PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF THE ACCOUNTING CURRICULUM BASED ON STUDENTS’ OPINIONS: A STUDY IN VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2013

Abstract

As a vocational education, the purpose of accounting education is to help students gain the necessary skills and knowledge required by this profession. Students obtain these skills and knowledge with using curriculum. Accounting curriculum should be developed and revised according to current conditions in order to serve its purpose. For this reason, students’ ideas should also be taken into consideration in this development process. In this context, the purpose of this study is to evaluate the components of the accounting curriculum according to student’s’ opinions

MUHASEBE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR UYGULAMA

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2013

Abstract

Muhasebe eğitimi bir mesleki eğitim olup bu eğitimden beklenen, kişiye mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Bu bilgi ve beceri ders programlarıyla öğrencilere kazandırılmaktadır. Muhasebe öğretim programı bu kazanımı gerçekleştirmek üzere günün şartlarına uygun olarak geliştirilmeli ve uyarlanmalıdır. Muhasebe öğretim programı geliştirme sürecinde her düzeyde öğrenci görüşleri değerlendirilmelidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı mevcut muhasebe öğretim programını öğelerine dayalı olarak öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada meslek yüksekokullarında muhasebe/muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde/programında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Muhasebe Öğretim Programı Değerlendirme” ölçeği geliştirilmiş ve güvenirlik analizleri yapılarak uygulanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik olarak ortaya konulmuş, değişkenler üzerinde bağımsız örneklem “t testi” ve “tek yönlü varyans analizi” yapılmıştır. Veri analizleri sonrasında, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda; muhasebe öğretim programının program öğeleri, endüstriyel staj uygulamaları gibi birçok konuda yetersiz olduğu görülmektedir. Bu değerlendirmelerden hareketle ilgililere gerekli önerilerde bulunulmuştur

Details

Other ID JA92SS37HU
Journal Section Research Article
Authors

M. Suphi ORHAN This is me


Alper TAZEGÜL This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Orhan, M. S. & Tazegül, A. (2013). MUHASEBE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR UYGULAMA . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 2 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34047/376815