PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 119 - 131, 01.06.2012

Abstract

Nowadays, the rapid changes of the social and economic establishments which is particularly related employment is
changing and increasing the competences expected from human resource and in the same way is forcing to change the
conventional paradigms on the vocational and technical education systems. The changing paradigms on the vocational and
technical education exposed in this article.
To be able to adapt to social and economic developments and to increase the effectively of the vocational and technical
education systems: it is necessary to plan the vocational and technical training programmes over a strong academic base
education and to implement them along with academic lessons; the durations of the basic education which is required to
start to the vocational and technical training programmes should be to make longer as far as possible and the vocational
and technical education gradually should be transfer to beyond high school; on the contrary the numbers of the
occupations increase, the numbers of the vocational and technical training programmes should be decrease and there
should be constitute more wide coverage programme title; at both high schools and junior high schools, because of the
every vocational and technical programme has different scientific and technological composition, there should be
implement specific durations for every curriculum and students should be selected to vocational and technical
programmes via academic tests

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE DEĞİŞEN PARADİGMALAR

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 119 - 131, 01.06.2012

Abstract

Günümüzde, başta istihdam yapıları olmak üzere toplumsal ve ekonomik yapılarda meydana gelen hızlı değişmeler, insan
kaynağından beklenen yeterlilikleri değiştirmekte ve arttırmakta buna paralel olarak mesleki ve teknik eğitim sistemleriyle
ilgili geleneksel paradigmaları da değişmeye zorlamaktadır. Bu makalede mesleki ve teknik eğitimle ilgili değişen
paradigmalar ortaya koyulmuştur.
Mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin toplumsal ve ekonomik gelişmelere uyum sağlayabilmesi ve etkililik düzeyinin
arttırılabilmesi için: Mesleki ve teknik öğretim programları sağlam bir akademik temel eğitim üzerinde planlanmalı ve
akademik derslerle birlikte yürütülmeli; mesleki ve teknik öğretim programlarına başlamak için gerekli görülen temel eğitim
süreleri olanaklar ölçüsünde uzatılmalı, mesleki ve teknik eğitim giderek lise sonrasına bırakılmalı; mesleklerin sayısının
artışı karşısında mesleki ve teknik öğretim program sayıları azaltılmalı ve daha büyük kapsama sahip program başlıkları
oluşturulmalı; hem ortaöğretim hem de yüksek öğretim kurumlarında, her mesleki ve teknik öğretim programının bilimsel
ve teknolojik bileşimi farklı olduğu için o öğretim programına özgü öğretim süreleri uygulanmalı ve öğrenciler mesleki ve
teknik öğretim programlarına akademik yeterlilik sınavından geçirilerek yerleştirilmelidir.

Details

Other ID JA85RZ78YB
Journal Section Research Article
Authors

Haluk İşler This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA İşler, H. (2012). MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE DEĞİŞEN PARADİGMALAR . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (2) , 119-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34035/376683