ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ

Hamza AKENGİN [1] , Hülya KAYALI [2]


ÖZET

Eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli sorunlarından biri
değiştirilmek istenen davranış veya kazandırılan bilginin kalıcılığını sağlamaktır. Bilgilerin kalıcılığı üzerinde çeşitli faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Derslerin uygulamaya yönelik olup olmaması, kazandırılmak istenen bilgilerin soyutluğu ve öğretim yöntemleri söz konusu faktörlerden bir
kaçını oluşturmaktadır.

Sosyal bilimler içerisinde öğrencilerin öğrenmekte en çok zorlandığı ders coğrafyadır. Üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinde öğrenim gören ve anket uygulamasına katılan bazı öğrenciler ile yapılan görüşmelerde ÖSS’de en fazla yanlış cevaplanan soru grubunu coğrafya sorularının oluşturduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin sınavda gösterdikleri başarı ile coğrafya sorularını doğru cevaplama arasında ilişki olduğu dikkati çekmektedir.

Bu araştırmada tarama metodu kullanılarak, mezun olunan lise, sınıftaki öğrenci sayısı, uygulanan öğretim yöntemi ve öğrencilerin bu dersi sevip sevmedikleri gibi değişkenlerin coğrafya bilgilerinin kalıcılığı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.

Araştırmada uygulanan anket öğrencilerin kişisel bilgilerini, öğretim üzerinde etkili olduğu düşünülen değişkenleri ve özellikle genel ve Türkiye coğrafyası bilgilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşan bölümlerden oluşmaktadır.

Araştırmadan elde edilen verilerin öğrenmedeki kalıcılığın uzun süreli olabilmesi için neler yapılması gerektiği hususunda hem öğretmenlere ve hem de programcılara faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Coğrafya, coğrafya öğretimi, coğrafya öğretim yöntemleri, sosyal bilim, sosyal bilimler öğretimi, öğretimde kalıcılık.

ABSTRACT

One of the most important problems of education-teaching activities is to provide permanency of gained information or behaviors wanted to be modified. It’s known that various factors have on effect on information in terms of permanency. Lectures toward to practice, the abstraction of desired
information and instruction methods yield some of these factors.

In social sciences, geography is the most difficult course for students to learn. It’s understood from the interviews, done whit social science department students, geography questions include the most wrong answers in ÖSS. It’s realized that there is a relation between success of exam and correct answers in terms of geography questions.

In this study, by using survey method, the effects of the graduated school, number of students in classroom, instruction method, and students attribute to the course on permanent geography knowledge is examined.

Applied inquiry in this research consists of some parts such as personal information, the variables having an effect on teaching, and questions to examine General and Turkey’s geography knowledge.

It’s considered that the findings are very useful for both teachers and programmers to decide what should be done in terms of providing permanent information.

Key Words: Geography, geography instruction, method of geography, social science, permanency in teaching.

Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hamza AKENGİN

Author: Hülya KAYALI

Dates

Publication Date : September 20, 2013

Bibtex @ { marucog3653, journal = {Marmara Coğrafya Dergisi}, issn = {1303-2429}, eissn = {2147-7825}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2013}, volume = {0}, pages = { - }, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Akengi̇n, Hamza and Kayalı, Hülya} }
APA Akengi̇n, H , Kayalı, H . (2013). ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ . Marmara Coğrafya Dergisi , 0 (8) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marucog/issue/455/3653
MLA Akengi̇n, H , Kayalı, H . "ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ" . Marmara Coğrafya Dergisi 0 (2013 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/marucog/issue/455/3653>
Chicago Akengi̇n, H , Kayalı, H . "ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ". Marmara Coğrafya Dergisi 0 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ AU - Hamza Akengi̇n , Hülya Kayalı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Marmara Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 0 IS - 8 SN - 1303-2429-2147-7825 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Marmara Coğrafya Dergisi ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ %A Hamza Akengi̇n , Hülya Kayalı %T ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ %D 2013 %J Marmara Coğrafya Dergisi %P 1303-2429-2147-7825 %V 0 %N 8 %R %U
ISNAD Akengi̇n, Hamza , Kayalı, Hülya . "ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ". Marmara Coğrafya Dergisi 0 / 8 (September 2013): - .
AMA Akengi̇n H , Kayalı H . ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ. Marmara Coğrafya Dergisi. 2013; 0(8): -.
Vancouver Akengi̇n H , Kayalı H . ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ. Marmara Coğrafya Dergisi. 2013; 0(8): -.
IEEE H. Akengi̇n and H. Kayalı , "ÜNİVERSİTE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA BİLGİLERİNİN KALICILIĞI ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ", Marmara Coğrafya Dergisi, vol. 0, no. 8, Sep. 2013