Oneri
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Marmara University |


ÖNERİ is a peer-reviewed and biannually published scientific journal of Marmara University Institute of Social Sciences. ÖNERİ accepts articles both in English and Turkish. The journal is indexed in EBSCO, ULRICHSWEB, DOAJ, ECONLIT, PROQUEST and ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.


Oneri

ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Marmara University |
Cover Image


ÖNERİ is a peer-reviewed and biannually published scientific journal of Marmara University Institute of Social Sciences. ÖNERİ accepts articles both in English and Turkish. The journal is indexed in EBSCO, ULRICHSWEB, DOAJ, ECONLIT, PROQUEST and ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.


Volume 15 - Issue 54 - Jul 30, 2020
 1. THE EFFECT OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL POWER ON THE POLITICAL REGIME: A COMPARATIVE ANALYSIS OF YELTSIN AND PUTIN PERIODS
  Pages 305 - 324
  Adnan SEYAZ
 2. “MÜZAKERECİ İLETİŞİMİ”: 2019 YILI İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜLERİNDEKİ İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN İLETİŞİMSEL SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 325 - 349
  Atalay BAHAR
 3. GREY WOLF OPTIMIZER BASED RECURRENT FUZZY REGRESSION FUNCTIONS FOR FINANCIAL DATASETS
  Pages 350 - 366
  Nihat TAK
 4. KAİMENİN BİRLİKTE TEDAVÜL EDEN GÖLGESİ: SAHTE KAİMELER VE BAZI SAHTE KAİME ÖRNEKLERİ (1840-1923)
  Pages 367 - 411
  Muharrem ÖZTEL
 5. THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON EMPLOYMENT AT REGIONAL LEVEL: THE CASE OF TURKEY
  Pages 412 - 430
  Orkun ÇELİK
 6. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜMENİN ÇEVRE ÜZERİNDE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 431 - 462
  Emre AKUSTA , Raif CERGİBOZAN
 7. IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL SOCIAL PERFORMANCE AND GDP PER CAPITA? EVIDENCE FROM THE G-20 COUNTRIES
  Pages 463 - 479
  Güler ARAS , Filiz MUTLU YILDIRIM
 8. INTEGRATED REPORTING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN TURKEY
  Pages 481 - 506
  Cemal İBİŞ , Nesim MİZRAHİTOKATLI
 9. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ENDİŞELERİ VE TUTUMLARI: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 506 - 528
  Nazmiye EKİNCİ , Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
 10. Z KUŞAĞININ TATİLE YÖNELİK İLGİLENİMİ
  Pages 529 - 554
  Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN , Elçin NOYAN , Ali Naci KARABULUT
 11. POLİTİK YETİNİN ÖRGÜTSEL SAPMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MERİTOKRASİNİN ROLÜ
  Pages 555 - 585
  Tolga Anıl TOPDEMİR , Ayla Zehra ÖNCER
 12. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DIŞA UYUM BECERİSİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE YETENEK YÖNETİMİNİN ARACILIK ROLÜ: TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 586 - 609
  Muhammed Esat ERDOĞAN
 13. TURİSTİK HALI VE DERİ MAĞAZALARI İLE SEYAHAT ACENTALARI ARASINDAKİ GÜNCEL SORUNLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KUŞADASI VE SELÇUK ÖRNEĞİ
  Pages 610 - 643
  Vedat ACAR , Kağan KARAOSMANOĞLU , Yiğit Can ŞENBAHAR
 14. TAKIM SÜREÇLERİNİN TAKIM ETKİNLİĞİ VE BAŞARISINA ETKİSİ: TÜRKİYE’DE HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 644 - 671
  Meral DÜLGER TAŞKIN