Research Article
BibTex RIS Cite

NEW SOFA BED MECHANISM SYSTEM FOR FURNITURE INDUSTRY

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 34 - 41, 30.03.2018
https://doi.org/10.31200/makuubd.347695

Abstract

Today, the works that improve ergonomics and human
comfort in the furniture sector are consistently increasing. In addition to
this, improving the current situation of the mechanism systems, which used in
the widely produced seating and bed groups, is gaining momentum every day. The
design of the mechanisms that provide the desired function is considered within
the kinematic synthesis of the mechanisms. The kinematic synthesis of
mechanisms is examined in three main categories as function, trajectory and
motion synthesis. It is expected that follow the desired trajectory when moved
the mechanic systems, the desired position during the movement of the
mechanical systems and area-volume usage will be optimum. Thanks to the
mechanisms that provide these requirements, quality of the machine, tools,
etc.  will increase. In this study, in
order to improve the opening and closing systems used in the furniture sector,
a mechanism system has been designed and virtual prototypes have been realized
in order to ensure optimum use of area and volume during the movement of these
parts.

References

  • • Mutlu H. (2004). Yaklaşık Çembersel ve Yaklaşık Doğrusal Yörünge İzleyen Düzlemsel Mekanizmaların Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım, ODTÜ Makina Tasarım ve Imalat Dergisi, (6), 29-41. • MUTLU H. (1994). Düzlemde Tek Serbestlik Derecesine Sahip Mekanizmaların Kinematik Sentezi. Yayınlanmış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. • Akçali İ.D., Mutlu H. (1994). Moduler Approach to Path. Spatial Mechanisms and High Class Mechanizims (Theory and Practice), Almaty- Kazakhistan. • Söylemez, E. (2007).Mekanizma Tekniği, Birsen Yayın Evi, Istanbul.

MOBİLYA ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ KANEPE YATAK MEKANİZMASI SİSTEMİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 34 - 41, 30.03.2018
https://doi.org/10.31200/makuubd.347695

Abstract

Mobilya
sektöründe bugün ergonomiyi ve insan konforunu geliştiren çalışmalar giderek
artıyor. Buna ek olarak, yaygın olarak üretilen oturma ve yatak gruplarında
kullanılan mekanizma sistemlerinin mevcut durumunun geliştirilmesi, her geçen
gün güçlenmektedir. Arzulanan fonksiyonu sağlayan mekanizmaların tasarımı,
mekanizmaların kinematik sentezi içerisinde değerlendirilir. Mekanizmaların
kinematik sentezi, fonksiyon, yörünge ve hareket sentezi olmak üzere üç ana
kategoride incelenmektedir. Mekanik sistemleri hareket ettirirken istenen
yörüngeyi takip etmesi, mekanik sistemlerin hareketi sırasında arzu edilen
konum ve alan-hacim kullanımı optimum olması beklenmektedir. Bu gereksinimleri
sağlayan mekanizmalar sayesinde, makine, alet vb. kaliteleri artacaktır. Bu
çalışmada, mobilya sektöründe kullanılan açma ve kapama sistemlerinin iyileştirilmesi
amacıyla, bu parçaların hareketi sırasında alanın ve hacmin en uygun şekilde
kullanılmasını sağlamak için bir mekanizma sistemi tasarlanmış ve sanal
prototipleri gerçekleştirilmiştir.

References

  • • Mutlu H. (2004). Yaklaşık Çembersel ve Yaklaşık Doğrusal Yörünge İzleyen Düzlemsel Mekanizmaların Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım, ODTÜ Makina Tasarım ve Imalat Dergisi, (6), 29-41. • MUTLU H. (1994). Düzlemde Tek Serbestlik Derecesine Sahip Mekanizmaların Kinematik Sentezi. Yayınlanmış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. • Akçali İ.D., Mutlu H. (1994). Moduler Approach to Path. Spatial Mechanisms and High Class Mechanizims (Theory and Practice), Almaty- Kazakhistan. • Söylemez, E. (2007).Mekanizma Tekniği, Birsen Yayın Evi, Istanbul.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin Mutlu This is me

Burak Emre Yapanmış

Berat Barış Buldum

Publication Date March 30, 2018
Acceptance Date December 4, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Mutlu, H., Yapanmış, B. E., & Buldum, B. B. (2018). NEW SOFA BED MECHANISM SYSTEM FOR FURNITURE INDUSTRY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1), 34-41. https://doi.org/10.31200/makuubd.347695


14292     14293      14295 14921