Year 2012, Volume 25 , Issue 1, Pages 20 - 25 2015-02-25

Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi

Makbule TAN [1] , Nilgün ÖZÇAKAR [2] , Mehtap KARTAL [3]


Amaç: Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtisas yapan asistan hekimlerin uzmanlık tercihleriyle ilgili memnuniyetlerinin, yaşam ve eğitim koşullarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada; demografik bilgiler ile Minnesota İş Doyum Ölçeği’nden oluşan 51 soruluk anket yüz yüze görüşme yöntemiyle çalışmaya katılmayı kabul eden 252 asistan hekime uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %92,1’i çalışmakta oldukları bölüme isteyerek başlamıştı. Uzmanlık eğitimi tercihinde sırasıyla uzmanlaşma isteği (%52,0), mesleki ideali olması (%51,2), uzmanlık dalının geleceğinin parlak olması (%50,4) dikkate alınmıştı. Maddi getiri %25,8’inin tercihini etkilemekle birlikte %72,2’si elde edilen geliri yetersiz buluyordu. İş doyumu puan ortalaması 3,39±0,59 bulundu. İsteyerek gelenlerde, nöbet sayısı az olanlarda, bölümdeki eğitim hedefinin öncelikli olduğunu, hekimlik dışı işlerde kullanılmadığını düşünenlerde, çalışma ortamının fiziki şartlarını ve maaşını yeterli bulanlarda, eğitimi genel olarak yeterli görenlerde, anlamlı olarak iş doyumu puanları yüksekti (p < 0,05). Sonuç: Asistan hekimlerin memnuniyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek iş doyumunu arttırarak daha iyi bir çalışma ortamı oluşturulmasına olanak sağlar.
Asistan hekimler, Tıpta uzmanlık eğitimi, İş doyumu
 • 1. Akdağ R (editör). Sağlık personeli memnuniyet araştırması. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ankara: Opus Yayıncılık, 2010:Vİİİ , 43.
 • 2. Gothe H, Köster A, Storz P, Nolting H, Häussler B. Job satisfaction among doctors. Dtsch Arztebl 2007;104:A1394–9.
 • 3. Demiral Y, Akvardar Y, Ergör A. Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006;20:157-64.
 • 4. Freeborn DK. Satisfaction, commitment and physiological well-being among HMO physicians. West J Med 2001;174:13-18.
 • 5. Cedfeldt AS, Bower EA, English C, Grady-Weliky TA, Girard DE, Choi D. Personal time off and residents’ career satisfaction, attitudes and emotions. Med Educ 2010;44:977–84. doi:10.1111/j.1365- 2923.2010.03773.x
 • 6. Çetinkanat C. Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000.
 • 7. Grant AM, Shin J. Work motivation: Directing, energizing, and maintaining effort (and research). In: Ryan MN, editor. Oxford Handbook of Motivation. Oxford: Oxford University Press, 2011:13. Available at: http://www.management.wharton.upenn.edu/grant/GrantShinMotivati onHandbook2011.pdf. Accessed August 12,2011.
 • 8. von Websky MW, Oberkofler CE, Rufibach K, et al. Trainee satisfaction in surgery residency programs: modern management tools ensure trainee motivation and success. Article in press. Surgery 2011 Oct 5. doi:10.1016/j.surg.2011.07.037
 • 9. Gün İ, Öztürk A, Öztürk Y. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi intern doktorlarının tıp eğitimine ve tıpta uzmanlık sınavına bakışlarının değerlendirilmesi. Toplum ve Hekim 2004;19:154-8.
 • 10. Gülpınar MA. Uzmanlık eğitimi dönemi ve çerçeve eğitim programı geliştirme rehberi. Tıp Eğitimi Dünyası 2011;30:29-59.
 • 11. Baycan A. An analysis of several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985.
 • 12. Tözün M, Çulhacı A, Ünsal A. Aile hekimliği sisteminde birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin iş doyumu (Eskişehir). TAF Prev Med Bull 2008;7:377-84.
 • 13. Akpınar F, Borlu A, Şarlı M, ve ark. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ihtisas yapan asistanların yaşam biçimleri ve karşılaştıkları sorunlar. TAF Prev Med Bull 2008;7:311-6.
 • 14. Yaşan A, Eşsizoğlu A, Yalçın M, Özkan M. Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Univ Tip Fakul Derg 2008;35:228-33.
 • 15. Yıldız N, Yolsan N, Ay P, Kıyan A. İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan hekimlerde iş doyumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2003;66:34-41
 • 16. Özyurt A, Hayran O, Sur H. Predictors of burnout and job satisfaction among Turkish physicians. Q J Med 2006;99:161-9. doi:10.1093/ qjmed/hc1019
 • 17. Sevimli F, İşcan ÖF. Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Academic Review 2005;5:55-64.
 • 18. Karaoğlu L, Şahin T, Eğri M, ve ark. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan hekimlerin mesleki memnuniyet düzeyi. Toplum Hekimliği Bülteni 2006;25:7-14.
 • 19. Gültekin K, Söylemez A, Dereboy F, ve ark. Ege ve Adnan Menderes tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi: tıpta uzmanlık öğrencisi bakış açısı ile. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006;7:17-21.
 • 20. Yeo H, Viola K, Berg D, et al. Attitudes, training experiences, and professional expectations of US general surgery residents. JAMA 2009;302:1301-8.
 • 21. Takahash O, Ohde S, Jacobs JL, Tokuda Y, Omata F, Fukui T. Residents’ experience of scholarly activities is associated with higher satisfaction with residency training. J Gen Intern Med 2009;24:716–20. doi: 10.1007/s11606-009-0970-4
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Makbule TAN

Author: Nilgün ÖZÇAKAR

Author: Mehtap KARTAL

Dates

Publication Date : February 25, 2015

Bibtex @ { marumj2824, journal = {Marmara Medical Journal}, issn = {1019-1941}, eissn = {1309-9469}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2015}, volume = {25}, pages = {20 - 25}, doi = {}, title = {Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Tan, Makbule and Özçakar, Nilgün and Kartal, Mehtap} }
APA Tan, M , Özçakar, N , Kartal, M . (2015). Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi . Marmara Medical Journal , 25 (1) , 20-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marumj/issue/400/2824
MLA Tan, M , Özçakar, N , Kartal, M . "Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi" . Marmara Medical Journal 25 (2015 ): 20-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/marumj/issue/400/2824>
Chicago Tan, M , Özçakar, N , Kartal, M . "Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi". Marmara Medical Journal 25 (2015 ): 20-25
RIS TY - JOUR T1 - Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi AU - Makbule Tan , Nilgün Özçakar , Mehtap Kartal Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Marmara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 25 VL - 25 IS - 1 SN - 1019-1941-1309-9469 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Medical Journal Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi %A Makbule Tan , Nilgün Özçakar , Mehtap Kartal %T Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi %D 2015 %J Marmara Medical Journal %P 1019-1941-1309-9469 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Tan, Makbule , Özçakar, Nilgün , Kartal, Mehtap . "Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi". Marmara Medical Journal 25 / 1 (February 2015): 20-25 .
AMA Tan M , Özçakar N , Kartal M . Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi. Marmara Med J. 2015; 25(1): 20-25.
Vancouver Tan M , Özçakar N , Kartal M . Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi. Marmara Medical Journal. 2015; 25(1): 20-25.
IEEE M. Tan , N. Özçakar and M. Kartal , "Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi", Marmara Medical Journal, vol. 25, no. 1, pp. 20-25, Feb. 2015