PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE NON-CHANGING FACE OF POVERTY IN NEW WORLD ORDER AND MINIMUM WAGE

Year 2014, Volume: 3 Issue: 2, 162 - 172, 01.10.2014

Abstract

Economic, technological, social and political changes are experienced throughout the process of a new world order which is also referred to as globalization. It is desirable that such changes are prospective developments, however, we also encounter situations where arrangements are made which are not capable of keeping up with development. While communication and information networks progressing in line with technological development in worldwide communication gain volume and accelerate international trade and capital mobility, the fact that the understanding of distribution does not display proportionally the same development despite changes in the understanding of production and consumption leads to socio-economic problems. It is also important how the labour factor which takes place within production factors in the change and transformation experienced in line with the new world order will be displayed in terms of yield. For example, the fact that minimum wages do not increase in the same direction as, or cannot keep up with increase-directional changes in the new world order, and employees cannot overcome poverty with these wages is an important fact. In this study we first addressed developments in terms of new world order and the phenomena of poverty, and afterwards due diligence is made with regard to the fact that no positive steps have been made towards the understanding of minimum wage remaining at a minimum level, and in overcoming poverty

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YOKSULLUĞUN DEĞİŞMEYEN YÜZÜ VE ASGARİ ÜCRET

Year 2014, Volume: 3 Issue: 2, 162 - 172, 01.10.2014

Abstract

Küreselleşme olarak da adlandırılan yenidünya düzeni sürecinde ekonomik, teknolojik, sosyal ve siyasal değişimler olmaktadır. Bu değişimlerin ileriye dönük gelişmeler olması arzu edilir bir durum olurken, gelişmeye ayak uyduramayan düzenlemelerin olması da karşılaşılan durumlardan biridir. Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleme gösteren iletişim ve bilgi ağları, uluslararası ticaret ve sermaye hareketliliklerine hacim ve hız kazandırırken, üretim ve tüketim anlayışındaki değişmelere rağmen bölüşüm anlayışının aynı oranda gelişme gösterememesi sosyo-ekonomik sorunlara neden olabilmektedir. Yenidünya düzeni ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşümde üretim faktörleri içerinde yer alan emek faktörünün, getiri açısından nasıl bir görünüm sergilediği de önemli olmaktadır. Örneğin yenidünya düzenindeki artış yönündeki değişmelere, asgari ücretin aynı yönde bir artış gösterememesi veya ayak uyduramaması, iş görenlerin çalışmaları karşılığında, aldıkları bu ücretlerle yoksulluklarının giderilememesi önemli bir durumdur. Çalışmada yenidünya düzeni ve yoksulluk olgusuyla ilgili gelişmelere değinildikten sonra, asgari ücret anlayışının asgari düzeyde kalması ve yoksulluğun giderilmesine yönelik olumlu yönde adım olamaması ile ilgili durum tespiti yapılmıştır

Details

Other ID JA82PH45NG
Journal Section Research Article
Authors

Gülay HIZ This is me

Publication Date October 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Hız, G. (2014). YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YOKSULLUĞUN DEĞİŞMEYEN YÜZÜ VE ASGARİ ÜCRET . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 3 (2) , 162-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34067/377049