Year 2016, Volume 8 , Issue 15, Pages 95 - 111 2016-06-13

Antalya’da Fuarlar, Festivaller Ve Yayla Şenliklerinin Alternatif Turizmin Gelişmesindeki Rolü- The Role Of Fairs, Feasts And Plateau Fairs In The Development Of Alternative Tourism Choices

Cemali SARI [1]


Fuarlar, festivaller ve şenlikler, malların ve hizmetlerin tanıtılması için yapılan ve bir takım sosyal ve kültürel faaliyetleri içeren düzenlemelerdir. Bu tür organizasyonların özgün niteliklerinden birisi; turizm amaçlı yer değiştirmelere neden olmasıdır.  

Antalya’da, fuarlar, festivaller ve yayla şenliklerin turizme katkılarının önemini kavrayan yerel yönetimler, organizasyonları etkin bir şekilde desteklemeye ve fuarlar, festivaller ve yayla şenlikleri hakkında önerilerde bulunmaya başlamışlardır.

Yetiştirilen bir ürünün tanıtımını amaçlayan ve ekonomik kaygılar taşıyan festivaller yanında, tamamen kültürü tanıtmaya yönelik şenlikler de (Altın Portakal Film Festivali, Kemer Festivali, Kumluca Deve Güreşleri Festivali, Finike Festivali, Uluslararası Kaş Likya Festivali, Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri, Abdal Musa Şenlikleri, Barış Suyu Kültür ve Turizm Manavgat Festivali, vb.) İl’de geniş ölçüde yaygınlık gösterir.

Araştırma sahasını Antalya ilinin oluşturduğu bu çalışmanın başlıca amacı, İl’in turizm çeşitlendirilmesinde fuarlar, festivaller ve geleneksel yayla şenliklerinin öneminin ortaya konulması ile alternatif turizm kapsamı içerisinde algılanan bu etkinliklerin özelliklerinin belirlenmesidir.

Alternatif turizm, fuarlar, festivaller, yayla şenlikleri, Antalya
  • Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2015), http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,68175/festivalleretkinlikler.html, (10.07.2015)
  • Bakırcı, Muzaffer (1999), “Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların Pazar Yeri Fonksiyonu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı: 7, (375-385).
  • Sarı, Cemali (2013), “Batı Toroslar’da Yaylaların Fonksiyonel Değişim Süreci ve Yayla Şenlikleri”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, (242-26).
  • Sarı, Cemali (2008), “Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları, Planlama Yaklaşımları ve Öneriler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, (12-45).
  • Yıldırım, Cem - Teberler, Metin (2006), Şehirlerde Düzenlenen Uluslararası Etkinliklerin Şehirlerin Pazarlanmasındaki Önemi, III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı 25-28 Mayıs 2006 Çanakkale, s.: 857-870, Ankara.
  • Yüncü, Deniz- Kozak, Meryem (2008), Poka Yoke Yöntemi Kullanılarak Fuar Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Hataların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama Çalışması, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı 23-27 Nisan 2008 Belek/Antalya, s.: 219-241, Ankara.
  • Zaman, Mehmet (2001), “Geleneksel Yayla Şenliklerinin Doğu Karadeniz Bölümü Yayla Turizminin Geliştirilmesindeki Rolü”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:6, (163-186).
Journal Section Articles
Authors

Author: Cemali SARI

Dates

Application Date : July 27, 2015
Acceptance Date : September 25, 2020
Publication Date : June 13, 2016

APA Sarı, C . (2016). Antalya’da Fuarlar, Festivaller Ve Yayla Şenliklerinin Alternatif Turizmin Gelişmesindeki Rolü- The Role Of Fairs, Feasts And Plateau Fairs In The Development Of Alternative Tourism Choices . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 95-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makusobed/issue/24658/260817