Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 192 - 211 2019-05-11

Media Analysis of Syrians in Esenyurt, Istanbul
İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi

Gülsün SARIOĞLU [1]


Refugees who escaped from the civil war began in 2011 in Syria had to take refuge in Turkey en masse. Turkey’s immigration policy from the first process in which the war began has progressed as an open door policy. As the war in Syria took longer than expected refugees settled temporarily in Turkey has turned into a permanent immigrant population. 92 percent of 3,5 million Syrian refugees in Turkey has become urban refugees living together with society. Considering Turkey’s socio-economic conditions which Turkey in, the studies on the conditions of on the long-term coexistence and integration process has became more important. According to their distribution in İstanbul province is ranked in the first place with 484.505 registered Syrian refugees. It seems that most of the Syrians refuges live on the      European side, where employment opportunities are higher. Esenyurt, one of the most refugee-bearing cities, is home to a large number of refugees. In our study in Esenyurt, which is one of the important industrial regions of Istanbul, the unique experiences of the Syrian refugees living here were analyzed and the attitudes of the local people toward the refugees were analyzed. The problems and troubles encountered by the local people in the process of living together with the Syrian refugees, who are interacting almost every day, have been addressed. In parallel with the related literature, the findings of this study point out; that the Syrian refugees who continued their life in Esenyurt were mostly alienated and excluded by local peopleIt is seen that a number of spatial problems have arisen due to a large number of the refugee population in Esenyurt. It was concluded the news about Esenyurt in the media was very influential on local people and Syrians.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçan mülteciler, kitleler halinde Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye’nin Suriyelilere dönük göçmen politikası, savaşın başladığı ilk süreçten itibaren açık kapı politikası şeklinde ilerlemiştir. Türkiye’ye geçici olarak yerleşen mülteciler, Suriye’de savaşın beklenenden uzun sürmesi sebebi ile kalıcı bir göçmen nüfusa dönüşmüştür. Türkiye’ye gelen yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yüzde 92’si, Türkiye’nin hemen her yerinde şehir merkezlerinde toplumla bir arada yaşayan kent mültecileri haline gelmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo – ekonomik şartları düşündüğümüzde, Suriyeliler ile uzun vadede bir arada yaşayabilmenin koşulları ve entegrasyon sürecine dair yapılan çalışmalar oldukça önem teşkil etmektedir. Suriyelilerin illere göre dağılımında, 484.505 kayıtlı Suriyeli mülteci ile İstanbul birinci sırada yer almaktadır. Suriyelilerin, istihdam olanaklarının daha fazla olduğu Avrupa yakasında yaşamayı tercih ettiği görülmektedir.  En fazla mülteci barındıran ilçelerden biri olan Esenyurt, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’un önemli sanayi bölgelerinden Esenyurt özelinde yaptığımız çalışmamızda, burada yaşayan Suriyeli mültecilerin özgün deneyimlerine bakılmış ve yerel halkın mülteciler konusundaki tutumları analiz edilmiştir. Yerel halkın, neredeyse her gün etkileşim içerisinde olduğu Suriyeli mültecilerle birlikte yaşama sürecinde; karşılaştıkları sorunlar ve sıkıntılara değinilmiştir.Alan yazınına paralel olarak, bu çalışmanın sonuçları; Esenyurt’ta yaşamını devam ettiren Suriyeli mültecilerin, yerel halk tarafından çoğunlukla ötekileştirildiğini, dışlandığını göstermektedir. Esenyurt’ta mülteci nüfusunun çok fazla olması nedeniyle birtakım mekansal problemlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Medyada Esenyurt’la ilgili çıkan haberlerin, yerel halk ve Suriyeliler üzerinde oldukça etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
 • BARNES, Donella M. (2001), "Mental Health Screening in A Refugee Population: A Program Report", Journal Of Immigrant Health, S.3(3), ss.141-149.
 • BETER, Önder (2006), Sınırlar Ötesi Umutlar Mülteci Çocuklar, SABEV Yayınları, Ankara.
 • BUZ, Sema (2008), "Türkiye’deki Sığınmacıların Sosyal Profili", Polis Bilimleri Dergisi, S.10(4), ss.1-14.
 • DENIZ, Taşkın (2014), "Uluslar Arası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye", Tsa Dergisi, S.18(1), ss.175-204.
 • ERDER, Sema (1986), Refah Toplumunda “Getto” ve Türkler, Teknografik Matbaacılık, İstanbul.
 • ERDOĞAN, M. Murat, KAVUKÇUER, Yudum ve ÇETİNKAYA, Tuğçe (2017), Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı, Özgürlük Araştırmaları Derneği Yayını, Ankara.
 • GÜÇTÜRK, Yavuz (2014), Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Yayını, Ankara. http://setav.org/tr/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli multeciler/yorum/18059/ (Erişim Tarihi: 10.02.2018).
 • GÜN, Zübeyit (2006), "Göç Üzerine Psikolojik Çalışmalar, Yöntemsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Türk Psikoloji Bülteni, S.12(38), ss.27-41.
 • GÜVENÇ, Bozkurt (1999), İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • İÇDUYGU, Ahmet, ERDER, Sema ve GENÇKAYA, Ömer Faruk (2014), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları 1923-20023: Ulus Devlet Oluşumundan Ulus Ötesi Dönüşümlere (MireKoç Raporları), Koç Üniversitesi Koç Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul.
 • KARPAT, Kemal (2010), Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler (Çev., Bahar Tırnakçı), Timaş Yayınları, İstanbul.
 • LI, Wei ve TEIXEIRA, Carlos (2007), "Introduction: Immigrants and Transnational Experiences in World Cities", Geo Journal, S.68, ss.93-102.
 • SETA - SIYASET, EKONOMI VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI (2018), Kurumsal Web Sayfası, http://www.setav.org/ (Erişim Tarihi: 10.02.2018).
 • UZUN, Aytül (2015), "Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi", Ankara Barosu Dergisi, S.?(1), ss.107-120.
 • T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2018), Kurumsal Web Sayfası, http:/www.goc.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 19.01.2018).
 • T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2018), "Suriye", E-Makale, http://www.goc.gov.tr/icerik3/suriye_363_378_4713/ (Erişim Tarihi: 10.02.2018).
 • http://akademikperspektif.com (Erişim Tarihi: 10.02.2018).
 • http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (Erişim Tarihi: 20.02.2018).
 • http://www.demokrathaber.org/calisma-hayati/isciler-suriyelilere-yonelik-saldirilara-karsi-yurudu-h37279.html (Erişim Tarihi: 19.02.2018).
 • http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/334494/suriyede-savasan-taraflar-ve-son-durum-ii/ (Erişim Tarihi: 22.01.2018).
 • http://www.goc.gov.tr/icerik3/suriye_363_378_4713/ (Erişim Tarihi: 19.01.2018).
 • http://www.ilo.org (Erişim Tarihi: 13.01.2019).
 • http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf (Erişim Tarihi: 12.02.2018).
 • https://www.afad.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2018).
 • https://www.gazetemistanbul.com/ozel-haber/kucuk-suriye-esenyurt-h46398.html (Erişim Tarihi: 19.02.2018).
 • www.3rpsyriacrisis.org (Erişim Tarihi: 13.01.2018).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1841-0943
Author: Gülsün SARIOĞLU (Primary Author)
Institution: ISTANBUL YENI YUZYIL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2019

Bibtex @research article { mana512330, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {192 - 211}, doi = {10.33712/mana.512330}, title = {İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi}, key = {cite}, author = {SARIOĞLU, Gülsün} }
APA SARIOĞLU, G . (2019). İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (1) , 192-211 . DOI: 10.33712/mana.512330
MLA SARIOĞLU, G . "İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 192-211 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/45278/512330>
Chicago SARIOĞLU, G . "İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 192-211
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi AU - Gülsün SARIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.512330 DO - 10.33712/mana.512330 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 211 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.512330 UR - https://doi.org/10.33712/mana.512330 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi %A Gülsün SARIOĞLU %T İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 1 %R doi: 10.33712/mana.512330 %U 10.33712/mana.512330
ISNAD SARIOĞLU, Gülsün . "İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 1 (May 2019): 192-211 . https://doi.org/10.33712/mana.512330
AMA SARIOĞLU G . İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi. Yönetim Akademisi. 2019; 2(1): 192-211.
Vancouver SARIOĞLU G . İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(1): 211-192.