Year 2015, Volume 1 , Issue 13, Pages 129 - 149 2016-01-11

Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors

Mustafa İPEK [1] , İzzet ÖZBİLGİN [2]


Günümüzde örgütlerin başarıya ulaşabilmesi için çalışanlarının biçimsel rol gereklerinin yanı sıra, prososyal davranış sergilemeleri de gereklidir. Ayrıca insan kaynakları uygulamalarının çeşitliliği ve öneminin artması, örgütleri prososyal davranışların arttırılması için araştırma ve çalışma yapmaya zorlamaktadır. Çalışmada, milletvekillerinin uyguladıkları Liderlik tarzlarının, danışmanların sergilediği prososyal davranışlara etkileri incelenerek, durum belirleyici ve yol gösterici nitelikte sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen anket verileri, Korelasyon, (t) testi, Regresyon, Ki-kare, ANOVA analizleri ile değerlendirilmiş ve ilişkinin varlığı istatistiksel olarak ispat edilmiştir. Çalışma sonucunda otoriter liderlik tarzı ile doğrusal ve olumsuz, babacan otoriter liderlik tarzı ve demokratik liderlik tarzı ile doğru yönlü ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Liberal liderlik tarzında ise beklentilerin aksine, ters yönlü ve doğrusal bir ilişki vardır. Ayrıca rol içi ve rol dışı prososyal davranışlar arasında da doğru yönde ve olumlu bir ilişki bulunmuştur.
Liderlik, Prososyal Davranış, Milletvekili, Milletvekili Danışmanı, Örgüt
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa İPEK

Author: İzzet ÖZBİLGİN

Dates

Application Date : May 19, 2015
Acceptance Date : April 14, 2021
Publication Date : January 11, 2016

APA İpek, M , Özbilgin, İ . (2016). Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (13) , 129-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makusobed/issue/19445/206880