International Journal of Management Academy
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

International Journal of Management Academy

ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK |
Cover Image


INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

Volume 2 - Issue 3 - Dec 31, 2019
 1. Brexit Süreci ve AB ile İngiltere’nin Geleceği İçin Olası Modeller
  Pages 478 - 487
  Soner AKIN , Yakup BULUT
 2. Kamu Yönetimi Disiplininin Değişim Sürecinde Dwight Waldo’nun Rolü
  Pages 488 - 497
  Sevil BİNCAN , Bekir PARLAK
 3. Demokratik Toplumlarda Halkın Yönetime Katılımı: Yönetime Katılım ve Yönetişim İlişkisi
  Pages 498 - 517
  Ferit İZCİ , Mehmet SARITÜRK
 4. Öğretmenlerde Bireysel İnovasyon ile Öz Liderlik Arasındaki İlişki
  Pages 518 - 527
  Mustafa FİDAN
 5. Yeni Nesil Belediyecilik: Dijital Belediye Uygulamaları
  Pages 528 - 537
  Yakup KARACA , Namık Kemal ÖZTÜRK
 6. Woodrow Wilson ve İdarenin İncelenmesi: Reform Bağlamında Yeniden Okumak
  Pages 538 - 545
  Hamza AL
 7. Bitmeyen Senfoni: Belediyelerde Performans Denetimi
  Pages 546 - 556
  Hacer Tuğba EROĞLU
 8. Türkiye’de Siyasal Partilerin Sağlık Politikalarına Bakışının Mukayeseli Analizi
  Pages 557 - 563
  Battal YILMAZ , Alper ÖZMEN
 9. Ekonomik Gelişmişliğin Göçler Üzerindeki Etkisi: Denizli Örneği
  Pages 564 - 582
  İbrahim GÖKBURUN
 10. Türkiye’de İç Borç Yönetiminde Piyasa Yapıcılığı Sistemi ve Borçlanma Maliyetleri Üzerine Etkileri
  Pages 583 - 597
  Maşuk Cahit UYSAL
 11. Küreselleşmenin Kent Yönetimlerinde Meydana Getirdiği Değişim: Yabancılar Meclisi, Alanya Örneği
  Pages 598 - 618
  Burak YILDIRIM , Bekir AYHAN
 12. Kapitalizmin Sosyolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme: Marx, Weber ve Ülgener Karşılaştırması
  Pages 619 - 635
  Habibe KULLE
 13. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılıklarının Nitel Araştırma Yöntemi İle İncelenmesi: Karabük Üniversitesi Örneği
  Pages 636 - 644
  Ayşe Nur SARISOY
 14. Amaç ve Politikalar Açısından Yerel Yönetimler: Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planları Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 645 - 664
  Serif ÖNER
 15. Çeçen Halkının Kendi Kaderini Belirleme Hakkı
  Pages 665 - 675
  İrfan SÖNMEZ , Murat AYGEN