BibTex RIS Cite

-

Year 1997, Volume: 9 Issue: 9, 37 - 48, 11.10.2013

Abstract

-

ANAOKULU EĞİTİMİNİN YARATICILIK VE YARATICI PROBLEM-ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Year 1997, Volume: 9 Issue: 9, 37 - 48, 11.10.2013

Abstract

Yaratıcılık, son günlerde günlük yaşantımızda çok sık kullanmaya başlanan algılama, bilinçlilik, duyarlılık, yeniliğe açıklık, esneklik, sezgi, kavrama yeteneği ve buluş gibi zihinsel süreçleri içeren bir kavramdır. Latince karşılığı, "creare" sözcüğünden gelir, bu sözcük, "doğurmak, yaratmak ve meydana getirmek" anlamındadır. 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language tr;
Journal Section Articles
Authors

Esra Aslan This is me

Ebru Aktan This is me

İşık Kamaraj This is me

Publication Date October 11, 2013
Published in Issue Year 1997 Volume: 9 Issue: 9

Cite

APA Aslan, E., Aktan, E., & Kamaraj, İ. (2013). ANAOKULU EĞİTİMİNİN YARATICILIK VE YARATICI PROBLEM-ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(9), 37-48.