Year 2011, Volume 0 , Issue 24, Pages 26 - 48 2013-09-27

COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Hamza AKENGİN [1] , Sevgi SÜER [2]


Eğitimde terim ve kavramlar, çeşitli olgu ve olayların tanımlanması açısından son derece önemlidir. Kavramlar bilgilerin yapı taşları olarak kabul edilmektedir. Temel vatandaşlık becerilerinin kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler öğretiminde ve Sosyal Bilgiler dersi içerisinde yer alan konuların öğretiminde kavramların önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada 6. sınıf Sosyal Bilgiler programında yer alan coğrafi kavramlar bakımından öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyleri tespit edilmeye çalışılarak, bu kavramların çeşitli yöntem-tekniklerle ne kadar öğretilip geliştirilebildiğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu araştırma öğretmenlerin kendi uygulamalarını gözlemleme, önceden var olan ya da öğretim sürecinde ortaya çıkan bir sorunu anlama ve çözümleri üretmeye yönelik bir sorgulama süreci olarak bilinen ve daha çok nitel araştırma ağırlıklı eylem araştırması olarak planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Ülkemiz ve Dünya” adlı ünitede yer alan 18 kavram seçilmiştir. Veriler başarı testi, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve tutum ölçeği ile toplanmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen verilerim değerlendirilmesi, uygulanan kavram öğretim teknikleri ile öğrencilerin coğrafya konularına yönelik tutumları ve kavramları öğrenme düzeyinde artış olduğu tespit edilmiştir.
Sosyal Bilgiler, coğrafi kavramlar, kavram öğretimi, hazırbulunuşluk düzeyi
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hamza AKENGİN

Author: Sevgi SÜER

Dates

Publication Date : September 27, 2013

Bibtex @ { marucog3830, journal = {Marmara Coğrafya Dergisi}, issn = {1303-2429}, eissn = {2147-7825}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {26 - 48}, doi = {}, title = {COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Akengi̇n, Hamza and Süer, Sevgi} }
APA Akengi̇n, H , Süer, S . (2013). COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA . Marmara Coğrafya Dergisi , 0 (24) , 26-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marucog/issue/471/3830
MLA Akengi̇n, H , Süer, S . "COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA" . Marmara Coğrafya Dergisi 0 (2013 ): 26-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/marucog/issue/471/3830>
Chicago Akengi̇n, H , Süer, S . "COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA". Marmara Coğrafya Dergisi 0 (2013 ): 26-48
RIS TY - JOUR T1 - COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA AU - Hamza Akengi̇n , Sevgi Süer Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Marmara Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 48 VL - 0 IS - 24 SN - 1303-2429-2147-7825 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Marmara Coğrafya Dergisi COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA %A Hamza Akengi̇n , Sevgi Süer %T COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA %D 2013 %J Marmara Coğrafya Dergisi %P 1303-2429-2147-7825 %V 0 %N 24 %R %U
ISNAD Akengi̇n, Hamza , Süer, Sevgi . "COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA". Marmara Coğrafya Dergisi 0 / 24 (September 2013): 26-48 .
AMA Akengi̇n H , Süer S . COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Marmara Coğrafya Dergisi. 2013; 0(24): 26-48.
Vancouver Akengi̇n H , Süer S . COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Marmara Coğrafya Dergisi. 2013; 0(24): 26-48.
IEEE H. Akengi̇n and S. Süer , "COĞRAFİ KAVRAMLAR BAKIMINDAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ VE BU KAVRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA", Marmara Coğrafya Dergisi, vol. 0, no. 24, pp. 26-48, Sep. 2013