548-570, ISSN: 2149-9446.
 • ARISOY, Ö. (2009), İnternet bağımlılığı ve tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (1), 55-67.
 • AYDOĞAN, F. (2010), İkinci Medya Çağı’ nda Gözetim ile Kamusal Alan Paradoksunda İnternet, İstanbul: Alfa Yayınları, 4.
 • BABACAN, M.E., HAŞLAK İ., HİRA İ. (2011), Sosyal Medya ve Arap Baharı, Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 63-92.
 • BALCI, Ş., GÜLNAR, B. (2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili, Selçuk İletişim, 6(1), 5-22.
 • BOOTH, N., MATIC, J.A. (2011), Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions, Corporate Communications, An International Journal, (16)3, 184-191.
 • BOZKURT, H., ŞAHİN, S., ZOROĞLU, S. (2016), İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme, Journal Of Contemporary Medicine, 6(3), 235-247, DOI: 10.16899/ctd.66303
 • DENİZCİ, Ö.M. (2009), Bilişim Toplumu Bağlamında İnternet Olgusu ve Sosyopsikolojik Etkileri, Marmara İletişim Dergisi, (15)1, 49-63.
 • DURUALP, E., ÇİÇEKÇİOĞLU, P. (2013), Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15)1, 29-46, ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911
 • EKİNCİ, A. (2002), Aziz Antonius’ un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 251.
 • EKŞİ, F. (2012), Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 1683-1706.
 • ESEN, B.K., GÜNDOĞDU, M. (2010), The Relationship between Internet Addiction, Peer Pressure and Perceived Social Support among Adolescents, The International Journal of Educational Researchers, 2(1), 29-36, ISSN: 1308-9501.
 • ESEN E. (2010), Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi, (Unpublished Master’s Thesis), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • GRIFFITHS, M. (1999), Internet addiction, The Psychologist, (12), 246-251.
 • GRIFFITHS, M.D. (2005), A components model of addiction within a biopsychosocial framework, Journal of Substance Use, (10), 191-197.
 • GÜLEÇ, F., ÇOLAKOĞLU, Z., EKER, Ç., ÖZAŞKINLI, S. (2008), Psikotik Manik Atak İle Başvuran Bir Dopamin Disregülasyon Sendromu Olgusu, Journal of Neurological Sciences, 25(3)#15, 176-181.
 • HOFMANN, W., VOHS, K.D., BAUMEISTER, R.F. (2012), What people desire, feel conflicted about, and try to resist in everyday life, Psychological Science, 23(6), 582-8, DOI: 10.1177/0956797612437426.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Retrieved on 2018, April 04)
 • https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (Retrieved on 2018, March 12)
 • https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir (Retrieved on 2018, May 04)
 • INDERBITZEN, H.M., WALTERS, K.S., BUKOWSKI, A.L. (1997), The role of social anxiety in adolescent peer relations: Differences among sociometric status groups and rejected sub-groups, Journal of Clinical Child Psychology, (26)4, 338-348.
 • KALAITZAKI, A.E., BIRTCHNELL, J. (2014), The impact of early parenting bonding on young adults' internet addiction, through the mediation effects of negative relating to others and sadness, Addict Behaviour, 39(3), 733-736.
 • KESİM GÜVEN, S. (2011), Gözetimin Toplumsal Meşruiyeti, Köse Hüseyin (Ed.), İstanbul: Medya Mahrem, Ayrıntı Yayınları, 183-196.
 • KIESLER, S., SIEGEL, J., MCGUIRE, T. (1984), Social Psychological Aspects of Computer-Mediated Communication, The American Psychological Aisociation, (39)10, 1123-1134.
 • KOÇ, M., KARABATAK, M. (2011), Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111, (7)1, 156-164.
 • KOTLER, S. (2017), How We Chase Dopamine: Porn, Social Media and Alcohol, Retrieved from (https://www.reddit.com/r/GetMotivated/comments/5ve286/video_porn_social_media_alcohol_and_the_chase_of), on (2018 Jun 01).
 • KUBEY, R.W., LAVIN, M.J., BARROWS, J.R. (2001), Internet Use and Collegiate Academic Performance Decrements: Early findings, Journal of Communication, 366-382.
 • NAKİLCİOĞLU, İ.H. (2007), İletişimden Bilişime: İnternet Kültüründen Kesitler, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 1-3.
 • NIEDZVIECKI, H. (2010), Dikizleme Günlüğü, Gündüç G., (Trs.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 10-25.
 • O’KEEFFE, G.S., PEARSON, K.C. (2018), Clinical Report - The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families, Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care, American Academy of Pediatrics, (March 2018), 800-805. PELZER, C.J. (2012), Social Networking Sites and the Consequences of Multiple Identities among Members of Virtual Communities (Unpublished Master’s Thesis), Iowa State University
 • PERIS, R., GIMENO, M.A., PINAZO, D., ORTET, G., CARRERO, V., SANCHIZ, M. (2002), Online chat rooms: Virtual spaces of interaction for socially oriented people, Cyberpsychol Behaviour, (5), 43-51.
 • PERLOFF, M.R. (2014), Social Media Effects on Young Women’s Body Image Concerns: Theoretical Perspectives and an Agenda for Research, Sex Roles, (71), 363–377, DOI:10.1007/s11199-014-0384-6.
 • SELNOW, G.W. (1984), Playing video games: The electronic friends, Journal of Communication, (34), 148-156.
 • SHIRKY, C. (2010), Herkes Örgüt, Şiraz P., (Trs.), İstanbul: Optimist Yayınları, 24.
 • SOUZA, K., BARBARA, L. (1998), Internet addiction disorder, interpersonal computing and technology, An Electronic Journal for the 21 th Century, (6), 1-2.
 • ŞENORMANCI, Ö., KONKAN, R., SUNGUR, M.Z. (2010), İnternet Bağımlılığı ve Bilişsel Davranışçı Terapisi, Anatolian Journal of Psychiatry, (11), 260-268.
 • TOPRAK, A., YILDIRIM, A., AYGÜL, E., BİNARK, M., BÖREKÇİ, S., ÇOMU, T. (2009), Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 29.
 • VURAL, Z.B.A., BAT M. (2010), Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • YILDIZ, A.K. (2012), Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi, Bilgi Dünyası, 13 (2),529-542.
 • YOUNG, K.S. (2004), Internet Addiction, A New Clinical Phenomenon and Its Consequences, American Behavorial Scientist, (48)4, 402-415, DOI: 10.1177/0002764204270278.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE DOPAMİN ODAKLI GERİBİLDİRİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2018, Volume: 5 Issue: 3, 882 - 897, 27.12.2018
https://doi.org/10.30798/makuiibf.435845

Abstract

20. yüzyılın ortalarına dek, toplumlarda insan ilişkileri yüz yüze ilişkilerden oluşmuştur. İnsanlar hayatları boyunca sınırlı sayıda kişiyle sosyal ilişkiler kurmuş, üzüntü ve sevinçlerini yakın çevresindeki kişilerle paylaşmıştır. 20. yüzyıl ortalarında transistörün icadı ile başlayıp günümüze kadar gelen büyük teknolojik gelişmeler, teknolojik iletişim araçlarının cebimize kadar girmesini sağlamış ve toplumların iletişim şekillerinde de büyük değişikliklere sebep olmuştur. İnternetin evlere girmesi ile başlayan sanal sohbet kültürü, günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ile medya paylaşımı boyutuna ulaşmıştır. Toplumun tüm bireyleri medyatik ve ünlü olma şansını yakalamış ve birçoğu bunun için çaba göstermeye başlamıştır. Ancak son yıllarda bu cazibeli medyanın bağımlılık yaptığına dair istatistiki ve tıbbi çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Bireylerin beyin ve sinir sistemlerindeki kimyasal hareketler ve fizyolojik davranış değişiklikleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, dünyada internet ve sosyal medya kullanımının 2018 yılı istatistik bilgileri sunulmuştur. Ayrıca bağımlılık kavramı, bağımlı davranışı ve semptomları incelenmiştir. Alkol, sigara ve haplar gibi biyolojik ve psikolojik bağımlılığa neden olan maddelerin bireylerin davranışlarında yol açtığı değişiklikler ve beyinde salgılanan dopamin gibi kimyasalların işleyişi hakkında araştırma yapılmıştır. Mani, depresyon ve bipolar bozukluk semptomları incelenmiş, uzun süre sosyal medya kullanan bireyler ile bağımlı ve hasta davranışları arasındaki benzerlikler incelenmiştir. 

References

 • ALANKA, Ö., CEZİK, A. (2016), Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme, TRT Akademi, (1)2-Dijital Medya Sayısı, 548-570, ISSN: 2149-9446.
 • ARISOY, Ö. (2009), İnternet bağımlılığı ve tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (1), 55-67.
 • AYDOĞAN, F. (2010), İkinci Medya Çağı’ nda Gözetim ile Kamusal Alan Paradoksunda İnternet, İstanbul: Alfa Yayınları, 4.
 • BABACAN, M.E., HAŞLAK İ., HİRA İ. (2011), Sosyal Medya ve Arap Baharı, Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 63-92.
 • BALCI, Ş., GÜLNAR, B. (2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili, Selçuk İletişim, 6(1), 5-22.
 • BOOTH, N., MATIC, J.A. (2011), Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions, Corporate Communications, An International Journal, (16)3, 184-191.
 • BOZKURT, H., ŞAHİN, S., ZOROĞLU, S. (2016), İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme, Journal Of Contemporary Medicine, 6(3), 235-247, DOI: 10.16899/ctd.66303
 • DENİZCİ, Ö.M. (2009), Bilişim Toplumu Bağlamında İnternet Olgusu ve Sosyopsikolojik Etkileri, Marmara İletişim Dergisi, (15)1, 49-63.
 • DURUALP, E., ÇİÇEKÇİOĞLU, P. (2013), Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15)1, 29-46, ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911
 • EKİNCİ, A. (2002), Aziz Antonius’ un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 251.
 • EKŞİ, F. (2012), Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 1683-1706.
 • ESEN, B.K., GÜNDOĞDU, M. (2010), The Relationship between Internet Addiction, Peer Pressure and Perceived Social Support among Adolescents, The International Journal of Educational Researchers, 2(1), 29-36, ISSN: 1308-9501.
 • ESEN E. (2010), Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi, (Unpublished Master’s Thesis), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • GRIFFITHS, M. (1999), Internet addiction, The Psychologist, (12), 246-251.
 • GRIFFITHS, M.D. (2005), A components model of addiction within a biopsychosocial framework, Journal of Substance Use, (10), 191-197.
 • GÜLEÇ, F., ÇOLAKOĞLU, Z., EKER, Ç., ÖZAŞKINLI, S. (2008), Psikotik Manik Atak İle Başvuran Bir Dopamin Disregülasyon Sendromu Olgusu, Journal of Neurological Sciences, 25(3)#15, 176-181.
 • HOFMANN, W., VOHS, K.D., BAUMEISTER, R.F. (2012), What people desire, feel conflicted about, and try to resist in everyday life, Psychological Science, 23(6), 582-8, DOI: 10.1177/0956797612437426.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Retrieved on 2018, April 04)
 • https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (Retrieved on 2018, March 12)
 • https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir (Retrieved on 2018, May 04)
 • INDERBITZEN, H.M., WALTERS, K.S., BUKOWSKI, A.L. (1997), The role of social anxiety in adolescent peer relations: Differences among sociometric status groups and rejected sub-groups, Journal of Clinical Child Psychology, (26)4, 338-348.
 • KALAITZAKI, A.E., BIRTCHNELL, J. (2014), The impact of early parenting bonding on young adults' internet addiction, through the mediation effects of negative relating to others and sadness, Addict Behaviour, 39(3), 733-736.
 • KESİM GÜVEN, S. (2011), Gözetimin Toplumsal Meşruiyeti, Köse Hüseyin (Ed.), İstanbul: Medya Mahrem, Ayrıntı Yayınları, 183-196.
 • KIESLER, S., SIEGEL, J., MCGUIRE, T. (1984), Social Psychological Aspects of Computer-Mediated Communication, The American Psychological Aisociation, (39)10, 1123-1134.
 • KOÇ, M., KARABATAK, M. (2011), Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111, (7)1, 156-164.
 • KOTLER, S. (2017), How We Chase Dopamine: Porn, Social Media and Alcohol, Retrieved from (https://www.reddit.com/r/GetMotivated/comments/5ve286/video_porn_social_media_alcohol_and_the_chase_of), on (2018 Jun 01).
 • KUBEY, R.W., LAVIN, M.J., BARROWS, J.R. (2001), Internet Use and Collegiate Academic Performance Decrements: Early findings, Journal of Communication, 366-382.
 • NAKİLCİOĞLU, İ.H. (2007), İletişimden Bilişime: İnternet Kültüründen Kesitler, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 1-3.
 • NIEDZVIECKI, H. (2010), Dikizleme Günlüğü, Gündüç G., (Trs.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 10-25.
 • O’KEEFFE, G.S., PEARSON, K.C. (2018), Clinical Report - The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families, Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care, American Academy of Pediatrics, (March 2018), 800-805. PELZER, C.J. (2012), Social Networking Sites and the Consequences of Multiple Identities among Members of Virtual Communities (Unpublished Master’s Thesis), Iowa State University
 • PERIS, R., GIMENO, M.A., PINAZO, D., ORTET, G., CARRERO, V., SANCHIZ, M. (2002), Online chat rooms: Virtual spaces of interaction for socially oriented people, Cyberpsychol Behaviour, (5), 43-51.
 • PERLOFF, M.R. (2014), Social Media Effects on Young Women’s Body Image Concerns: Theoretical Perspectives and an Agenda for Research, Sex Roles, (71), 363–377, DOI:10.1007/s11199-014-0384-6.
 • SELNOW, G.W. (1984), Playing video games: The electronic friends, Journal of Communication, (34), 148-156.
 • SHIRKY, C. (2010), Herkes Örgüt, Şiraz P., (Trs.), İstanbul: Optimist Yayınları, 24.
 • SOUZA, K., BARBARA, L. (1998), Internet addiction disorder, interpersonal computing and technology, An Electronic Journal for the 21 th Century, (6), 1-2.
 • ŞENORMANCI, Ö., KONKAN, R., SUNGUR, M.Z. (2010), İnternet Bağımlılığı ve Bilişsel Davranışçı Terapisi, Anatolian Journal of Psychiatry, (11), 260-268.
 • TOPRAK, A., YILDIRIM, A., AYGÜL, E., BİNARK, M., BÖREKÇİ, S., ÇOMU, T. (2009), Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 29.
 • VURAL, Z.B.A., BAT M. (2010), Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • YILDIZ, A.K. (2012), Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi, Bilgi Dünyası, 13 (2),529-542.
 • YOUNG, K.S. (2004), Internet Addiction, A New Clinical Phenomenon and Its Consequences, American Behavorial Scientist, (48)4, 402-415, DOI: 10.1177/0002764204270278.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Hüseyin Bilal Macit 0000-0002-5325-5416

Gamze Macit 0000-0001-6003-8738

Orhan Güngör 0000-0002-5398-4571

Publication Date December 27, 2018
Submission Date June 23, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Macit, H. B., Macit, G., & Güngör, O. (2018). A RESEARCH ON SOCIAL MEDIA ADDICTION AND DOPAMINE DRIVEN FEEDBACK. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 5(3), 882-897. https://doi.org/10.30798/makuiibf.435845