PDF EndNote BibTex RIS Cite

Example of Mehmet Akif Ersoy University, Vocational School

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 84 - 93, 01.06.2012

Abstract

This study has prepared to view the ethical values and perspectives of the accountancy profession has been prepared to evaluate the qualitative aspects of Accounting and Tax Practices Program students at MAKÜ, Vocational School. Survey method was used in this study. Questionnaire consists of three parts. The first part includes demographic variable of students. The second part includes a 21 questions scale to analyze ethic questions and third part includes 10 questions scale to consider to qualitative of accountancy profession. These questions were prepared according to five likert scale. 167 questionnaires were analyzed. 55,1 % of the students are female and 44,9 % of them are male. 54,5 % of the students are in primary education 45,5 % of the students are in secondary education. 35,9 % of the student’s father graduated from primary school, 26, 3% of the student’s father graduated from high school. After graduating would you consider to do this job? 38, 9 % of the students answer yes, 20,4% of them answer definitely yes, but 25,7 % was answer I have no idea

MUHASEBE EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN ETİK DEĞERLERLE İLGİLİ ALGILARI: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Örneği

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 84 - 93, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerinin etiksel değerlere bakış açılarını ortaya koymak ve muhasebecilik mesleğini niteliksel açıdan değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde etiksel değerlerin yer aldığı 21 soruluk bir ölçek ve üçüncü bölümde ise muhasebecilik mesleğinin niteliksel olarak değerlendirildiği 10 sorululuk bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Çalışmada 167 anket analiz edilmiştir. Öğrencilerin % 55,1’i bayan, % 44,9’u erkek öğrencidir. Öğrencilerin % 54,5’i birinci öğretim, % 45,5’i ikinci öğretim öğrencisidir. Öğrencilerin % 35,9’unun babası ilkokul mezunu, % 26,3’ünün babası lise mezunudur. Mezun olduktan sonra muhasebecilik mesleğini yapmayı düşünüyor musunuz? sorusuna öğrencilerin % 38,9’u evet, % 20,4’ü kesinlikle evet, ancak % 25,7’si hiçbir fikrim yok cevabını vermiştir

Details

Other ID JA28EM96MN
Journal Section Research Article
Authors

İlker H. Çarıkçı This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Çarıkçı, İ. H. (2012). MUHASEBE EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN ETİK DEĞERLERLE İLGİLİ ALGILARI: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Örneği . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (2) , 84-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34035/376681