PDF EndNote BibTex RIS Cite

SELECTION OF COMMERCIAL VEHICLES FOR SMALL BUSINESSES WITH ANALYTIC NETWORK PROCESS

Year 2012, Volume: 1 Issue: 4, 0 - 10, 01.11.2012

Abstract

With the rapid advancement of technology, a great number of brands and types of vans have been on the market. Among the vehicles offered to consumers, it is observed that there are many different factors with regard to their specifications, price, oil consumption etc. In this sense, the business in search of finding the appropriate vehicle is unable to decide. Even if the related authorities have the chance to search for the right vehicles on the internet, it takes quite a long time for them to reach the vehicle required. To purchase a vehicle is a Multiple Criteria Decision including many factors that need to be considered. Therefore, when giving the right decision, the case turns out to be a hard issue for the company in question In this study, a new method, which a small business can easily apply to buy the appropriate van, has been developed. The
method is based on the Analytical Network Process that takes the interaction between the criteria into consideration. This
method has been applied to four types of vehicles out of eleven ones by the use of preselection method, and the results
have been evaluated.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME İÇİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE TİCARİ ARAÇ SEÇİMİ

Year 2012, Volume: 1 Issue: 4, 0 - 10, 01.11.2012

Abstract

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hafif ticari araç sektöründe çok çeşitli marka ve modellerde araç pazarda satışa sunulmaktadır. Satışa sunulan araçlar arasında donanım, fiyat, yakıt tüketimi gibi faktörler açısından büyük farklılıklar görülmektedir. Hafif ticari araç sınıfında marka ve model yelpazesinin çok geniş olduğu bir ortamda küçük bir işletmenin kendisi için en uygun aracı satın alması kolay olmamaktadır. İşletme yetkililerinin satışa sunulan araçlar hakkında internet ortamında bilgi edinmesi mümkün olmakla beraber bu süreç zaman almaktadır. Araç satın almak, çok sayıda faktörün dikkate alındığı çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) problemidir. Çok sayıda ölçütün ve çok sayıda marka ve modelin bulunduğu bir ortamda, işletme, kendi yapısına uyan aracı seçmekte zorlanmaktadır. Bu çalışma ile küçük ölçekli bir işletmenin doğru hafif ticari aracı satın alması için kolayca uygulayabileceği bir karar modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model, ölçütler arasındaki etkileşimleri dikkate alan analitik ağ süreci (AAS) temeline dayanmaktadır. Yöntem, Türkiye pazarında satışa sunulan on bir model içerisinden ön eleme yoluyla dört’e indirilen modeller üzerinde uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir

Details

Other ID JA78JN83AR
Journal Section Research Article
Authors

Aşır ÖZBEK This is me

Publication Date November 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 4

Cite

APA Özbek, A. (2012). KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME İÇİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE TİCARİ ARAÇ SEÇİMİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (4) , 0-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34045/376790