Year 2011, Volume 9 , Issue 36, Pages 15 - 27 2012-11-16

INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Gül ESER [1] , Şebnem ENSARİ [2] , Mukaddes BAHAR [3] , Uğur YOZGAT [4]


Abstract:

Due to the increase in the usage of ecommunication,
many authors suggest that young generation
tend to use electronic messaging more than traditional face to
face communication. However, the number of research
findings is still insufficient regarding this issue. The aim of
this study is to examine university students’ preferences
between these two alternative communication ways. In order to
examine this subject, a survey consisting of 36 questions was
applied to 419 university students. The questionnaire focused
on four main dimensions of communication; information
richness, ease of use/usefulness, emotion express and social
presence. Results of the analysis showed that students prefer
face to face communication for emotion express, usefulness
and social presence whereas they prefer IM for information
richness.

Özet:

Birçok yazar elektronik iletişimde meydana gelen
gelişmeler nedeniyle yeni neslin elektronik mesajlaşmayı
geleneksel iletişim yöntemlerinden daha fazla kullandığını
belirtmektedir. Bu görüşü destekleyen araştırma bulgularının
ise sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu araştırma Türk
öğrencilerinin hızlı ileti ve yüz yüze iletişime ilişkin tercihlerini
incelemektedir. Bu amaçla 36 sorudan oluşan bir anket formu
Marmara Üniversitesi’nin 419 öğrencisi tarafından
yanıtlanmıştır. Anket formu bilgi zenginliği, kullanım
kolaylığı/yararlılık, duygu aktarımı ve hazır bulunma olmak
üzere iletişimin dört boyutuna odaklanmıştır. Analiz sonuçları
öğrencilerin duygu aktarımı, yararlılık ve hazır bulunma
boyutları için yüz yüze iletişimi; bilgi zenginliği için ise hızlı
iletiyi tercih ettiklerini göstermektedir.

Instant Messaging, Face to Face Communication, Usage of Emoticons, Information Richness, Ease of Use, Usefulness, Emotion Express, Social Presence. - Hızlı İleti, Yüz Yüze İletişim, His Simgeleri, Bilgi Zenginliği, Kullanım Kolaylığı, Yararlılık, Duygu A
Primary Language tr
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Gül ESER

Author: Şebnem ENSARİ

Author: Mukaddes BAHAR

Author: Uğur YOZGAT

Dates

Publication Date : November 16, 2012

Bibtex @ { maruoneri187766, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2012}, volume = {9}, pages = {15 - 27}, doi = {10.14783/od.v9i36.1012000260}, title = {INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Eser, Gül and Ensari̇, Şebnem and Bahar, Mukaddes and Yozgat, Uğur} }
APA Eser, G , Ensari̇, Ş , Bahar, M , Yozgat, U . (2012). INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Öneri Dergisi , 9 (36) , 15-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17899/187766
MLA Eser, G , Ensari̇, Ş , Bahar, M , Yozgat, U . "INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Öneri Dergisi 9 (2012 ): 15-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17899/187766>
Chicago Eser, G , Ensari̇, Ş , Bahar, M , Yozgat, U . "INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Öneri Dergisi 9 (2012 ): 15-27
RIS TY - JOUR T1 - INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Gül Eser , Şebnem Ensari̇ , Mukaddes Bahar , Uğur Yozgat Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 27 VL - 9 IS - 36 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Gül Eser , Şebnem Ensari̇ , Mukaddes Bahar , Uğur Yozgat %T INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2012 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 9 %N 36 %R %U
ISNAD Eser, Gül , Ensari̇, Şebnem , Bahar, Mukaddes , Yozgat, Uğur . "INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Öneri Dergisi 9 / 36 (November 2012): 15-27 .
AMA Eser G , Ensari̇ Ş , Bahar M , Yozgat U . INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Öneri Dergisi. 2012; 9(36): 15-27.
Vancouver Eser G , Ensari̇ Ş , Bahar M , Yozgat U . INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Öneri Dergisi. 2012; 9(36): 15-27.