Year 2017, Volume 9 , Issue 19, Pages 500 - 519 2017-06-30

BAŞKANLIK HÜKÜMETİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİLİĞİ

Bahar GİDERSOY [1]


Başkanlık Hükümeti Sisteminde Montesquieu’nun ileri sürdüğü kuvvetler ayrılığı ilkesi gerçekleşmektedir. Yani devletin sahip olduğu yasama, yürütme ve yargı güçleri ayrı organlar olan yasama, yürütme ve yargı organlarına verilmiştir. Bunlardan yasama ve yürütme organları birbirlerinden bağımsız olarak kurulur ve çalışırlar. Ancak, her iki organın arasında birbirlerine tanınan yetkiler sonucunda “frenler ve dengeler” sistemi kurulmuştur. Bu sistem en iyi şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaktadır. İnsan haklarının ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunduğu bir hükümet sistemi olan Başkanlık Hükümeti Sisteminin Türkiye’de geçerli bir şekilde uygulanabilmesi için üniter bir devlet yapısı içerisinde, sistemin özelliklerine dikkat etmemiz, seçim sistemimizde ve siyasi partilerimizde bir takım değişiklikler yapmamız gerekmektedir. 

Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Parti İçi Demokrasi, Demokrasi, Dar Bölge Seçim Sistemi
  • ATEŞ, Toktamış (1982),Siyasal Tarih I, Gür-ay Matbaası, İstanbul.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bahar GİDERSOY
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 9, 2017
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : June 30, 2017

APA Gi̇dersoy, B . (2017). BAŞKANLIK HÜKÜMETİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİLİĞİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (19) , 500-519 . DOI: 10.20875/makusobed.311295