International Journal of Management Academy
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048


Facebook : https://www.facebook.com/groups/417028645447471/
Instagram : https://www.instagram.com/yonetimakademisidergisi/

International Journal of Management Academy

ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |
Cover Image


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048


Facebook : https://www.facebook.com/groups/417028645447471/
Instagram : https://www.instagram.com/yonetimakademisidergisi/

Volume 4 - Issue 1 - Apr 30, 2021
 1. Sosyal Medya Güncel Tartışmalar: Sosyal Medyanın Kontrolü & Sosyal Medya Hizmet ve Gizlilik Sözleşmeleri & Yerli ve Milli Sosyal Medya
  Pages 1 - 21
  Taylan GÜLASLAN
 2. EU Non-Intentional Geopolitics and The “Europeanisation” of Strategic - Operative Functions: Mare Nostrum and Triton Missions as a Test of EU Political Capability
  Pages 22 - 43
  Igor JELEN, Elisabetta BENEDETTI, Erica SPECOGNA
 3. Prioritizing Entrepreneurship and Startup Culture Through Policy Intervention as A Strategy for Economy Recovery
  Pages 44 - 49
  Hemlal BHATTARAİ
 4. E-Participation in Local Government: Case of Ankara Metropolitan Municipality
  Pages 50 - 62
  Harika UÇAR, Arıl CANSEL
 5. Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Planlama: Doğu Anadolu Bölgesi Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 63 - 79
  S. Mustafa ÖNEN, Gözde UYSAL
 6. Ortadoğu’da Bir Bölgesel Örgüt Olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 80 - 96
  Selahaddin BAKAN, Canan KATILMIŞ
 7. Türkiye’de Somut Kültürel Mirasın Korunması Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırıkkale-Delice Örneği
  Pages 97 - 110
  Nazlı YÜCEL BATMAZ, Gülhanım BİÇİCİ
 8. Sosyal Politika Kapsamında Kamu Kuruluşları Tarafından Bir Dezavantajlı Grup Olarak Engellilere Yönelik Verilen Hizmetlerin Etkinliği: Isparta İli Örneği
  Pages 111 - 135
  Murşit IŞIK, Kübra DEMİROK
 9. Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların Duygusal Emekleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
  Pages 136 - 156
  Yasin BAŞLAR, Esra AYDIN GÖKTEPE
 10. Covid-19 Sürecinde Kriz Yönetimi: Türkiye’de Turizm İşletmelerine Yönelik Düzenlemeler
  Pages 157 - 180
  Yusuf TOKTAŞ
 11. Atatürk Dönemi Türkiye-Irak İlişkileri
  Pages 181 - 193
  Hüseyin SEVİNÇ
 12. Suriyelilere Yapılan Yardımlar ve Kamusal Hizmetlerin Etkinliği
  Pages 194 - 211
  İsmail GÜL
 13. 3 Kasım 2020 Tarihinde Gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminin Ardından Yaşanan Tartışmalar Işığında Mektupla Oy Verme ve Elektronik Oy Verme Usulleri
  Pages 212 - 218
  Fatih GÜLER
 14. Grupsal Polis Sapmasına Karşı Grupsal Polis Bütünlüğü Perspektifinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Pages 219 - 231
  Osman KAYABAŞI
 15. Yerel Siyasette ‘‘Kadın Temsili Sorunsalının’’ 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi Sonuçları Özelinde Analizi: Trabzon İli Örneği
  Pages 232 - 250
  Zeynep ŞAHİN