International Journal of Management Academy
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

International Journal of Management Academy

ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |
Cover Image


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

Volume 3 - Issue 1 - May 17, 2020
 1. Türkiye’de KOVİD-19 ile Mücadele: Politikalar ve Aktörler
  Pages 1 - 25
  Abdulmenaf TURAN , Hicran HAMZA ÇELİKYAY
 2. Edirne Şehri’nin Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1990-2018)
  Pages 26 - 36
  İrem OLĞAÇ , Mesut DOĞAN
 3. Kıyaslamanın (Benchmarking) ve Öğrenmenin Aracı Bir Unsuru Olarak Kardeş Kent Uygulaması
  Pages 37 - 47
  Koray KURUTÇU , Levent MEMİŞ
 4. Yerel Politikaların Şekillenmesinde Dijital Demokrasi Uygulaması Olarak Antalya Muratpaşa Belediyesi Komşu Meclisi
  Pages 48 - 60
  Oğuzhan ERDOĞAN
 5. KOBİ'lerin Finansal Yönetim Tekniklerini Kullanma Düzeyi ve Finansal Sorunları Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar Örneği
  Pages 61 - 91
  Gülsevil MECEK
 6. Genel ve Özel Amaçlı Ombudsmanlık Örnekleri: İngiltere ve Türkiye
  Pages 92 - 103
  Emine ÇELİKSOY , Büşra BAYAN
 7. Attilâ İlhan ve “Ulusal Sol” Düşüncesi
  Pages 104 - 113
  Fatih SÖYLEMEZ , Çiğdem ERDEM
 8. Thomas Hobbes ve Leviathan’ı Üzerine Bir İnceleme: Yönetim Bilimi’ni İçeriye Almak
  Pages 114 - 137
  İbrahim Can KARADUMAN
 9. Stratejik Yönetim Süreciyle Örgüt Kültürünün Uyumuna Dair Literatürdeki Tartışmalar
  Pages 138 - 151
  Murat ÇUBUKCU
 10. Afet Politikalarında Risk Unsuru ve Afet Mevzuatında Risk Yönetimi
  Pages 152 - 165
  Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR , İlke ÖRÇEN GÜLER
 11. Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluk Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 166 - 188
  Nazmiye KETE TEPE , Yavuz ÖZER
 12. Çalışan Kadınlarda Şiddet Algısı ve Bu Algıda Ekonomik Şiddetin Yeri
  Pages 189 - 206
  Rabia İNCİ
 13. Türk Kamu Yönetiminde Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Personeli Sorunu Araştırması
  Pages 207 - 240
  Süleyman Ruhi AYDEMİR
 14. Örgüt Kültüründe Bir İş Ahlakı Problemi Olarak Nepotizm
  Pages 241 - 251
  Sonay AKAR
 15. Pazarlamada Yeni Bir Çerçeve: Sosyal Medya ve Web 2.0
  Pages 252 - 269
  Yasemin GEDİK