International Journal of Management Academy
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

International Journal of Management Academy

ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |
Cover Image


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

Volume 2 - Issue 2 - Sep 2019
 1. Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği
  Pages 259 - 283
  İdil SAYIMER , Banu KÜÇÜKSARAÇ
 2. Küreselleşme Sürecinde Kentselliğin Dönüşümü: Toplumsal, Teknolojik ve Mekânsal Süreçler Üzerine Bir İnceleme
  Pages 284 - 300
  Hazal Ilgın BAHÇEÇİ BAŞARMAK , M. Kemal ÖKTEM
 3. Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş: Türkiye ve İtalya Örnekleri
  Pages 301 - 314
  Bayram COŞKUN , Çiğdem PANK , Eyüp ŞEN
 4. İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği
  Pages 315 - 332
  Vedat YILMAZ , Nur ÇELİK EFŞAN
 5. Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 333 - 347
  Mücahit DURSUN , Mehmet GÜNAY , İbrahim Fatih YENEL
 6. Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması
  Pages 348 - 358
  Oğuz IŞIK , Sevilay KARAMAN
 7. Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci
  Pages 359 - 373
  Çiğdem AKMAN , Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
 8. Cumhuriyet Halk Partisi Özelinde Filistin Sorunu
  Pages 374 - 385
  Selçuk ASLAN , Yusuf UYSAL
 9. Kuruluşunun İlk Yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nde Uygulanan Hükümet Sistemleri
  Pages 386 - 401
  Murat AYGEN , Yıldız ATMACA
 10. Refah Çoğulculuğu ve Birleşik Krallık’ta Quangolar
  Pages 402 - 412
  Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL
 11. Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018
  Pages 413 - 421
  Murşit IŞIK
 12. Türkiye’de Merkezi Yönetimin Sosyal Medya Kullanımı: Bakanlıkların Twitter Hesapları Üzerine Bir Analiz
  Pages 422 - 444
  Volkan GÖÇOĞLU
 13. 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi
  Pages 445 - 452
  Abdullah AYDIN
 14. Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Gıda Güvenliğindeki Etkileri: Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler
  Pages 453 - 465
  İlker ATİK , Azize ATİK
 15. Endüstri 4.0’ın İş Süreçleri Yönetimine Etkisi: Akıllı Depolama Sistemi Uygulaması
  Pages 466 - 477
  Emre BİLGİN SARI , Onur ÖZVERİ , Umut Ekrem ŞENYAY