Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 315 - 332 2019-09-30

İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği
The Role of Chambers of Industry and Commerce in the Local Development of Districts: The Case of Torbalı Chamber of Commerce

Vedat YILMAZ [1] , Nur ÇELİK EFŞAN [2]


M.Ö. 12.yüzyıldan günümüze kadar ticaret, ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin en önemli unsuru olarak görülmektedir. Ticaret, 12.ve 13. yüzyıllarda Orta Çağ’da aristokrasi ve burjuvazi arasında çıkan çatışmaların sonucunda burjuva sınıfının kentlerde yoğunlaşması ve endüstrileşmeyi başlatması ile önem kazanmıştır. Kentlerde önceleri küçük esnaf birlikleri olarak başlayan ticari hayat, coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeleşmenin artmasıyla ülkeler arası maden rezervlerinin oluştuğu ve dış ticarete eğilimin arttığı merkantilist dönemde ticari faaliyetlerin yürütülmesi noktasında daha organize kuruluşlara ihtiyaç bırakmıştır. 16. yüzyılın sonlarında sistematik hale gelen ticaret odaları, 20. yüzyılda ortaya çıkan yerelleşme akımının etkisiyle iyi yönetişim yaklaşımının önemli paydaşları arasına girmiştir. Bu çalışmada yerel ekonomik kalkınma yaklaşımı ekseninde Torbalı Ticaret Odası’nın yürüttüğü faaliyetler ve ilçe ekonomisine katkıları incelenmiştir. Araştırmanın yapılmasında odanın ilçe ekonomisi ve ilçe sorunlarının çözümüne ilişkin katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla oda yetkililerine; ilçenin tanıtımına, ilçe kanaat önderliği ve meclisteki yasama sürecine, işsizlikle mücadeleye ve yurt içi ve yurt dışındaki ticaret odaları ve fuarcılık hizmetlerine yönelik faaliyetleri konusunda sorular yöneltilmiştir.

Trade is seen as the most important element of economic relations between countries from the 12th century BC. to the present day. Trade gained importance in the 12th And 13th century as a result of the conflicts between the aristocracy and the bourgeoisie in the Middle Ages, when the bourgeois class intensified to the cities and started industrialization in the cities. Commercial life which started as small trades unions in the cities has left the need for more organized organizations with the formation of mineral reserves between countries with the increase of colonization with geographical discoveries and to carry out commercial activities in the mercantile period where the trend towards foreign trade has increased.The chambers of commerce, which became systematic in the late 16th century,became one of the important stakeholders of the good governance approach due to the localization movement that emerged in the 20thcentury. In this study, the activities carried out by Torbalı Chamber of Commerce on the basis of local economic development approach and their contributions to the county economy were examined. In order to reveal the chamber's contributions to the solution of district economy and district problems in the conduct of the research, questions were raised to the chamber authorities about the promotion of the district, the district opinion leadership and the legislative process in the assembly, the fight against unemployment and its activities for domestic and international chambers of commerce and fair services.

 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5174.pdf (Erişim Tarihi: 7.06.2019).
 • ATMACA, Yıldız (2018), “Yerel Kalkınma Politikaları ve Amaçları Doğrultusunda Kalkınma Ajansları ve Uygulanabilirliği”, II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA’18) Bildiriler Kitabı (Ed. Yılmaz Demirhan, Seyfettin Aslan, Müslüm Kayacı, Ömer Taylan), Dicle Üniversitesi Yayını, Diyarbakır, ss.427-436.
 • AYDEMİR, Cahit ve GÜNEŞ, Hüseyin Haşimi (2006), "Merkantilizmin Ortaya Çıkışı", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.5(15), ss.136-158.
 • BOZDOĞAN, Mine (2014), Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Nobel Yayınları, Ankara.
 • ÇETİN, Murat (2007), “Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, S.14(1), ss.153-170.
 • DEVİREN, Vatansever Nursen ve YILDIZ, Onur (2014), “Bölgesel Kalkınma Teorileri ve Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Politikalarına Etkileri", Akademik Bakış Dergisi, S.44, ss.1-35.
 • GÜRLER HAZMAN, Gülsüm (2011), Türkiye’de Belediyeler ve Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkıları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • HELMSING, Bert (2005), Local Economic Development in Africa: Introducing The Issues Enterprises, Communitiesand Local Government, Shaker Publisher, Maastricht.
 • KAYA, Erol (2001), Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşım: Yerel Kalkınma Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2.Baskı.
 • KONGOLO, Mukole (2010), "Job Creation Versus Job Sheddingand Live Role of Smalland Medium Sized Enterprises in Economic Development", African Journal of Business Management, S.4(11), ss.2288-2295.
 • LANDSBERG, Johann, MEYER, Danie F. ve MEYER, Natanya (2016), "The Roles of Business Chambers in Local Economic Development: The Perceptions of Business Chambers in The Vaal Triangle Region", International Journal of Busıness And Management Studıes, S.8(2), ss.66-83.
 • LEIGH, Nancey Green ve BLAKELY, Edward J. (2013), Planning Local Economic Development: Theoryand Practice, SAGE Publications, California, 5.Baskı.
 • LEIGH, Nancey Green ve BLAKELY, Edward J. (2017), Planning Local Economic Development: Theoryand Practice, SAGE Publications, California, 6.Baskı.
 • RODRIGUEZ-POSE, Andres (2001), The Role of The ILO in Implementing Local Economic Development Strategies in a Globalized World, LSE Publisher, London.
 • ŞANLI, Bahar Fatma (2004), "Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar", Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, S.1, ss.160-166.
 • T. C. TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2014), Torbalı Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı, Torbalı Belediye Başkanlığı Yayını, İzmir.
 • TOBB - TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (2017), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Faaliyet Raporu, TOBB Yayını, Ankara.
 • TROUSDALE, William (2005), Promoting Local Economic Development Through Strategic Planning - Volume:5 Trainer's Guide, United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) Published, Nairobi - Kenya. http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/LEDVol5English.pdf (Erişim Tarihi: 07.06.2019).
 • ZYL, Van (1994), Development Management: A Training Perspective, Halfway House, DBSA.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4624-9824
Author: Vedat YILMAZ (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8210-3139
Author: Nur ÇELİK EFŞAN
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mana609636, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {315 - 332}, doi = {10.33712/mana.609636}, title = {İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Vedat and ÇELİK EFŞAN, Nur} }
APA YILMAZ, V , ÇELİK EFŞAN, N . (2019). İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (2) , 315-332 . DOI: 10.33712/mana.609636
MLA YILMAZ, V , ÇELİK EFŞAN, N . "İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 315-332 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/49147/609636>
Chicago YILMAZ, V , ÇELİK EFŞAN, N . "İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 315-332
RIS TY - JOUR T1 - İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği AU - Vedat YILMAZ , Nur ÇELİK EFŞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.609636 DO - 10.33712/mana.609636 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 332 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.609636 UR - https://doi.org/10.33712/mana.609636 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği %A Vedat YILMAZ , Nur ÇELİK EFŞAN %T İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 2 %R doi: 10.33712/mana.609636 %U 10.33712/mana.609636
ISNAD YILMAZ, Vedat , ÇELİK EFŞAN, Nur . "İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 2 (September 2019): 315-332 . https://doi.org/10.33712/mana.609636
AMA YILMAZ V , ÇELİK EFŞAN N . İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği. Yönetim Akademisi. 2019; 2(2): 315-332.
Vancouver YILMAZ V , ÇELİK EFŞAN N . İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(2): 332-315.