Year 2016, Volume 12 , Issue 45, Pages 515 - 535 2016-02-13

ASSESSING GOING-CONCERN ASSUMPTION: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL (BIST) INDUSTRIAL INDEX
İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ

Serkan TERZİ [1] , Metin ATMACA [2] , Begüm ÖKTEM [3]


The purpose of this paper is to develop a reliable model for the Industrial Index of Borsa Istanbul (BIST) to evaluate of going-concern. Variables consisting of financial statements and activity reports between the years 2009-2014 of firms that are publicly exchanged in BIST Industrial Index were used in the research. Among the variables selected a correlation analysis was conducted to test whether multi- collinearity existed or not. Based on the results of correlation analysis the paper formed four models by using logistic regression method. 

The results of logistic regression analysis put forward a statistically significant relationships among several variables namely; going-concern of the firm and the period between the balance sheet date and the date of audit report, firm’s size of assets, revenue of the firm, the risk of failure with respect to financial factors, financial leverage ratio, ratio of working capital to total assets and ratio of cash from operating activities to total assets. Moreover, 80% success rate for four models that were formed in the paper was obtained. 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin sürekliliğinin değerlendirilmesinde Borsa İstanbul (BİST) Sınaî Endeksi için güvenilir bir model geliştirilmesidir. Bunun için BIST Sınaî İndeksinde işlem gören işletme- lerin 2009-2014 yıllarına ilişkin finansal tablolarından ve faaliyet raporlarından elde edilen değişkenler kullanılmıştır. Seçilen değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığı korelasyon analiziyle tespit edilmiştir. Çalışmada korelasyon analizi sonucuna göre lojistik regresyon yöntemi kullanılarak dört model oluşturulmuştur.

Lojistik regresyon analizi sonucuna göre işletmenin sürekliliği ile bilanço tarihi ve denetçi rapo- runun tarihi arasında geçen süre, işletmenin aktif büyüklüğü, işletmenin cirosu (hasılatı), finansal açıdan başarısızlık riski, finansal kaldıraç oranı, çalışma sermayesinin toplam aktife oranı ve işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının toplam aktife oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada oluşturulan dört modelin de başarı oranı %80 olarak belirlenmiştir. 

Primary Language tr
Journal Section Makale Başvuru
Authors

Author: Serkan TERZİ

Author: Metin ATMACA

Author: Begüm ÖKTEM

Dates

Publication Date : February 13, 2016

Bibtex @ { maruoneri187981, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {515 - 535}, doi = {10.14783/od.v12i45.1000020024}, title = {İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TERZİ, Serkan and ATMACA, Metin and ÖKTEM, Begüm} }
APA TERZİ, S , ATMACA, M , ÖKTEM, B . (2016). İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ. Öneri Dergisi , 12 (45) , 515-535 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17906/187981
MLA TERZİ, S , ATMACA, M , ÖKTEM, B . "İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ". Öneri Dergisi 12 (2016 ): 515-535 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17906/187981>
Chicago TERZİ, S , ATMACA, M , ÖKTEM, B . "İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ". Öneri Dergisi 12 (2016 ): 515-535
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ AU - Serkan TERZİ , Metin ATMACA , Begüm ÖKTEM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 515 EP - 535 VL - 12 IS - 45 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ %A Serkan TERZİ , Metin ATMACA , Begüm ÖKTEM %T İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD TERZİ, Serkan , ATMACA, Metin , ÖKTEM, Begüm . "İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ". Öneri Dergisi 12 / 45 (February 2016): 515-535 .
AMA TERZİ S , ATMACA M , ÖKTEM B . İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ. Öneri Dergisi. 2016; 12(45): 515-535.
Vancouver TERZİ S , ATMACA M , ÖKTEM B . İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ. Öneri Dergisi. 2016; 12(45): 535-515.