Year 2014, Volume 11 , Issue 42, Pages 127 - 139 2014-08-19

RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Fatih ŞENTÜRK [1] , Hakkı FINDIK [2]


Özet
Ekonomi literatüründe neo-klasik döneme kadar ekonomi ve psikoloji bilimleri arasındaki bağ göz ardı
edilerek, insanın salt rasyonel kararlar alan bir varlık olduğu ifade edilmiştir. Ancak son otuz yıllık dönemde
insanların, ekonomik kararlar alırken psikolojiye ilişkin çeşitli faktörlerden de etkilendiğini savunan
“Davranışsal Yaklaşım”, farklı bir bakış ortaya koymuştur. Bu yaklaşımın öncüleri, D. Kahneman ve A.
Tversky belirsizlik ortamında karar alan bireylerin davranışlarını incelemiş ve insanların, riskten kaçınma
eğilimlerinin kazanma isteklerine galip geldiğini ve her zaman rasyonel davranışlar sergileyemediklerini
ileri sürmüşlerdir. Yapmış oldukları birçok deneysel çalışma ile kayıpların verdiği acının, kazançların verdiği
tatminden iki kat daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Bu makalede insan psikolojisinin ekonomik
tercihlere etkilerine değinilmiş ve özellikle risk altında karar verme konusunda bireyin irrasyonel davranışlar
gösterdiği çeşitli örnekler ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.

Abstract
Ignoring the connection between the economics and psychological sciences until the neo-classical term
in economics literature, it has been stated that human is a creature taking only rational decisions. However,
in the last thirty years, a different approach named “Behavioural Approach” that argues that people are 

influenced also by various factors related with psychology while taking decisions with economy has occured.
The pioneers of this approach, D. Kahneman and A. Tversky examined the behaviours of the individuals
who make decision in an uncertainty environment and put forward that people’s tendency of avoiding
risks defeats their willing to win and that they cannot always behave rationally. With many experimental
studies they carried out, they determined that the sadness caused by the losses are two times more than the
satisfaction given by the gains. In this respect, the effects of human psychology on economic preferences
have been handled and in particular the fact that an individual displays irrational behaviours while he is
deciding under risk have been tried to be explained in the light of different examples.

Rasyonel Seçim Teorisi, Davranışsal Yaklaşım, Beklenti Teorisi, Risk Altında Karar Verme - Rational Choice Theory, Behavioral Approach, Prospect Theory, Decisions Under Risk and Uncertainty
Primary Language tr
Journal Section Makale Başvuru
Authors

Author: Fatih ŞENTÜRK

Author: Hakkı FINDIK

Dates

Publication Date : August 19, 2014

Bibtex @ { maruoneri187875, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {127 - 139}, doi = {10.14783/od.v11i42.5000065510}, title = {RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Şentürk, Fatih and Fındık, Hakkı} }
APA Şentürk, F , Fındık, H . (2014). RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ . Öneri Dergisi , 11 (42) , 127-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17903/187875
MLA Şentürk, F , Fındık, H . "RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ" . Öneri Dergisi 11 (2014 ): 127-139 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17903/187875>
Chicago Şentürk, F , Fındık, H . "RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Öneri Dergisi 11 (2014 ): 127-139
RIS TY - JOUR T1 - RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AU - Fatih Şentürk , Hakkı Fındık Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 139 VL - 11 IS - 42 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %A Fatih Şentürk , Hakkı Fındık %T RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %D 2014 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 11 %N 42 %R %U
ISNAD Şentürk, Fatih , Fındık, Hakkı . "RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Öneri Dergisi 11 / 42 (August 2014): 127-139 .
AMA Şentürk F , Fındık H . RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Öneri Dergisi. 2014; 11(42): 127-139.
Vancouver Şentürk F , Fındık H . RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Öneri Dergisi. 2014; 11(42): 127-139.


Davranışsal İktisat Bağlamında Kamu Çalışanlarının Tüketim Davranış Eğilimleri
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Rüştü YAYAR
https://doi.org/10.25294/auiibfd.559370