Year 2014, Volume 11 , Issue 41, Pages 57 - 76 2014-03-10

DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION

Adem BALTACI [1] , Hüseyin BURGAZOĞLU [2]


Özet
Günümüzün en popüler değerlendirme sistemi olarak kabul edilen 360 derece değerlendirme sistemi gücünü, farklı kaynaklardan elde edilecek olan sonuçların daha objektif ve kapsayıcı olacağı görüşünden almaktadır. Ancak burada hangi değerlendiricinin daha geçerli ve güvenilir bilgi sağladığı halen belirsizliğini koruyan bir konudur. Bu belirsizliğe rağmen 360 derece değerlendirme sistemi çalışana kendini ve diğerlerini değerlendirme şansı tanıyor olması nedeniyle sistemden duyulan tatmini arttırmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, değerlendirme sisteminden duyulan tatmin ve değerlendiriciler arası güvenilirlik özelinde 360 derece değerlendirme sistemi ele alınmıştır. Bu amaçla bu sistemi uygulayan bir işletmenin çalışanlarının değerlendirme sonuçları incelenmiş ve ayrıca çalışanlara sistemden duydukları tatmini ölçen bir anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda demografik değişkenlerin performans puanları üzerinde olmasa da farklı kaynaklardan gelen değerlendirmeler üzerinde etkili olabildiği görülmüştür. Ayrıca üstlerin çalışanların gerçek performans puanlarına en yakın değerlendirmeleri yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sisteme karşı duyulan tatmin ile çalışanların performansları arasında kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir.

Abstract
The 360-degree appraisal system, viewed as today’s most popular appraisal system, gets its strength from the view that results from different sources would be much more objective and inclusive. Yet, the question of exactly which rating source provides relatively more valid and reliable information remains to be answered. This uncertainty notwithstanding, the 360-degree performance appraisal system leads to higher satisfaction with the system as it allows employees to assess both themselves and others. Against this background, this study addresses the 360-degree performance appraisal system, focusing on satisfaction with the system in general, and interrater reliability in particular. To that end, first, appraisal results of employees working in a company that implements the appraisal system are examined, and then, a questionnaire measuring the satisfaction level with the appraisal system is given to the employees. Results suggest that demographical characteristics can influence assessment from different sources, though they do not affect performance ratings. Further, it is observed that supervisors’ ratings are much closer to real performance ratings. This study has also found a strong correlation between satisfaction with the appraisal system and performance ratings of employees.

360 Derece Performans Değerlendirme, Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik, Tatmin - 360-Degree Performance Appraisal, Interrater Reliability, Satisfaction
Primary Language tr
Journal Section Makale Başvuru
Authors

Author: Adem BALTACI

Author: Hüseyin BURGAZOĞLU

Dates

Publication Date : March 10, 2014

Bibtex @ { maruoneri187847, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {57 - 76}, doi = {10.14783/od.v11i41.5000011266}, title = {DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION}, key = {cite}, author = {BALTACI, Adem and BURGAZOĞLU, Hüseyin} }
APA BALTACI, A , BURGAZOĞLU, H . (2014). DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION. Öneri Dergisi , 11 (41) , 57-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17902/187847
MLA BALTACI, A , BURGAZOĞLU, H . "DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION". Öneri Dergisi 11 (2014 ): 57-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17902/187847>
Chicago BALTACI, A , BURGAZOĞLU, H . "DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION". Öneri Dergisi 11 (2014 ): 57-76
RIS TY - JOUR T1 - DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION AU - Adem BALTACI , Hüseyin BURGAZOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 76 VL - 11 IS - 41 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION %A Adem BALTACI , Hüseyin BURGAZOĞLU %T DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION %D 2014 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 11 %N 41 %R %U
ISNAD BALTACI, Adem , BURGAZOĞLU, Hüseyin . "DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION". Öneri Dergisi 11 / 41 (March 2014): 57-76 .
AMA BALTACI A , BURGAZOĞLU H . DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION. Öneri Dergisi. 2014; 11(41): 57-76.
Vancouver BALTACI A , BURGAZOĞLU H . DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION. Öneri Dergisi. 2014; 11(41): 76-57.