Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 348 - 358 2019-09-30

Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması
Comparison of Shanghai Cooperation Organization Member States and Turkey in terms of The Health Expenditures and Health Indicators

Oğuz IŞIK [1] , Sevilay KARAMAN [2]


Bu çalışmanın amacı; Türkiye için Avrupa Birliği üyelik sürecindeki gelişmelerden dolayı son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve bir alternatif olarak görülen Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri ile Türkiye’nin sağlık harcamaları ve sağlık göstergelerinin karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda ülkelerin demografik, makro ekonomik, sağlık harcamaları ve temel sağlık göstergeleri ile ilgili göstergeler Dünya Bankası Veri Tabanı’ndan 2000-2005-2010-2015 ve 2017/2018 yılları kapsayacak şekilde inceleme kapsamına alınmıştır. Sonuç olarak Türkiye kişi başına sağlık harcaması, toplam sağlık harcamalarında kamu payı açısından değerlendirildiğine ŞİÖ’ye üye ülkelerin tamamından daha yüksek; cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı açısından ise daha düşük değerler almıştır. Temel sağlık göstergeleri açısından karşılaştırıldığında; doğumda beklenen yaşam süresi kadın ve erkekler için ayrı ayrı değerlendirildiğinde; Türkiye; ŞİÖ ülkeleri içinde Çin’den sonra en yüksek değere; bebek ölüm hızları açısından karşılaştırıldığında ise Rusya, Çin ve Kazakistan’dan sonra en düşük değerlere sahiptir.

The aim of this study is to compare health spending and health indicator of Turkey with the ones of the member states of the Shanghai Cooperation Organization, which often seen as an alternative agenda due to developments in the European Union membership process of Turkey in recent years. In this context, indicators related to demographic, macroeconomic, health expenditures and basic health indicators of the countries were retrieved from the World Bank Database covering the years 2000-2005-2010-2015 and 2017/2018. As a result, health spending per capita in Turkey was higher than the one of all member countries of the SCO in comparison with the public share of total health spending and, lower in comparison with the share of out-of-pocket health expenditures in total health expenditures. When compared in terms of basic health indicators and life expectancy at birth of women and men is evaluated separately, Turkey has the highest value after China in the SCO countries, additionally, she has the lowest values after Russia, China, and Kazakhstan in the countries in terms of infant mortality rates.

 • ANDERSON, Gerard ve HUSSEY, Peter Sotir (2001), “Comparing Health System Performance in OECD Countries”, Health Affairs, S.20(3), ss.219-232.
 • AKÇADAĞ, Emine (2016), “Şanghay İşbirliği Örgütü: Rusya-Çin Ortaklığı Mı, Rekabeti Mi?”, E- Makale, http://www.bilgesam.org/incele/1239/sanghay-isbirligi-orgutu--rusya-cin-ortakligi-mi--rekabeti-mi-/#.V_-A Yx- hqko (Erişim Tarihi: 15.07.2019).
 • AYDIN, Mustafa, AKGÜL ACIKMESE, Sinem, DIZDAROGLU, Cihan ve KARA, Onur (2018), "Research on Public Perceptions on Turkish Foreign Policy", Center for Turkish Studies - Kadir Has University, 6 June 2018., ss.1-44.
 • COŞKUN, Orhan (2012), “EU will lose Turkey if it hasn’t joined by 2023: Erdogan”, Reuters, 31 October 2012, https://www.reuters.com/article/us-germany-turkey/eu-will-lose-turkey-if-it-hasnt-joined-by-2023-erdogan-idUSBRE89 T1TG20121030 (Erişim Tarihi:15.07.2019).
 • ÇOĞAL, Nejat (2011), “Çok Kutuplu Dünya Projesi: Şangay İşbirliği Örgütü”, E-Makale, http://nejatcogal.com/category/manset/2015/06/09/cok-kutuplu-dunya-projesi-sangay-isbirligi-orgutu/ (Erişim Tarihi:14.07.2019).
 • EREN, Erdem (2017), “Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi”, Strategic Public Management Journal, S.3(5), ss.77-94.
 • EROĞLU, İlhan, UÇGUNOĞLU, Meltem ve KANGAL, Nalan (2016), “Economic Integration Problem of Turkey: An Evaluation about Shanghai Cooperation Organization within the Frame of Alternative Searches”, Journal of Economics, Management and Trade, S.13(2), ss.1-18.
 • FOK, Marcella Lei-Yee, HAYES, Richard D, CHANG, Chin-Kuo, STEWART, Robert, CALLARD, Felicity J ve MORAN, Paul (2012), “Life Expectancy at Birth and All-Cause Mortality Among People With Personality Disorder”, Journal of Psychosomatic Research, S.73(2), ss.104-107.
 • GÜPGÜPOĞLU, Emre Rıfat (2019), “Shanghai Cooperation Organization and Turkey Relations”, Resolusi: Journal Sosial Politik, S.2(1), ss.45-54.
 • HAWKSWORTH, John ve COOKSON, Gordon (2006), The World in 2050: Beyond The Brıcs: A Boarder Look at Amerging Market Growth Prospects, Pricewaterhouse Coopers, Londra.
 • KARTAL, Burak ve SOFYALIOĞLU, Çiğdem (2011), “Türkiye’deki Gençliğin Şanghay İşbirliği Örgütüne Yönelik Tutumuna Pazarlama Perspektifiyle Bakış”, In International Conference On Eurasian Economies, Kyrgyzstan-Turkey Manas University ve Beykent University, 12-14 October 2011 – Bishkek, Kyrgyzstan ss.24-29.
 • KE, Xu, SAKSENA, Priyanka ve HOLLY, Alberto (2011), “The Determinants of Health Expenditure: A Country-Level Panel Data Analysis”, Geneva: World Health Organization, Results for Development Institute.
 • KOZMA, Tamas (2019), “The Shanghai Cooperation Organization on Turkey’s Energy Agenda” Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, S.13(1), ss.50-64.
 • MAHDIAN, Mehrdad, SEHAT, Mojbata, FAZEL, Mohammad Reza, RAHIMIAN, Habibollah ve MOHAMMADZADEH, Mandi (2016), “Life Expectancy at Birth in Aran-Bidgol Region, Iran, 2012: A Study Based on Corrected Health Houses Data”, International Journal of Epidemiologic Research, S.3(3), ss.259-267.
 • MENDELSON, Daniel N ve SCHWARTZ, William B. (1993), “The Effects of Aging and Population Growth on Health Care Costs”, Health Affairs, S.12(1), ss.119-125.
 • OECD (2011), “Health: Spending Continues to Outpace Economic Growth in Most OECD Countries”, E-News, https://www.oecd.org/els/healthsystems/healthspendingcontinuestooutpaceeconomicgrowthinmostoecdcountries.htm (Erişim Tarihi: 15.07.2019).
 • PANTUCCI, Raffaello ve PETERSEN, Alexandros (2013), “Turkey: Abandoning The EU for The SCO”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2013/02/turkey-abandoning-the-eu-for-the-sco/ (Erişim Tarihi: 15.07.2019).
 • REIDPATH, Daniel D. ve ALLOTEY, Pascale (2003), “Infant Mortality Rate as an İndicator of Population Health”, Journal of Epidemiology & Community Health, S.57(5), ss.344-346.
 • SAGBANSUA, Lutfu ve CAN, Nurettin (2011), “Shanghai Cooperation Organization, Turkic Republics and Turkey: Economic and Business Dimensions”, Canadian Social Science, S.7(2), ss.80-87.
 • SALOMON, Joshua A, WANG, Haidong, FREEMAN, Micahel K, VOS, Theo, FLAXMAN, Abraham D, LOPEZ, Alan D. ve MURRAY, Christopher J.L. (2012), “Healthy Life Expectancy for 187 Countries, 1990–2010: A Systematic Analysis for The Global Burden Disease Study 2010”, The Lancet, S.380(9859), ss.2144-2162.
 • SCHELL, Carl Otto, REILLY, Marie, ROSLING, Hans, PETERSON, Stefan ve EKSTROM, Anna Mia (2007), “Socioeconomic Determinants of İnfant Mortality: A Worldwide Study of 152 Low, Middle and High-İncome Countries, Scandinavian Journal of Public Health, S.35(3), ss.288-297.
 • SCO SUMMIT (2019), SCO Summit: PM Modi calls for greater cooperation among members: PTI Bishkek | Updated on June 14, 2019 Published on June 14, 2019, E-Report, https://www.thehindubusinessline.com/news/sco-summit-pm-modi-calls-for-greater-cooperation-among-members/article27936882.ece (Erişim Tarihi: 14.07.2019).
 • T. C. DIŞIŞLERI BAKANLIĞI (2019), Uluslarası Kuruluşlar ve İlişkilerimiz: Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ). http://www.mfa.gov.tr/sanghay-isbirligi-orgutu.tr.mfa (Erişim Tarihi: 15.07.2019).
 • YENER, M. Cüneyt (2013), “Küresel Düzende Yeni Arayışlar: Şangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, S.46, ss.71-93.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7368-7024
Author: Oğuz IŞIK
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4367-9466
Author: Sevilay KARAMAN (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mana598360, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {348 - 358}, doi = {10.33712/mana.598360}, title = {Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {IŞIK, Oğuz and KARAMAN, Sevilay} }
APA IŞIK, O , KARAMAN, S . (2019). Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (2) , 348-358 . DOI: 10.33712/mana.598360
MLA IŞIK, O , KARAMAN, S . "Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 348-358 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/49147/598360>
Chicago IŞIK, O , KARAMAN, S . "Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 348-358
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması AU - Oğuz IŞIK , Sevilay KARAMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.598360 DO - 10.33712/mana.598360 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 358 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.598360 UR - https://doi.org/10.33712/mana.598360 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması %A Oğuz IŞIK , Sevilay KARAMAN %T Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 2 %R doi: 10.33712/mana.598360 %U 10.33712/mana.598360
ISNAD IŞIK, Oğuz , KARAMAN, Sevilay . "Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 2 (September 2019): 348-358 . https://doi.org/10.33712/mana.598360
AMA IŞIK O , KARAMAN S . Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması. Yönetim Akademisi. 2019; 2(2): 348-358.
Vancouver IŞIK O , KARAMAN S . Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(2): 358-348.